Search Results

พบผลการค้นหา 638 รายการ

  โพสต์ในบล็อก (199)
  • ถักถุงมือโครเชต์อุ่น ๆ เรียบ แต่ไม่เอาท์!

   จากบทความที่แล้วเราได้ถักหมวกไหมพรมแบบรัสเซียกันไป ในวันนี้ก็ยังอยู่ซี่รีย์งานถักไหมพรมกันหนาวค่ะ โดยจะเป็นชิ้นงานไม่ใหญ่ อย่างถุงมือคู่นี้ค่ะ ลายถักในส่วนของตัวถุงมือ จะใช้ลายถักพื้นฐานอย่างลาย คธ และ ลายครึ่ง พ1ค แต่จะถักที่ห่วงหลังห่วงเดียว ทำให้เหลือห่วงหน้าเป็นเส้นตรง ได้เป็นลายถักที่ดูเรียบง่ายแต่ไม่เอ้าท์ค่ะ วัสดุอุปกรณ์: 1. เข็มโครเชต์ เบอร์ 7/0 2. ไหมวีนัสวินนิด No.926 จำนวน 2 ม้วน 3. เข็มเย็บไหมพรม ขนาดสำเร็จ: ยาว: 21.5 cm กว้าง: 9.5 cm ลายถักโครเชต์ที่ใช้ 1. โซ่ (Chain) 2. คธ หรือ ควักธรรมดา หรือ X (Single Crochet) 3. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch) 4. คธ 2 หลักรวบห่วงพร้อมกัน หรือ A (sctog) 5. ½ พ1ค หรือ T (Half Double Crochet) 6. T รวบสองหลักเป็นหนึ่งหลัก ข้อมือ โซ่ 11 แถวที่ 1: X ในโซ่ที่ 2 และทุกโซ่ที่เหลือ = 10 แถวที่ 2: โซ่ 1, X ที่ห่วงหลังทุกหลัก = 10 แถวที่ 3 - 32 : ทำซ้ำแถวที่ 2 ตัวถุงมือข้างขวา แถวที่ 1: 32X แถวที่ 2: 32T บนห่วงหน้า แถวที่ 3: 32X บนห่วงหน้า แถวที่ 4 - 7: ทำซ้ำ แถว 2 - 3 แถวที่ 8: 15T บนห่วงหน้า, โซ่ 7 ข้าม 7 หลัก, 10T บนห่วงหน้า แถวที่ 9 : 32X บนห่วงหน้า แถวที่ 10: ถักบนห่วงหน้า (6T, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4 แถวที่ 11: 28X บนห่วงหน้า แถวที่ 12: 28T บนห่วงหน้า แถวที่ 13 – 16: ทำซ้ำแถวที่ 11-12 แถวที่ 17: ถักบนห่วงหน้า (5X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4 แถวที่ 18: 24T บนห่วงหน้า แถวที่ 19: ถักบนห่วงหน้า (4X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4 แถวที่ 20: ถักบนห่วงหน้า (3T, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4 แถวที่ 21: ถักบนห่วงหน้า (2X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4 = 12 นิ้วโป้ง ต่อไหม แถวที่ 1: 7T, A รวบด้านข้างแถวและหลักถัดไป, 5T, A รวบด้านข้างแถวและหลักถัดไป = 14 แถวที่ 2: 14X บนห่วงหน้า แถวที่ 3: 14T บนห่วงหน้า แถวที่ 4 - 5: ทำซ้ำแถวที่ 2 - 3 แถวที่ 6: ถักบนห่วงหน้า (5X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*2 = 12 แถวที่ 13:ถักบนห่วงหน้า (2T, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*3 = 9 ตัวถุงมือข้างซ้าย แถวที่ 1: 32X แถวที่ 2: 32T บนห่วงหน้า แถวที่ 3: 32X บนห่วงหน้า แถวที่ 4 - 7: ทำซ้ำ แถว 2 - 3 แถวที่ 8: 8T บนห่วงหน้า, โซ่ 7 ข้าม 7 หลัก, 17T บนห่วงหน้า แถวที่ 9 : 32X บนห่วงหน้า แถวที่ 10: ถักบนห่วงหน้า (6T, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4 แถวที่ 11: 28X บนห่วงหน้า แถวที่ 12: 28T บนห่วงหน้า แถวที่ 13 – 16: ทำซ้ำแถวที่ 11-12 แถวที่ 17: ถักบนห่วงหน้า (5X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4 แถวที่ 18: 24T บนห่วงหน้า แถวที่ 19: ถักบนห่วงหน้า (4X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4 แถวที่ 20: ถักบนห่วงหน้า (3T, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4 แถวที่ 21: ถักบนห่วงหน้า (2X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4 = 12 โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้ สวัสดีค่ะ

