top of page

วิธีต่อไหมและเปลี่ยนสีในงานนิตติ้งลูม

ทั้งการเปลี่ยนสีไหมพรมและการต่อไหมพรมในเวลาที่ไหมหมด ต่างก็ใช้วิธีเดียวกัน

บทความนี้ บีจะพูดถึงการเปลี่ยนสีไหมพรมที่จุดเริ่มต้นของแถว ซึ่งแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ กรณีไม่ใช้ไหมสีเดิมแล้ว กับ อีกกรณีที่มีการโยงไหม เนื่องจากยังใช้ไหมสีเดิมในอีกไม่กี่แถวถัดไป

และ หัวข้อสุดท้ายการเปลี่ยนสีไหมพรมที่กลางแถว ซึ่งทั้งหมด เราจะเปลี่ยนสีหรือต่อไหมในขั้นตอนที่มีห่วงไหมพรม 1 ห่วงบนหมุดค่ะ

1. วิธีเปลี่ยนสีหรือต่อไหมพรมที่จุดเริ่มต้นแถว ในกรณีที่เราจะไม่ใช้สีเดิมแล้ว หรือ เราจะใช้ถักอีกทีในอีกหลายแถวต่อไป

1. ตัดไหมสีเดิม เหลือไว้ยาวประมาณ 6 นิ้ว

2. เอาไหมสีใหม่มามัดติดกับไหมสีเดิม ปลายไหมที่เหลืออาจตัดให้สั้น หรือ เก็บปลายไหมในชิ้นงาน

3. ถักต่อไปด้วยไหมสีใหม่

วิธีเปลี่ยนสีหรือต่อไหมพรมนิตติ้งลูมที่จุดเริ่มต้นแถว ในกรณีที่เราจะไม่ใช้สีเดิมแล้ว หรือ เราจะใช้ถักอีกทีในอีกหลายแถวต่อไป

2.วิธีเปลี่ยนสีที่จุดเริ่มต้นแถว กรณีจะใช้ไหมสีเดิมอีกในอีกไม่กี่แถวต่อไป

ตามตัวอย่างในคลิป บีจะถักด้วยไหมสีชมพู และสีขาวสลับกันสีละ 2 แถว

บีถักด้วยสีชมพูครบ 2 แถวแล้ว จะเปลี่ยนไปใช้ไหมสีขาว ก็ไม่ต้องตัดไหมสีชมพู เพราะจะใช้ถักต่อในอีก 2 แถวต่อไป

ก็จะเอาไหมสีขาวมามัดติดกับไหมสีเดิม แล้วถักต่อไปด้วยไหมสีขาว

ก่อนเริ่มถักแถวที่ 2 ของสีขาว เราจะเอาไหมสองสีพันกันก่อนค่ะ

ด้วยการเอาไหมสีที่ใช้อยู่คือสีขาว อยู่ด้านหน้าไหมที่ไม่ใช้คือสีชมพู แล้วเอาไหมสีขาวอ้อมไปด้านหลังไหมชมพู และขึ้นมาด้านหน้า แล้วถักแถวต่อไปด้วยไหมสีขาว

หลังจากถักสีขาวครบ 2 แถวแล้ว บีก็จะเปลี่ยนกลับไปใช้สีชมพู

ก็จะไขว้ไหมก่อนค่ะ ด้วยการเอาไหมสีจะใช้ คือ สีชมพู อ้อมไปด้านหลังสีขาว แล้วขึ้นมาด้านหน้า แล้วจึงถักแถวต่อไปด้วยสีชมพู

การพันไหมที่จุดเริ่มต้นแวแบบนี้ จะช่วยให้ด้านในของชิ้นงานไม่มีเส้นไหมโยงเป็นเส้นยาว

บีแนะนำให้ใช้วิธีนี้กับการเปลี่ยนไปใช้ไหมพรมสีใหม่ 1-4 แถว แล้วกลับมาใช้สีเดิม แต่ถ้ามากกว่านี้แนะนำใช้วิธีแรก คือ ตัดไหมสีเดิมทิ้ง แล้วค่อยต่อไหมอีกทีดีกว่า จะได้งานที่ไม่มีตะเข็บจากการพันไหมด้วยค่ะ

วิธีเปลี่ยนสีนิตติ้งลูมที่จุดเริ่มต้นแถว กรณีจะใช้ไหมสีเดิมอีกในอีกไม่กี่แถวต่อไป

3. วิธีเปลี่ยนสีไหมพรมกลางแถว ในกรณีใช้ไหมพรมมากกว่า 1 สีใน 1 แถว

ตามตัวอย่างในคลิปนี้บีจะถักด้วยไหมสีขาว 4 หลัก แล้วเปลี่ยนไปใช้ไหมสีดำ 4 หลัก ถักสลับกันไปทั้งแถว

บีจะถักด้วยสีขาวก่อน 4 หลัก เมื่อถักสีขาวครบ 4 หลักแล้ว จะต่อไหมสีดำเพื่อถักต่อ ก็ไม่ต้องตัดไหมสีขาว เนื่องจากบีจะโยงไหมสีขาวไปพร้อมกับการถักไหมสีดำ เพื่อที่จะใช้ถักอีกทีค่ะ

มัดไหมสีดำติดกับไหมสีขาว จากนั้นใช้ไหมสีดำถักที่หมุดถัดไป

แล้วเราจะโยงใหม่สีขาวไปพร้อมกับการถักด้วยไหมสีดำ ด้วยการวางไหมสีที่ขาวที่ไม่ใช้อยู่ด้านหน้าใหม่ดำสีที่ใช้อยู่

แล้วจับไหมสีดำมาถักหมุดถัดไป

สองหลักถัดไปบีก็ยังใช้ไหมสีดำ ก็จะพันไหมวิธีเดิม คือ **เอาไหมที่เราไม่ใช้ไว้ด้านหน้า แล้วเอาไหมสีที่ใช้อยู่มาถักต่อ**

ัถักต่อด้วยไหมสีดำอีก 2 หลัก

จากนั้นบีจะเปลี่ยนกลับไปถักด้วยไหมสีเดิม คือสีขาวจำนวน 4 หลัก

ก็จะพันไหมแบบเดิม คือ *วางไหมสีที่ไม่ใช้อยู่ด้านหน้าใหม่สีที่จะใช้ แล้วถักหมุดถัดไปด้วยไหมสีที่จะใช้*

การโยงไหมวิธีนี้ จะทำให้ด้านในชิ้นงานไม่มีเส้นไหมยาวโยงเป็นเส้นยาว ด้านในของชิ้นงานจะดูเป็นระเบียบ บีจึงชอบใช้วิธีนี้ค่ะ

วิธีเปลี่ยนสีไหมพรมนิตติ้งลูมกลางแถว ในกรณีใช้ไหมพรมมากกว่า 1 สีใน 1 แถว

หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้และสนุกกับการเปลี่ยนสีไหมพรมในงานถักนิตติ้งลูม

นิตติ้งลูม.... ใคร ๆ ก็ทำได้

Bemochi

Comentários


bottom of page