top of page

ลายถัก V หรือ คธ 2 ครั้งในหลักเดียวกัน

การถักลาย V หรือ คธ 2 ครั้งในหลักเดียวกัน จะทำให้จำนวนหลักในแถวเพิ่มขึ้น 1 หลัก จึงทำให้ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนั้นยังใช้สร้างรูปทรงต่าง ๆ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ในงานถัก Amigurumi

สัญลักษณ์ที่ใช้แทน คือ ตัวอักษร V

สัญลักษณ์โครชต์ ลาย คธ 2 ครั้งในหลักเดียวกัน

วิธีถัก คธ 2 ครั้งในหลักเดียวกัน

1. แทงเข็มในหลักถัดไป

2. เกี่ยวไหมผ่านหลักขึ้นมา

3. เกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม ได้ลาย คธ ครั้ง 1

4. แทงเข็มในหลักเดิม

5. ทำซ้ำข้อ 2 - 3 ได้ ลายคธ ครั้งที่ 2

ขอให้ทุกคนสนุกกับการถักโครเชต์

โครเชต์.....ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comments


โพสล่าสุด
bottom of page