  • ถักหมวกไหมพรมปิดหู 2 สี อุ่น ๆ นุ่ม ๆ

   หมวกถักกันหนาว แต่งซับในด้วยไหมขนแกะ เพิ่มความอุ่นนุ่ม มาด้วยกัน 2 ขนาด คือ ขนาดเด็กเล็ก และ เด็กโต วัสดุอุปกรณ์: 1. เข็มโครเชต์ เบอร์ 7/0 และ 5/0 2. ไหมวีนัสวินนิด No.905 และ 928 จำนวน 3 ม้วน ทั้งสองขนาด 3. ไหมขนแกะ Velvet Yarn จำนวนประมาณ 1/2 ม้วน 4. เข็มเย็บไหมพรม 5. เข็มกลัดห่วงไหมพรม ขนาดสำเร็จ: หมวกใบเล็ก: เส้นรอบวง 18 นิ้ว, สูง 7 นิ้ว หมวกใบกลาง: เส้นรอบวง 22 นิ้ว, สูง 8 นิ้ว ลายถักโครเชต์ที่ใช้ 1. โซ่ (Chain) 2. คธ หรือ ควักธรรมดา หรือ X (Single Crochet) 3. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch) 4. คธ 2 หลักรวบห่วงพร้อมกัน หรือ A (sctog) 5. ½ พ1ค หรือ T (Half Double Crochet) 6. Ldc หรือ ลาย F แบบแน่น (Link Double Crochet) แพทเทิร์นตัวหมวก ไซส์เล็ก ใช้ไหมวินนิด 2 ½ ม้วน แถวที่ 1: 2X, T, F, 8ldc = 12 แถวที่ 2: (2ldc ในหลักเดียวกัน)*12 = 24 แถวที่ 3: (ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*12 = 36 แถวที่ 4: (2ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*12 = 48 แถวที่ 5: (5ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*8 = 56 แถวที่ 6: 3ldc, 2l dc ในหลักเดียวกัน, (6ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*7, 3 ldc = 64 แถวที่ 7: (7ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*8 = 72 แถวที่ 8: 4ldc, 2l dc ในหลักเดียวกัน, (8ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*7, 4ldc = 80 แถวที่ 9 - 15: 80ldc = 80 แถวที่ 16: 77ldc, T, X, C แพทเทิร์นหูหมวกขวา ไซส์เล็ก แถวที่ 1: 21X บนห่วงหน้า แถวที่ 2 - 6: 21X แถวที่ 7: X, A, 15X, A, X = 19 แถวที่ 8 - 9: 19X แถวที่ 10: X, A, 13X, A, X = 17 แถวที่ 11-12 : 17X แถวที่ 13: X, A, 11X, A, X = 15 แถวที่ 14: 15X แถวที่ 15: X, A, 9X, A, X = 13 แถวที่ 16: X, A, 7X, A, X = 11 แถวที่ 17: X, A, 5X, A, X = 9 แถวที่ 18: X, A, 3X, A, X = 7 แถวที่ 19: X, A, X, A, X = 5 ซับในหูหมวกขวา ใช้เข็ม 5/0 ไหมขนแกะ ต่อไหมที่ห่วงที่เหลือของปีกหมวก แล้วถักด้วยแพทเดียวกับปีกหมวกขวา แพทเทิร์นด้านหน้าหมวก ไซส์เล็ก ต่อไหมที่หลักที่ติดกับหูหมวกขวา(ที่เป็นด้านหน้าหมวก) แถวที่ 1: ถักบนห่วงหน้าเท่านั้น 28X แถวที่ 2 – 9: 28X แถวที่ 10: X, A, 22X, A, X = 26 แถวที่ 11: X, A, 20X, A, X = 24 แถวที่ 12: X, A, 18X, A, X = 22 แถวที่ 13:X, A, 16X, A, X = 20 ซับในด้านหน้าหมวก ใช้เข็ม 5/0 ไหมขนแกะ ต่อไหมที่ห่วงที่เหลือของด้านหน้าหมวก แล้วถักด้วยแพทเดียวกับปีกด้านหน้าหมวก หูหมวกซ้าย ต่อไหมในหลักที่ติดกับด้านหน้าหมวก ถักเหมือนหูหมวกขวา แพทเทิร์นตัวหมวก ไซส์กลาง ใช้ไหมวินนิด 3 ม้วน แถวที่ 1: 2X, T, F, 8ldc = 12 แถวที่ 2: (2ldc ในหลักเดียวกัน)*12 = 24 แถวที่ 3: (ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*12 = 36 แถวที่ 4: (2ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*12 = 48 – 4 นิ้ว แถวที่ 5: (5ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*8 = 56 – 5 นิ้ว แถวที่ 6: 3ldc, 2l dc ในหลักเดียวกัน, (6ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*7, 3 ldc = 64 – 6 นิ้ว แถวที่ 7: (7ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*8 = 72 – 7 นิ้ว แถวที่ 8: 4ldc, 2l dc ในหลักเดียวกัน, (8ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*7, 4ldc = 80 – 7 ½ นิ้ว แถวที่ 9: (9ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*8 = 88 – 8 ¾ นิ้ว แถวที่ 10 - 11: 88ldc = 88 – ใช้ไหม 1 ม้วน แถวที่ 12 - 17: 88ldc แถวที่ 18: 85ldc, T, X, C แพทเทิร์นปีกหมวกขวา ไซส์กลาง แถวที่ 1: 23X บนห่วงหน้า แถวที่ 2 - 8: 23X แถวที่ 9: X, A, 17X, A, X = 21 แถวที่ 10 - 12: 21X - ม้วนที่ 2 แถวที่ 13: X, A, 15X, A, X = 19 แถวที่ 14 : 19X - ม้วนที่ 2 แถวที่ 15- 16: 19X แถวที่ 17: X, A, 13X, A, X = 17 แถวที่ 18: X, A, 11X, A, X = 15 แถวที่ 19: X, A, 9X, A, X = 13 แถวที่ 20: X, A, 7X, A, X = 11 แถวที่ 21: X, A, 5X, A, X = 9 แถวที่ 22: X, A, 3X, A, X = 7 แพทเทิร์นด้านหน้าหมวกไซส์กลาง ต่อไหมที่หลักที่ติดกับหูหมวกขวา(ที่เป็นด้านหน้าหมวก) แถวที่ 1: ถักบนห่วงหน้าเท่านั้น 30X แถวที่ 2 – 11: 30X แถวที่ 12: X, A, 24X, A, X = 28 แถวที่ 13: X, A, 22X, A, X = 26 แถวที่ 14: X, A, 20X, A, X = 24 แถวที่ 15: X, A, 18X, A, X = 22 โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้ สวัสดีค่ะ

