top of page

การเปลียนสีและต่อไหมพรมในงานถักโครเชต์


วิธีเพิ่มและลดขนาดของงานโครเชต์

หนึ่งในปัญาหาสำคัญที่นักถักโครเชต์ทุกคนต้องพบเจอ คือการต่อไหมพรมในเวลาที่ไหมหมด และการเปลี่ยนสีไหมพรมในเวลาที่ต้องการให้ชิ้นงานมีสีสัน วันนี้เรามาดูหัวข้อนี้กันค่ะ

พื้นฐานการต่อและเปลี่ยนสีไหมพรม

การต่อและเปลี่ยนสีไหมพรมทุกลายถักโครเชต์ ใช้หลักเดียวกัน คือ ถักหลักสุดท้ายด้วยไหมพรมสีเดิม แต่ขั้นตอนสุดท้ายของการถักลายนั้น ให้เกี่ยวไหมพรมด้วยไหมสีใหม่ แล้วดึงผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม ตามตัวอย่างเป็นการต่อและเปลี่ยนสีไหมพรมในลาย X ค่ะ

เริ่มต้นงานด้วยการถักลาย X ด้วยไหมพรมสีฟ้า และจะเปลียนไหมพรมเป็นสีชมพู

วิธีเปลี่ยนสีไหมพรมโครเชต์ลาย X (1)

1. รูปก่อนการเริ่มเปลี่ยนสี

2. แทงเข็มลงในหลักถัดไปเพื่อถัก X ด้วยไหมสีฟ้าที่หลักสุดท้ายของไหมพรมสีฟ้า

3. เกี่ยวไหมพรมสีฟ้า

4. ดึงผ่านหลัก จะได้ 2 ห่วงบนเข็ม

วิธีเปลี่ยนสีไหมพรมโครเชต์ลาย X (2)

5. จับไหมพรมสีชมพูไว้หลังชิ้นงาน

6. เกี่ยวไหมพรมสีชมพู

7. ดึงไหมสีชมพู ผ่านห่วงทั้งสอง ได้ X สีฟ้าหลักสุดท้าย

8. ถัก X ต่อไป ด้วยไหมสีชมพูตามต้องการ

Note:

  • ควรเปลียนสีไหมพรมในหลักที่ถัก X ไม่ควรเปลียนสีตรงหลัก V (ควักธรรมดา 2 ครั้งในหลักเดียวกัน) หรือ A (ควักธรรมดา 2 หลักรวบห่วงพร้อมกัน) เพราะจะทำให้เห็นช่องว่างจากการขยายหรือลดขนาดชิ้นงานอย่างชัดเจน

  • หากเป็นชิ้นงานที่ใช้สีเดิมอีกครั้งในไม่กี่แถวข้างหน้า ก็ไม่ต้องตัดไหม ทิ้งไหมเดิมไว้ใช้ถักต่ออีกครั้งได้เลย แต่ถ้าไม่ได้ใช้สีนั้นแล้ว ก็ตัดไหมและเก็บไหมไว้หลังชิ้นงาน (Weaving in end) หรืออาจเก็บไหมด้วยการถักทับชายไหม (Working overtop of the end )

การต่อไหมพรมก็ใช้เทคนิคเดียวกันกับการเปลียนสีไหมพรมนี่แหละค่ะ
วิธีต่อและเปลี่ยนสีไหมพรมกรณีงานถักแบบไปกลับตรงต้นแถวใหม่

ตามคลิปวีดีโอนี้เป็นการถักงานรูปสี่เหลี่ยมด้วยลาย F (พ1ค) ในกรณีที่ไม่ใช้ไหมสีเดิมแล้ว หรือจะใช้อีกครั้งในอีกหลายแถวต่อไป

  1. ที่หลักสุดท้ายของแถว ก่อนขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะจบการถัก F (ก่อนการเกี่ยวไหมพรมดึงผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม)

  2. เกี่ยวไหมพรมสีใหม่ แล้วดึงผ่านห่วงไหมพรมสีเดิม 2 ห่วงบนเข็ม

  3. ตัดไหมพรมเดิมให้เหลือปลายไหมประมาณ 4 - 5 นิ้ว แล้วดึงปลายไหมทั้งสองให้แน่น

  4. กลับชิ้นงาน ถักโซ่ 3 ด้วยไหมสีใหม่

  5. ถัก F ทับปลายไหมทั้งสอง 4-6 หลัก (หรือเก็บปลายไหมในชิ้นงานทีหลังก็ได้)

  6. เดินหน้าถัก F ด้วยไหมสีใหม่ ต่อไปตามต้องการ

Note:
  • กรณีเปลี่ยนสีหรือต่อไหมพรมตรงกลางชิ้นงาน ก็ใช้วิธีเดียวกันกับการเปลี่ยนหรือต่อไหมตรงต้นแถวใหม่

  • วิธีนี้ใช้กับลายถักทุกลายเลยค่ะ ใช้หลักเดียวกันคือที่หลักสุดท้ายของสีเดิม ก่อนจะจบการถักลายนั้น ๆ เกี่ยวไหมพรมสีใหม่ผ่านสองห่วงของไหมพรมสีเดิม

ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Lollipop Crochet และเป็นกำลังใจให้กัน

ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถักโครเชต์

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์...ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comentarios


โพสล่าสุด
bottom of page