top of page

โครเชต์หมวกปิดหู 3 ขนาด


สวัสดีเพื่อน ๆ Lollipop Crochet ทุกคนค่ะ บทความนี้ก็ยังเกี่ยวกับไอเท็มกันหนาว กับหมวกไหมพรมแบบปิดหูค่ะ

บีทำแพทเทิร์นไว้ 3 ขนาด ใบเล็กสุดสำหรับเด็กไม่เกิน 18 เดือน ใบกลางสำหรับเด็กโตถึงประมาณมัธยมต้น และใบใหญ่สุดสำหรับผู้ใหญ่ ลายถักที่ใช้เป็นลายถักง่าย ๆ อย่างลาย พ1ค ค่ะ

วัสดุอุปกรณ์


ลายถักที่ใช้

1.โซ่ (Chain)

2. ควักธรรมดา หรือ คธ หรือ X (Single Crochet)

3. เลื่อนห่วง หรือ ลาย C (Slip stitch)

4. พ1ค หรือลาย F (Double crochet)

ขนาดสำเร็จ

ใบเล็ก: ความยาวรอบหมวก 14 นิ้ว, ใช้ไหมพรมประมาณ 40 กรัม ใบกลาง: ความยาวรอบหมวก 19 นิ้ว, ใช้ไหมพรมประมาณ 80 กรัม ใบใหญ่: 22 นิ้ว, ใช้ไหมพรมประมาณ 100 กรัม

แพทเทิร์นหมวกเด็กเล็ก (18 เดือน)

ทำเมจิคริง

แถวที่ 1: โซ่ 2(ไม่นับเป็นหลักแรก), 10F, C กับ หลักแรก

แถวที่ 2: โซ่ 2, 10V, C = 20

แถวที่ 3: โซ่ 2, (F,V)* 10, C = 30

แถวที่ 4: โซ่ 2, (2F,V)* 10, C = 40

แถวที่ 5: โซ่ 2, (3F,V)* 10, C = 50

แถวที่ 6: โซ่ 2, (4F,V)* 10, C = 60

แถวที่ 7: โซ่ 2, (5F,V)* 10, C = 70

แถวที่ 8 - 15: โซ่ 2, 70F, C = 70

ที่ปิดหูขวา:

หลักจากถักตัวหมวกเสร็จแล้ว เราก็จะถักที่ปิดหูข้างขวา ต่อจากแถวที่ 15 ของตัวหมวกเลยค่ะ

แถวที่ 1: โซ่ 1, 16X

แถวที่ 2: โซ่ 1, A, 12X, A = 14

แถวที่ 3: โซ่ 1, 14X

แถวที่ 4: โซ่ 1, A, 10X, A = 12

แถวที่ 5: โซ่ 1, 12X

แถวที่ 6: โซ่ 1, A, 8X, A = 10

แถวที่ 7: โซ่ 1, 10X

แถวที่ 8: โซ่ 1, A, 6X, A = 8

แถวที่ 9: โซ่ 1, 8X

แถวที่ 10: โซ่ 1, A, 4X, A = 6

แถวที่ 11: โซ่ 1, 6X

แถวที่ 12: โซ่ 1, A, 2X, A = 4

แถวที่ 13: โซ่ 1, 4X

แถวที่ 14: โซ่ 1, A, A = 2

แถวที่ 15: โซ่ 1, A, = 1

ก็ได้ที่ปิดหูมาแล้ว 1 ข้าง เราจะเว้นตรงกลางด้านหน้าหมวกไว้ 24 หลัก แล้วจะต่อไหมเพื่อถักที่ปิดหูข้างซ้ายด้วยแพทเทิร์นเดียวกันกับที่ปิดหูข้างขวาเลยค่ะ

แพทเทิร์นหมวกเด็กโต (มัธยม)

ทำเมจิคริง

แถวที่ 1: โซ่ 2, 10F, C = 10

แถวที่ 2: โซ่ 2, 10V, C = 20

แถวที่ 3: โซ่ 2, (F,V)* 10, C = 30

แถวที่ 4: โซ่ 2, (2F,V)* 10, C = 40

แถวที่ 5: โซ่ 2, (3F,V)* 10, C = 50

แถวที่ 6: โซ่ 2, (4F,V)* 10, C = 60

แถวที่ 7: โซ่ 2, (5F,V)* 10, C = 70

แถวที่ 8: โซ่ 2, (6F,V)* 10, C = 80

แถวที่ 9: โซ่ 2, (7F,V)* 10, C = 90

แถวที่ 10 - 20: โซ่ 2, 90F, C = 90

ที่ปิดหูขวา:

แถวที่ 1: โซ่ 1, 20X

แถวที่ 2: โซ่ 1, A, 16X, A = 18

แถวที่ 3: โซ่ 1, 18X

แถวที่ 4: โซ่ 1, A, 14X, A = 16

แถวที่ 5: โซ่ 1, 16X

แถวที่ 6: โซ่ 1, A, 12X, A = 14

แถวที่ 7: โซ่ 1, 14X

แถวที่ 8: โซ่ 1, A, 10X, A = 12

แถวที่ 9: โซ่ 1, 12X

แถวที่ 10: โซ่ 1, A, 8X, A = 10

แถวที่ 11: โซ่ 1, 10X

แถวที่ 12: โซ่ 1, A, 6X, A = 8

แถวที่ 13: โซ่ 1, 8X

แถวที่ 14: โซ่ 1, A, 4X, A = 6

แถวที่ 16: โซ่ 1, 6X

แถวที่ 17: โซ่ 1, A, 2X, A = 4

แถวที่ 18: โซ่ 1, 4X

แถวที่ 19: โซ่ 1, A, A = 2

แถวที่ 20: โซ่ 1, A, = 1

ที่ปิดหูซ้าย:

เว้นตรงกลางด้านหน้าหมวกไว้ 30 หลัก ต่อไหมถักที่ปิดหูอีกข้างด้วยแพทเทิร์นเดียวกัน

แพทเทิร์นหมวกผู้ใหญ่

ทำเมจิคริง

แถวที่ 1: โซ่ 2, 10F, C

แถวที่ 2: โซ่ 2, 10V, C =20

แถวที่ 3: โซ่ 2, (F,V)* 10, C =30

แถวที่ 4: โซ่ 2, (2F,V)* 10, C =40

แถวที่ 5: โซ่ 2, (3F,V)* 10, C =50

แถวที่ 6: โซ่ 2, (4F,V)* 10, C =60

แถวที่ 7: โซ่ 2, (5F,V)* 10, C =70

แถวที่ 8: โซ่ 2, (6F,V)* 10, C =80

แถวที่ 9: โซ่ 2, (7F,V)* 10, C =90

แถวที่ 10: โซ่ 2, (8F,V)* 10, C =100

แถวที่ 11 - 22: โซ่ 2, 100F, C =100

ที่ปิดหูขวา:

แถวที่ 1: โซ่ 1, 22X

แถวที่ 2: โซ่ 1, A, 18X, A = 20

แถวที่ 3: โซ่ 1, 20X

แถวที่ 4: โซ่ 1, A, 16X, A = 18

แถวที่ 5: โซ่ 1, 18X

แถวที่ 6: โซ่ 1, A, 14X, A = 16

แถวที่ 7: โซ่ 1, 16X

แถวที่ 8: โซ่ 1, A, 12X, A = 14

แถวที่ 9: โซ่ 1, 14X

แถวที่ 10: โซ่ 1, A, 10X, A = 12

แถวที่ 11: โซ่ 1, 12X

แถวที่ 12: โซ่ 1, A, 8X, A = 10

แถวที่ 13: โซ่ 1, 10X

แถวที่ 14: โซ่ 1, A, 6X, A = 8

แถวที่ 15: โซ่ 1, 8X

แถวที่ 16: โซ่ 1, A, 4X, A = 6

แถวที่ 17: โซ่ 1, 6X

แถวที่ 18: โซ่ 1, A, 2X, A = 4

แถวที่ 19: โซ่ 1, 4X

แถวที่ 20: โซ่ 1, A, A = 2

แถวที่ 21: โซ่ 1, A, = 1

ที่ปิดหูซ้าย:

เว้นตรงกลางด้านหน้าหมวกไว้ 34 หลัก ต่อไหมถักที่ปิดหูอีกข้างด้วยแพทเทิร์นเดียวกัน

ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถักโครเชต์

ร่วมแชร์ภาพผลงานถักได้ที่ เพจ Lollipop Crochet

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

สวัสดีค่ะ

Kommentit


โพสล่าสุด
bottom of page