การประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. สินค้าเสียหายจากการผลิต 

  • ไหมพรมเปื้อน สีตก สีไม่สม่ำเสมอ

  • ม้วนไหมพรมมีปมไหมมากกว่า 4 จุด

  • น้ำหนักสินค้าขายหายเกินกว่า 5 กรัม

  • สินค้า งอ แตกหัก เสียหาย ใช้งานไม่ได้

2. ได้รับสินค้าไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามการสั่งซื้อ

ระยะเวลาในการรับประกันสินค้า

ทางร้านรับประกันสินค้า 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยทางร้านจะรับผิดชอบค่าจัดส่งเพิ่มเติมให้กับลูกค้า

ช่องทางติดต่อรับประกันสินค้า