  • ถักโครเชต์ที่นอนน้องหมาน้องแมว

   ที่นอนสัตว์เลี้ยงสำหรับน้องหมาน้องแมว ถักด้วยไหมผ้ายืดหลากสี เป็นของขวัญให้สัตว์เลี้ยงตัวโปรดได้นอนอย่างสุขใจ วัสดุอุปกรณ์: 1. เข็มโครเชต์ ขนาด 6 mm (เบอร์ 10/0) 2. หมผ้ายืด no.5 ประมาณ 4 ม้วน 3. เข็มเย็บไหมพรม ขนาดสำเร็จ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว สูง 5 นิ้ว ลายถักโครเชต์ที่ใช้ 1. โซ่ (Chain) 2. คธ หรือ ควักธรรมดา หรือ X (Single Crochet) 3. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch) 4. V หรือ F 2 ครั้งในหลักเดียวกัน (Increase) 5. F หรือ พ1ค (Double crochet) แพทเทิร์นฐาน ทำเมจิคริง, โซ่ 1 แถวที่ 1: 12F แถวที่ 2: 12V = 24 แถวที่3: (F, V)*12= 36 แถวที่ 4: (2F,V)*12 = 48 แถวที่ 5: F,V, (3F,V)*11, F = 60 แถวที่ 6: (4F,V)*12 = 72 แถวที่ 7: 2F,V, (5F,V)*11, 3F = 84 แถวที่ 8: (5F,V)*14 = 98 แถวที่ 8: 2F,V, (6F,V)*13, 4F = 112 แพทเทิร์นตัวที่นอน โซ่ 25, C ทำวงกลม แถวที่ 1 – 61: โซ่ 2, 25F, C ชิ้นงานนี้อาจถักด้วยไหมสีเดียวหรือหลายสีก็ได้ค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถักไหมพรม โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้ สวัสดีค่ะ

