top of page

ถักโครเชต์ตุ๊กตาแมวน่ารัก Part 2/2 | Crochet Cute Cat

บทความที่แล้วได้ถักตุ๊กตาแมวเหมียว ส่วนหัว แขน และหู กันไปแล้ว วันนี้เรามาถักกันต่อ กับ ลำตัว, เท้า, หาง และการตกแต่งค่ะ

ลายถักโครเชต์ที่ใช้

  1. เมจิคริง (Magic Ring)

  2. ลายถักโซ่ (Chain)

  3. ลายถัก C (Slip Stitch)

  4. ลายถัก X หรือ คธ (Single Crochet)

  5. ลายถัก V (Single Crochet Increase)

  6. ลายถัก A (Single Crochet 2 together)

ขนาดสำเร็จ

สูงประมาณ 18 cm

แพทเทิร์นตัว

ใช้ไหมสีออฟไวท์ ถักโซ่ 11

แถวที่ 1: X ในโซ่ที่ 2, 8X, 3X ในโซ่สุดท้าย, 8X, V = 22

แถวที่ 2: V, 8X, 3V, 8X, 2V = 28

แถวที่ 3: X, V, 8X, (X, V)*3, 8X, 2V = 34

แถวที่ 4: V, 2X, 8X, (V, 2X)*3, 8X, (V, 2X)*2= 40

แถวที่ 5: (3X, V), 8X, (3X, V)*3, 8X, (3X, V)*2 = 46

แถวที่ 6: V, 4X, 8X, (V, 4X)*3, 8X, (V, 4X)*2 = 52

แถวที่ 7 – 16: 52X

แถวที่ 17: (A, 4X)*2, 8X, (A, 4X)*3, 8X, (A, 4X) = 46

แถวที่ 18: 46X

แถวที่ 19: (3X, A) *2, 8X, (3X, A)*3, 8X, (3X, A) = 40

แถวที่ 20: 40X

แถวที่ 21: (A, 2X)*2, 8X, (A, 2X)*3, 8X, (A, 2X)= 34

แถวที่ 22: 34X

แถวที่ 23 : X, (6X, A)*4, X = 30

แพทเทิร์นหาง

ใช้ไหมพรมสีน้ำตาล ทำเมจิคริง

แถวที่ 1: 6X

แถวที่ 2: 6V = 12

แถวที่ 3: (3X, V)*3 = 15

แถวที่ 4 – 5: 15X

เปลี่ยนเป็นไหมสีออฟไวท์

แถวที่ 6 – 8: 15X

แพทเทิร์นเท้า

ใช้ไหมพรมสีน้ำตาล ทำเมจิคริง

แถวที่ 1: 8X

แถวที่ 2: 8V = 16

เปลี่ยนใช้สีออฟไวท์

แถวที่ 3: (3X, V)*4 = 20

แถวที่ 4: ถักที่ห่วงหลัง, 20X

แถวที่ 5 – 7: 20X

แพทเทิร์นลายตกแต่ง A

เริ่มด้วยถักโซ่ 14

แถวที่ 1: 2T ในโซ่ที่ 2, 11T, 4T ในโซ่สุดท้าย, 11T, 2T = 30

แพทเทิร์นลายตกแต่ง B

เริ่มด้วยถักโซ่ 13

แถวที่ 1: X ในโซ่ที่ 2, 10X, 3X ในโซ่สุดท้าย, 10X, 2X = 26

วิธีถักลาย A (คธ 2 หลักรวบห่วงพร้อมกัน)

วิธีถักเย็บตัวติดกับหัวตุ๊กตา

วิธีถักเย็บแขน ขา หาง ติดกับตัวตุ๊กตา

หวังว่าแพทเทิร์นนี้จะเป็นที่ถูกใจของทุกคนนะคะ บีจะมีแพทเทิร์นโครเชต์น่ารัก ๆ สวย ๆ มาฝากอีกเรื่อย ๆ ค่ะ

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Коментарі


โพสล่าสุด
bottom of page