top of page

ถักหมวกโครเชต์น้องหมี เด็ก 0-12 เดือน

หมวกถักใบเล็กสำหรับเด็กน้อย วัย 0 - 12 เดือน แต่งวงกลมเล็ก ๆ 2 วงที่ด้าน้บน ได้เป็นหมวกเบบี้น้องหมีน้อยน่ารักวัสดุอุปกรณ์

1. ไหมเบบี้ซิลค์

2. เข็มโครเชต์ 5/0, 6/0, 7/0

3. กรรไกร

4. เข็มเย็บไหมพรม❤️ขนาดสำเร็จ:

ไซส์เด็ก 0 - 3 เดือน : รอบหมวก 12 นิ้ว (ใช้ไหม 30 กรัม)

ไซส์เด็ก 3 - 6 เดือน : รอบหมวก 14 นิ้ว (ใช้ไหม 40 กรัม)

ไซส์เด็ก 6 - 12 เดือน : รอบหมวก 16 นิ้ว (ใช้ไหม 50 กรัม)


แพทเทิร์นหมวก/เด็กแรกเกิด

เข็ม 5/0

แถวที่ 1: โซ่ 3, 11F, C ที่โซ่ที่ 3 = 12

ตั้งแต่แถวที่ 2 เป็นต้นไป ถักที่ห่วงหลังทุกแถว

แถวที่ 2: โซ่ 3, F ที่ช่องเดียวกัน, 2F ใน 11 หลัก, C ที่โซ่ที่ 3 = 24

แถวที่ 3: โซ่ 3, 2F ในหลักถัดไป, (F ในหลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, C ที่โซ่ที่ 3 = 36

แถวที่ 4: โซ่ 3, 2F ในหลักถัดไป, (F ใน 2 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, F ในหลักถัดไป, C ที่โซ่ที่ 3 = 48

แถวที่ 5: โซ่ 3, F ใน 2 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป, (F ใน 3 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, C ที่โซ่ที่ 3 = 60

แถวที่ 6 - 15: โซ่ 3, 11F, C ที่โซ่ที่ 3 = 60


แพทเทิร์นหู/เด็กแรกเกิด

เข็ม 5/0

แถวที่ 1: โซ่ 3, 11F, C ที่โซ่ที่ 3 = 12

แถวที่ 2: โซ่ 3, 2F ในหลักถัดไป, (F ในหลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, C ที่โซ่ที่ 3 = 18


แพทเทิร์นหมวก/เด็ก 3 – 6 เดือน

เข็ม 5/0

แถวที่ 1: โซ่ 3, 11F, C ที่โซ่ที่ 3 = 12

ตั้งแต่แถวที่ 2 เป็นต้นไป ถักที่ห่วงหลังทุกแถว

แถวที่ 2: โซ่ 3, F ที่ช่องเดียวกัน, 2F ใน 11 หลัก, C ที่โซ่ที่ 3 = 24

แถวที่ 3: โซ่ 3, 2F ในหลักถัดไป, (F ในหลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, C ที่โซ่ที่ 3 = 36

แถวที่ 4: โซ่ 3, 2F ในหลักถัดไป, (F ใน 2 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, F ในหลักถัดไป, C ที่โซ่ที่ 3 = 48

แถวที่ 5: โซ่ 3, F ใน 2 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป, (F ใน 3 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, C ที่โซ่ที่ 3 = 60

แถวที่ 6: โซ่ 3, F ในหลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป, (F ใน 4 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, F ใน 2 หลักถัดไป, C ที่โซ่ที่ 3 = 72

แถวที่ 7 – 18 : โซ่ 3, 11F, C ที่โซ่ที่ 3 = 84


แพทเทิร์นหู/เด็ก 3 – 6 เดือน

เข็ม 6/0

แถวที่ 1: โซ่ 3, 11F, C ที่โซ่ที่ 3 = 12

แถวที่ 2: โซ่ 3, 2F ในหลักถัดไป, (F ในหลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, C ที่โซ่ที่ 3 = 18แพทเทิร์นหมวก/เด็ก 6 – 12 เดือน

เข็ม 5/0

แถวที่ 1: โซ่ 3, 11F, C ที่โซ่ที่ 3 = 12

ตั้งแต่แถวที่ 2 เป็นต้นไป ถักที่ห่วงหลังทุกแถว

แถวที่ 2: โซ่ 3, F ที่ช่องเดียวกัน, 2F ใน 11 หลัก, C ที่โซ่ที่ 3 = 24

แถวที่ 3: โซ่ 3, 2F ในหลักถัดไป, (F ในหลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, C ที่โซ่ที่ 3 = 36

แถวที่ 4: โซ่ 3, 2F ในหลักถัดไป, (F ใน 2 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, F ในหลักถัดไป, C ที่โซ่ที่ 3 = 48

แถวที่ 5: โซ่ 3, F ใน 2 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป, (F ใน 3 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, C ที่โซ่ที่ 3 = 60

แถวที่ 6: โซ่ 3, F ในหลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป, (F ใน 4 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, F ใน 2 หลักถัดไป, C ที่โซ่ที่ 3 = 72

แถวที่ 7: โซ่ 3, F ใน 4 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป, (F ใน 5 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, C ที่โซ่ที่ 3 = 84

แถวที่ 8 – 20 : โซ่ 3, 11F, C ที่โซ่ที่ 3 = 84


แพทเทิร์นหู/เด็ก 6 – 12 เดือน

เข็ม 7/0

แถวที่ 1: โซ่ 3, 11F, C ที่โซ่ที่ 3 = 12

แถวที่ 2: โซ่ 3, 2F ในหลักถัดไป, (F ในหลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป)*11, C ที่โซ่ที่ 3 = 18


ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถักไหมพรมค่ะ

โครเชต์...ใคร ๆ ก็ทำได้

Bemochi

Comentarios


โพสล่าสุด
bottom of page