  ดูทั้งหมด
  เพจ (30)
  • ไหมพรม ด้ายถัก | ร้านไหมพรมโลลิป๊อป | Lollipop Crochet

   ไหมพรม ไหมผ้ายืด T - Shirt Yarn ไหมผ้ายืด เส้นไหมใหญ่ นุ่ม ถักงานสวย เหมาะทำกระเป๋า ตะกร้า กล่องใส่ของ เบาะรองนั่ง พรม ฯลฯ คลิกเลย เบบี้ซิลค์ BABYSILK สัมผัสนุ่ม เงา ถักสบายมือ ทำชิ้นงานได้หลายหลาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อ ผ้าพันคอ ตุ๊กตา ฯลฯ คลิกเลย 4 PlySoft 4 PLYSOFT ไหมขนาด 4 ply ที่มีความนุ่ม น้ำหนักเบา ถักงานอยู่ทรง นิยมใช้ถักเสื้อ หมวก ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ คลิกเลย ไหมวีนัส วินนิด Venus Winnid ไหมพรมเส้นใหญ่หนานุ่ม ไหม 3 ply ยี่ห้อวีนัส รุ่น วินนิด เส้นไหมน้ำหนักเบา ถักชิ้นงานได้มากมายหลายหลาย คลิกเลย อินโดซิลค์ INDOSILK เส้นไหมขนาด 4 ply ที่มีความนุ่ม เงางาม แวววาว ได้ชิ้นงานที่เห็นลายถักชัดเจน เหมาะใช้ถักกระเป๋า ดอกไม้ หมวก ฯลฯ คลิกเลย เบบี้ซัมเมอร์ #20 BABY SUMMER เส้นไหมขนาดเบอร์ 20 มีความนุ่ม ลื่น งานถักที่ได้มีความละเอียด เหมาะถักเสื้อ หุ้มหูกระเป๋า ตุ๊กตาฯลฯ คลิกเลย ไหมพรมขนแกะ Velvet Yarn ไหมขนแกะ เนื้อนุ่มฟู น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับถักชิ้นงานสำหรับหน้าหนาว เช่น เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ คลิกเลย TM ดอกฝ้าย COTTON YARN เชือกถักคุณภาพ ผลิตจากฝ้าย 100% เนื้อนุ่ม ไม่ระคายเคือง ระบายความร้อยได้ดี เหมาะทำเสื้อผ้า ของใช้ ทั้งสำหรับผู้ใหญ่ เด็ก และ ผู้ป่วย คลิกเลย สหสินเส้นเดี่ยว #16 SAHASIN ด้ายสหสินเส้นเดี่ยว ซัมเมอร์ซุปเปอร์ซอฟท์ เส้นไหมคุณภาพ ขนาดด้ายซัมเมอร์เบอร์ 16 ถักเสื้อสวย ดอยลี่ รองแก้ว รองจาน ฯลฯ คลิกเลย ฺBACK TO TOP สมัครรับข่าวสารแพทเทิร์นและบทความใหม่ ๆ Join ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสารจาก Lollipop Crochet ค่ะ

