top of page

ถักโครเชต์เสื้อแขนสโลป

วันนี้บีก็มีแบบถักเสื้อสเวตเตอร์อีกแบบมาฝากค่ะ เป็นลุคออกสปอร์ต ๆ ใส่แล้วดูเด็กลง ลายถักก็จะใช้ลาย ½ พ1ค แบบยาว (Extended HDC) ซึ่งเป็นลายถักที่มีความละเอียด จึงเหมาะทำเป็นเสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ หรือ ผ้าห่มก็ได้ค่ะ
ขนาดสำเร็จ:
รอบอก 36 นิ้ว เสื้อยาว 27 นิ้ว
แขนยาว 23 นิ้ว
วัสดุอุปกรณ์:

1. ไหมเบบี้ซิลค์ สีขาว 4 ม้วน สีน้ำตาล 3 ม้วน 2. เข็มโครเชต์เบอร์ 5/0 หรือ ขนาด 3.0 mm และ เบอร์ 4/0 หรือ ขนาด 2.5 mm 3. เข็มเย็บไหมพรม 4. เข็มกลัดห่วงไหมพรม

ลายถักโครเชต์ที่ใช้
้แพทเทิร์นเสื้อชิ้นหลัง
ถักโซ่ 84 โซ่
แถวที่ 1: โซ 2 (ไม่นับเป็นหลักแรก), ถัก T ในโซ่ที่ 3, และในทุกโซ่ที่เหลือ = 84
แถวที่ 2: โซ่ 2, T ในทุกหลัก = 84
แถวที่ 3 - 39​: ทำซ้ำแถวที่ 2 = 84

วงแขนเสื้อชิ้นหลัง

แถวที่ 40: ถัก C ใน 3 หลักแรก, โซ่ 2, T ในทุกหลัก จนเหลือ 3 หลักสุดท้าย = 78

แถวที่ 41: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 76

แถวที่ 42: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 74

แถวที่ 43: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 72

แถวที่ 44: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 70

แถวที่ 45: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 68

แถวที่ 46: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 66

แถวที่ 47: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 64

แถวที่ 48: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 62

แถวที่ 49: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 60

แถวที่ 50: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 58

แถวที่ 51: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 56

แถวที่ 52: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 54

แถวที่ 53: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 52

แถวที่ 54: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 50

แถวที่ 55: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 48

แถวที่ 56: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 46

แถวที่ 57: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 44

แถวที่ 58: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 42

แถวที่ 59: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 40

แถวที่ 60: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 38

แถวที่ 61: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 36

แถวที่ 62: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 34

แถวที่ 63: โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย, A = 32

ตัวเสื้อชิ้นหน้า

แถวที่ 1 - 59: ถักเหมือนตัวเสื้อชิ้นหลัก
แถวที่ 60: โซ่ 2, A, 5T, A = 7
แถวที่ 61: โซ่ 2, A, 3T, A = 5
แถวที่ 62: โซ่ 2, A, T, A = 3
แถวที่ 63: โซ่ 2, รวบ 3 หลักเป็น 1 หลัก = 1
จากนั้นจะต่อไหมเพื่อถักไหล่อีกข้างข้าม 21 หลักจากไหล่ที่ถักไว้ต่อไหมแล้วถักเหมือนกัน

แขนเสื้อ

ถักโซ่ 42

แถวที่ 1: ถัก T ในโซ่ที่ 3, และในทุกโซ่ที่เหลือ

แถวที่ 2 – 10: โซ 2, ถัก T ในทุกหลัก = 40

แถวที่ 11: โซ่ 2, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 41

แถวที่ 12: โซ่ 2, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 42

แถวที่ 13: โซ่ 2, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 43

แถวที่ 14: โซ่ 2, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 44

แถวที่ 15: โซ่ 2, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 45

แถวที่ 16 - 20: โซ่ 2, T ในทุกหลัก = 45

แถวที่ 21 : โซ่ 2, V, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 47

แถวที่ 22 : โซ่ 2, V, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 49

แถวที่ 23 : โซ่ 2, V, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 51

แถวที่ 24 : โซ่ 2, V, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 53

แถวที่ 25 : โซ่ 2, V, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 55

แถวที่ 26 : โซ่ 2, V, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 57

แถวที่ 27 : โซ่ 2, V, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 59

แถวที่ 28 : โซ่ 2, V, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 61

แถวที่ 29 : โซ่ 2, V, T ในทุกหลัก, V ในหลักสุดท้าย = 63

แถวที่ 30 : โซ่ 2, T ในทุกหลัก = 63

แถวที่ 31 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 61

แถวที่ 32 : โซ่ 2, T ในทุกหลัก = 61

แถวที่ 33 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 59

แถวที่ 34 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 57

แถวที่ 35 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 55

แถวที่ 36 : โซ่ 2, T ในทุกหลัก = 55

แถวที่ 37 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 53

แถวที่ 38 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 51

แถวที่ 39 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 49

แถวที่ 40 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 47

แถวที่ 41 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 45

แถวที่ 42 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 43

แถวที่ 43 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 41

แถวที่ 44 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 39

แถวที่ 45 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 37

แถวที่ 46 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 35

แถวที่ 47 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 33

แถวที่ 48 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 31

แถวที่ 49 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 29

แถวที่ 50 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 27

แถวที่ 51 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 25

แถวที่ 52 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 23

แถวที่ 53 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 21

แถวที่ 54 : โซ่ 2, A, T ในทุกหลัก, A = 19

ร่วมแชร์ภาพผลงานเสื้อถักและเป็นกำลังใจให้บีได้ที่เพจ Lollipop Crochet
พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comments


bottom of page