top of page

ถักถุงเท้าโครเชต์ ไซส์เด็ก 0 – 12 ด.


ถุงเท้าโครเชต์ไซส์เบบี้ 2 ขนาด 0 - 6 เดือน และ 6 - 12 เดือน ถักด้วยลายถักพื้นฐาน ลาย X, T และ ลาย F พิเศษด้วยเทคนิคการถักลายลูกฟูเป็นขอบถุงเท้า ที่ถักโซ่จำนวนเท่าความกว้างของขอบถุงเท้า แล้วถักลาย X บนห่วงหลังเพื่อทำเป็นลูกฟูกค่ะ

วัสดุอุปกรณ์

ลายถักที่ใช้

  1. โซ่ (Chain)

  2. ควักธรรมดา หรือ คธ หรือ X (Single Crochet)

  3. เลื่อนห่วง หรือ ลาย C (Slip stitch)

  4. พ1ค หรือ ลาย F (Double crochet)

  5. 1/2 พ1ค (Half double crochet)

แพทเทิร์นรองเท้าเด็ก 0 - 6 เดือน

ทำเมจิคริงแบบ 2 ห่วง

แถวที่ 1:โซ่ 3, 11F = 12 หลัก

แถวที่ 2: โซ่ 3, F ในช่องเดียวกับโซ่ 2, 2F ในทุกหลัก = 24 หลัก

แถวที่ 3 – 7: โซ่ 3, F ในทุกหลัก = 24

แถวที่ 8: โซ่ 3, 2F ใน 2 หลัก, (F,T) ในหลักเดียวกัน, 16X, (T, F) ในหลักเดียวกัน, 2F ใน 3 หลัก

แถวที่ 9 – 10: โซ่ 3, 7F , 16X, 8F

แถวที่ 11: โซ่ 1, 3A, 20X, 3A,

แถวที่ 12 – 13 : โซ่ 3, F ในทุกหลัก

แถวที่ 14: โซ่ 5, X ในโซ่ที่ 2, X ใน 3 โซ่, C ที่ 2 หลักบนตัวถุงเท้า,

พลิกงาน, ข้าม 2 หลักที่ถัก C, ถัก X ใน 4 หลัก,

*พลิกงาน, โซ่ 1, ถัก X ใน 4 หลัก, C ที่ 2 หลักบนตัวถุงเท้า, พลิกงาน, ข้าม 2 หลักที่ถัก C, ถัก X ใน 4 หลัก*

ทำซ้ำให้ครบทั้งแถว, พลิกกลับให้ด้านในออกด้านนอกแล้วถักเลื่อนห่วงเพื่อเชื่อมขอบถุงเท้าติดกัน

วิธีถักถุงเท้าโครเชต์ 0 - 12 เดือน

แพทเทิร์นรองเท้าเด็ก 6 - 12 เดือน

ทำเมจิคริงแบบ 2 ห่วง

แถวที่ 1: ทำเมจิคริงแบบ 2 ห่วง, โซ่ 3, 11T = 12 หลัก

แถวที่ 2: โซ่ 3, F ในช่องเดียวกับโซ่ 2, 2F ในทุกหลัก = 24 หลัก

แถวที่ 3: โซ่ 3, F ใน 10 หลักถัดไป, 2F ในหลักถัดไป, F ใน 11 หลัก, 2F ในหลักสุดท้าย = 26

แถวที่ 4 – 8: โซ่ 3, F ในทุกหลัก = 26

แถวที่ 9: โซ่ 3, F ในหลักเดียวกันกับโซ่ , 2F ใน 3 หลัก, (F,T) ในหลักเดียวกัน, 16X, (T, F) ในหลักเดียวกัน, 2F ใน 4 หลัก

แถวที่ 10 – 11: โซ่ 3, 9F , 16X, 10F

แถวที่ 12: โซ่ 1, 5A, 16X, 5A,

แถวที่ 13 – 15 : โซ่ 3, F ในทุกหลัก

แถวที่ 16: โซ่ 5, X ในโซ่ที่ 2, X ใน 3 โซ่, C ที่ 2 หลักบนตัวถุงเท้า, พลิกงาน, ข้าม 2 หลักที่ถัก C, ถัก X ใน 4 หลัก,

*พลิกงาน, โซ่ 1, ถัก X ใน 4 หลัก, C ที่ 2 หลักบนตัวถุงเท้า, พลิกงาน, ข้าม 2 หลักที่ถัก C, ถัก X ใน 4 หลัก*

ทำซ้ำให้ครบทั้งแถว, พลิกกลับให้ด้านในออกด้านนอกแล้วถักเลื่อนห่วงเพื่อเชื่อมขอบถุงเท้าติดกัน

แพทเทิร์นโครชต์ถุงเท้าเด็ก

ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถักโครเชต์

ร่วมแชร์ภาพผลงานถักได้ที่ เพจ Lollipop Crochet

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

สวัสดีค่ะ

Comments


bottom of page