  • วัสดุอุปกรณ์งานฝีมือ | ร้านไหมพรมโลลิป๊อป | Lollipop Crochet

   วัสดุอุปกรณ์ โครเชต์ Crochet Hooks เข็มโครเชต์หลายแบบ หลายดีไซน์ทั้งแบอลูมิเนียม ไม้ไผ่ พลาสติก แบบจัดชุด และแบบเดี่ยว ซื้อเลย อุปกรณ์งานฝีมือ Tools อุปกรณ์งานฝีมือหลายหลายแบบ อาทิ ตลับสายวัด อุปกรณ์ทำดอกไม้ ปากกาปักผ้า กรรไกร เป็นต้น ซื้อเลย วัสดุงานประดิษฐ์ DIY Accessories ห่วงแบบต่าง ๆ เข็มกลัด ห่วงพวงกุญแจ สายกระเป๋า และ วัสดุอื่น ๆ สำหรับทำงานประดิษฐ์ ซื้อเลย อัฟกัน Afghan Hooks เข็มอัฟกันแบบตรง แบบสองหัว และแบบมีสาย ซื้อเลย วัสดุงานตุ๊กตา Doll Tools วัสดุทำตุ๊กตา ทั้งตาตุ๊กตาแบบต่าง ๆ จมูกสำเร็จ ใยโพลีเอสเตอร์ ซื้อเลย อุปกรณ์งานปัก Embroidery Tools ด้ายปัก แกนพันด้าย สะดึง เข็ม ปากกาเขียนผ้า และอุปกรณ์อื่นสำหรับงานปักผ้า ซื้อเลย นิตติ้งลูม Knitting Loom อุปกรณ์ถักนิตติ้งลูม บล็อกวงกลม บล็อกพลาสติก และอุปกรณ์ถักที่เกี่ยวข้อง ซื้อเลย วัสดุตกแต่งงานฝีมือ Craft Accessories กระดุม ลูกปัด กระพรวน ปอมปอม และวัสดุสำหรับตกแต่งงานฝีมืออื่น ซื้อเลย อุปกรณ์งานดอกไม้ DIY Flower กระดาษย่น ลวดไม้ไหว ก้านดอก ฟลอร่าเทป และอื่น ๆ ซื้อเลย ฺBACK TO TOP สมัครรับข่าวสารแพทเทิร์นและบทความใหม่ ๆ Join ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสารจาก Lollipop Crochet ค่ะ

  • Lollipop Crochet/วิธีสั่งซื้อสินค้า

   วิธีสั่งซื้อสินค้า 00 สมัครสมาชิก เพื่อการสั่งซื้อสินค้าที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ควร Log In เข้าสู่ระบบ ในกรณีที่สมัคสมาชิกแล้ว หรือ สมัครสมาชิกใหม่ ในกรณีที่ยังไม่สมัครสมาชิก ก่อนการเลือกสินค้า สมัคสมาชิก คลิก ที่นี่ 01 หยิบสินค้าลงตะกร้า หลังจากเลือกสินค้าที่ต้องการ กดปุ่ม "หยิบลงตะกร้า" สินค้าที่เลือกจะเข้าไปอยู่ในตะกร้าสินค้า เมื่อเลือกสินค้าครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม "ดูตะกร้า" เพื่อ เพิ่ม/ลดจำนวนสินค้า และตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า 02 ยืนยันคำสั่งซื้อ หลังจากตรวจสอบรายการสินค้าแล้ว กดปุ่ม "สั่งซื้อสินค้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสั่งซื้อสินค้าต่อไป กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม "ยืนยันคำสั่งซื้อ" 03 ตราจสอบอีเมล หลังจากการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดคำสั่งซื้อ และช่องทางชำระเงิน ​ 04 โอนเงินค่าสินค้าและแจ้งโอนเงิน เมนูแจ้งโอนเงิน กรุณาโอนเงินและแจ้งการโอนเงิน ทาง ภายใน 3 วัน นับจากวันได้รับอีเมลแจ้งสรุปรายการสินค้า หากพ้นกำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ ​ 05 รอรับสินค้า ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 1 - 2 วัน นับจากวันแจ้งโอนเงิน หลังจากจัดส่งสินค้าแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเลขพัสดุ ..... การจัดส่งสินค้าแบบพัสดุลงทะเบียน ใช้ระยะเวลา 3 - 7 วันทำการ การจัดส่งสินค้าแบบพัสดุ EMS ใช้ระยะเวลา 1 - 3 วันทำการ ช่องทางการชำระเงิน สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์ ธนาคารกสิกรไทย บัญชี นางสาวพัชราวลัย เขื่อนพันธ์ เลขที่บัญชี 683 - 2 - 09449 - 6 สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวพัชราวลัย เขื่อนพันธ์เลขที่บัญชี 264 - 2 - 53238 - 4 และ ทรูวอลเลท พร้อมเพย์ ชื่อบัญชี นางสาวพัชราวลัย เขื่อนพันธ์ หมายเลข 094 - 946 - 2090

  ดูทั้งหมด