การจัดส่งสินค้า

วันเวลาในการจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าภายใน 1-2 วันนับจากวันแจ้งโอนเงิน ระหว่างวันจันทร์ - เสาร์ เวลาประมาณ 16:00 น.

รูปแบบการจัดส่งสินค้า

1. การจัดส่งแบบธรรมดา: จัดส่งผ่านทางขนส่ง Flash Express ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 -  3 ในการจัดส่งถึงปลายทาง

2. การจัดส่งแบบ SPEED: จัดส่งผ่านทางขนส่ง Flash Express ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 - 2 ในการจัดส่งถึงปลายทาง

ค่าจัดส่ง

ค่าจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้ารวมกับน้ำหนักหีบห่อ ตามตารางด้านล่างนี้

เลขพัสดุและการติดตามสถานะพัสดุ

1. ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุให้คุณลูกค้าทราบทาง Email ที่คุณลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ในระบบของทางร้าน

2. สามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่นี่