top of page

ผ้าห่มไหมพรมถักง่าย ๆ สไตล์หวาน ๆ


วิธีถักผ้าห่มโครเชต์สีหวาน ๆ

ลมหนาวเริ่มมาแล้ว เรามาถักผ้าห่มแบบง่าย ๆ สไตล์หวาน ๆ กันดีกว่าค่ะ

วัสดุอุปกรณ์:

ขนาดสำเร็จ:

กว้าง 20 นิ้ว ยาว 18.5 นิ้ว

ลายถักโครเชต์ที่ใช้ 1. โซ่ (Chain) 2. คธ หรือ ควักธรรมดา หรือ X (Single Crochet) 3. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch) 5. พ1ค หรือ F (Double Crochet)

แพทเทิร์นผ้าห่ม:

โซ่เริ่มต้นแถวด้วยไหมพรมสีขาว หารด้วย 4 ลงตัว + เพิ่มอีก 6 โซ่ = โซ่ 80+6=86

แถวที่ 1: โซ่ 1, X ในโซ่ที่ 2 จากเข็ม, X ในโซ่ถัดไป, (โซ่ 2, ข้าม 2 หลัก, X ใน 2 โซ่ถัดไป) ทำซ้ำทั้งแถว

แถวที่ 2: โซ่ 3, *(3Fรวมห่วงพร้อมกัน, โซ่ 2, 3Fรวมห่วงพร้อมกัน) ที่ห่วงโซ่* ทำซ้ำทั้งแถว,

ข้าม 1 หลัก, F ในหลักสุดท้าย

แถวที่ 3: โซ่ 1, X ในหลักแรก, โซ่ 1, 2X ที่ห่วงโซ่, (โซ่ 2, 2X ที่ห่วงโซ่) ทำซ้ำทั้งแถว, โซ่ 1, X ที่โซ่ที่ 3 ของแถวที่แล้ว

แถวที่ 4: โซ่ 4, 3F รวบห่วงพร้อมกันที่โซ่ 1, *(3Fรวมห่วงพร้อมกัน, โซ่ 2, 3Fรวมห่วงพร้อมกัน) ที่ห่วงโซ่* ทำซ้ำทั้งแถว,

3F รวบห่วงพร้อมกันที่โซ่ 1, โซ่ 1, F ที่หลักสุดท้าย

แถวที่ 5: โซ่ 1, X ที่หลักแรก, X ที่โซ่ 1, โซ่ 2, (2X ที่ห่วงโซ่, โซ่ 2) ทำซ้ำทั้งแถว, X ที่ 2 โซ่สุดท้าย

แถวที่ 6: โซ่ 3, *(3Fรวมห่วงพร้อมกัน, โซ่ 2, 3Fรวมห่วงพร้อมกัน) ที่ห่วงโซ่* ทำซ้ำทั้งแถว, ข้าม 1 หลัก, F ในหลักสุดท้าย

แถวที่ 7: โซ่ 1, X ในหลักแรก, โซ่ 1, 2X ที่ห่วงโซ่, (โซ่ 2, 2X ที่ห่วงโซ่) ทำซ้ำทั้งแถว, โซ่ 1, X ที่โซ่ที่ 3 ของแถวที่แล้ว

แถวที่ 8: โซ่ 4, 3F รวบห่วงพร้อมกันที่โซ่ 1, *(3Fรวมห่วงพร้อมกัน, โซ่ 2, 3Fรวมห่วงพร้อมกัน) ที่ห่วงโซ่* ทำซ้ำทั้งแถว,

3F รวบห่วงพร้อมกันที่โซ่ 1, โซ่ 1, F ที่หลักสุดท้าย

แถวที่ 9 – 16: ไหมสีชมพู ทำซ้ำแถวที่ 5 – 8 ทั้งหมด 2 ครั้ง

แถวที่ 17 - 24: ไหมสีขาว ทำซ้ำแถวที่ 5 – 8 ทั้งหมด 2 ครั้ง

แถวที่ 25 – 32: ไหมสีชมพู ทำซ้ำแถวที่ 5 – 8 ทั้งหมด 2 ครั้ง

แถวที่ 33 - 40: ไหมสีขาว ทำซ้ำแถวที่ 5 – 8 ทั้งหมด 2 ครั้ง

หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการถักโครเชต์

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comments


โพสล่าสุด
bottom of page