top of page

หมวกถักอัฟกัน


หมวกถักบีนนี่จากงานอัฟกัน ถักสลับระหว่างลายเพิร์ล และลายลูกฟูก เป็นลายถักที่เรียบง่าย ทำให้หมวกใบนี้เหมาะสำหรับทั้งชายหญิงและใส่ได้ในทุกโอกาส

ขนาดสำเร็จ (ไซส์ผู้ใหญ่) ความยาวรอบหมวก 20 นิ้ว

ความสูงของหมวก 9 นิ้ว

วัสดุอุปกรณ์

ลายถักที่ใช้

1. โซ่ (Chain)

2. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch)

3. อัฟกันนิต (Simple Tunisian Crochet )

4. อัฟกันนิตย้อนหลัก (Twisted Simple Stitch)

แพทเทิร์นหมวกถักบีนนี่

แถวเริ่มต้นงาน:

 1. ทำปมไหมหรือห่วงไหมพรม

 2. ถักโซ่ 8 (สามารถปรับเพิ่มลดจำนวนโซ่ได้ ตามความสูงของขอบหมวกที่ต้องการ)

 3. แทงเข็มที่โซ่ที่ 2, เกี่ยวไหมผ่านโซ่ขึ้นมา

 4. แทงเข็มที่โซ่ถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านโซ่ขึ้นมา

 5. ทำซ้ำข้อ 4. จนครบทุกโซ่

 6. ถักกลับด้วยการเกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง, ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

แถวเริ่มต้นงาน หมวกบีนนี่อัฟกัน

วิธีถักขอบหมวก (ลายสต็อกกิ้ง)

 1. แทงเข็มลงตรงช่องตรงกลางระหว่างเส้นไหม 2 เส้น, แล้วเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 2. ทำซ้ำข้อ 1 ตลอดแถว

 3. ที่หลักสุดท้าย จะแทงเข็มใต้เส้นไหม 2 เส้น ที่ด้านข้าง, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 4. ถักกลับ ด้วยการเกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

 5. ทำซ้ำข้อ 1 - 4 จนกว่าจะได้ความยาวรอบหมวกที่ต้องการ (บีถัก 77 แถว ยาวประมาณ 19.5 นิ้ว)

วิธีถักขอบหมวกอัฟกัน ลายสต็อกกิ้ง

วิธีถักตัวหมวก

แถวที่ 1:

 1. พลิกขอบหมวก

 2. แทงเข็มช่องแรกที่ข้างแถวของขอบหมวก เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 3. แทงเข็มที่ช่องถัดไป เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 4. ทำซ้ำข้อ 3. ให้ครบทุกช่อง

 5. หลักสุดท้าย แทงเข็มที่โซ่ฐานของขอบหมวก, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา (เพื่อให้ขอบด้านข้างของหมวกตรง

 6. ถักกลับ ด้วยการเกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

วิธีถักตัวหมวกอัฟกัน/ พลิกขอบหมวกเพื่อถักตัวหมวก

แถวที่ 2 (ถักลายเพิร์ล):

 1. คล้องไหมมาด้านหน้าด้วยไม้อัฟกัน, แล้วแทงเข็มใต้เส้นไหมแนวตั้งเส้นที่ 2, จับไหมเส้นด้านหน้าไว้, เกี่ยวไหมผ่านเส้นไหมขึ้นมา

 2. คล้องไหมมาด้านหน้าด้วยไม้อัฟกัน, แล้วแทงเข็มใต้เส้นไหมแนวตั้งเส้นเส้นถัดไป, จับไหมเส้นด้านหน้าไว้, เกี่ยวไหมผ่านเส้นไหมขึ้นมา

 3. ทำซ้ำข้อ 2 ให้ครบทุกหลัก

 4. ที่หลักสุดท้าย แทงเข็มใต้เส้นไหม 2 เส้นที่ด้านข้างแถว, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 5. ถักกลับ ด้วยการเกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

แถวที่ 3 - 5: ถักเหมือนแถวที่ 2

วิธีถักตัวหมวกอัฟกัน แถวที่ 2 - 5 ถักด้วยลายเพิร์ล

แถวที่ 6 (ถักลายลูกฟูก):

 1. หลักแรกถักลายนิต (แทงเข็มใต้เส้นไหมแนวตั้งเส้นที่ 2, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา)

 2. หลักถัดไป ถักลายนิตย้อนหลัก ด้วยการแทงเข็มในทิศตรงข้าม, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 3. หลักถัดไปถักนิต, แทงเข็มใต้เส้นไหมแนวตั้ง, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 4. หลักถัดไป ถักลายนิตย้อนหลัก ด้วยการแทงเข็มในทิศตรงข้าม, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 5. ทำซ้ำข้อ 3 - 4. ตลอดทั้งแถว

 6. ที่หลักสุดท้าย แทงเข็มใต้เส้นไหม 2 เส้นที่ด้านข้างแถว, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 7. ถักกลับ ด้วยการเกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

แถวที่ 7 - 9: ถักเหมือนแถวที่ 6

วิธีถักตัวหมวกอัฟกัน แถวที่ 6 - 9 ถักลายลูกฟูก

แถวที่ 10 - 13: ถักเหมือนแถวที่ 2

แถวที่ 14 - 17: ถักเหมือนแถวที่ 6

แถวที่ 18 (ถักด้วยลายสต็อกกิ้ง):

ตั้งแต่แถวที่ 17 เราจะถักด้วยลายสต็อกกิ้ง แต่จะมีการถักรวบห่วงเพื่อลดขนาดด้านบนของหมวก ในขั้นตอนปลดห่วงหรือขั้นตอนถักกลับค่ะ

 1. เก็บห่วงด้วยลายสต็อกกิ้งจนได้ 13 ห่วง (นับห่วงแรกบนเข็มด้วย), ใส่เข็มกลัดห่วงไหมพรม

 2. ทำซ้ำข้อ 1 ตลอดทั้งแถว

 3. ถักกลับ ด้วยการเกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง

 4. เกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง จนเหลือ 3 ห่วงก่อนถึงเข็มกลัด

 5. เกี่ยวไหมผ่านทั้ง 3 ห่วง (เป็นการรวบ 2 หลักเป็น 1 หลัก)

 6. เอาเข็มกลัดออก

 7. เกี่ยวไหมผ่าน 3 ห่วง

 8. ทำซ้ำข้อ 4 - 7 ตลอดทั้งแถว

แถวที่ 19 (ถักด้วยลายสต็อกกิ้ง):

 1. เก็บห่วงด้วยลายสต็อกกิ้ง

 2. จนถึงตำแหน่งที่ถักรวบไว้ของแถวที่แล้ว, แทงเข็มใต้ไหม 2 เส้น (ของหลักถักที่รวบไว้) แล้วไปด้านหลัง

 3. ใส่เข็มกลัด

 4. แทงเข็มใต้ไหม 2 เส้น (ของหลักถักที่รวบไว้) แล้วไปด้านหลัง

 5. ทำซ้ำข้อ 1 - 4 ตลอดทั้งแถว

 6. ถักกลับ ด้วยการเกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง

 7. เกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง จนเหลือ 3 ห่วงก่อนถึงเข็มกลัด

 8. เกี่ยวไหมผ่านทั้ง 3 ห่วง (เป็นการรวบ 2 หลักเป็น 1 หลัก)

 9. เอาเข็มกลัดออก

 10. เกี่ยวไหมผ่าน 3 ห่วงทำซ้ำข้อ 7 - 9 ตลอดทั้งแถว

แถวที่ 20 - 23: ถักเหมือนแถวที่ 19

วิธีถักตัวหมวกอัฟกัน แถวที่ 19 - 23

วิธีปลดห่วงเพื่อจบงาน (ถักด้วยลายเลื่อนห่วง)

 1. แทงเข็มแบบลายสต็อกกิ้ง เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาและผ่านห่วงบนเข็ม

 2. แทงเข็มในช่องถัดไป เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาและผ่านห่วงบนเข็ม

 3. ทำซ้ำตลอดทั้งแถว

 4. เกี่ยวไหมผ่านห่วง แล้วตัดไหม เหลือปลายไหมยาวสำหรับเย็บรูดปิดด้านบนและเย็บด้านข้างหมวก

วิธีปลดห่วงเพื่อจบงาน หมวกอัฟกัน

จากนั้นเย็บรูดด้านบน และเย็บด้านข้างหมวกติดกันค่ะ

Never give up on yourself.

ขอให้ทุกคนสนุกกับการถักอัฟกัน

อัฟกันใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

โพสล่าสุด
bottom of page