top of page

โครเชต์สี่เหลี่ยมพร้อมวิธีต่อดอก

วันนี้เรามาถักโครเชต์สี่เหลี่ยม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับถักเสื้อโครเชต์กันดีกว่าค่ะ​

ขนาดสำเร็จ:
8x8 cm
วัสดุอุปกรณ์:

ลายถักโครเชต์ที่ใช้
วิธีถัก:
เริ่มต้นด้วยเมจิคริง หรือ ถักโซ่ 4 แล้วถักเลื่อนห่วงติดกับโซ่แรกเป็นวงกลมก็ได้
แถวที่ 1:
1. ถักโซ่ 4
2. ถัก *F, โซ่ 1* ลงในวงกลม รวมทั้งหมด 11 ชุด
3. เลื่อนห่วงติดกับโซ่ที่ 3 ของโซ่เริ่มต้นแถว
แถวที่ 2:
1. เลื่อนห่วงใต้ห่วงโซ่แรก
2. ถัก *โซ่ 3, F 2 ครั้งรวบห่วงพร้อมกัน* ที่ห่วงโซ่แรก
3. ถัก *โซ่ 3, F 3 ครั้งรวบห่วงพร้อมกัน* ที่ห่วงโซ่ถัดไป
4. ทำซ้ำข้อ 3 อีกจำนวน 10 ครั้ง
5. โซ่ 1, ถัก T ลงบนโซ่ที่ 3 ของโซ่เริ่มต้นแถว
แถวที่ 3:
1. โซ่ 1, ถัก X ที่ด้านของลายลาย T ของแถวที่แล้ว
2. ถัก โซ่ 4, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป,
3. โซ่ 1, 4F ในห่วงโซ่ถัดไป, โซ่ 3, 4F ในห่วงโซ่เดียวกัน
4. ถักโซ่ 1, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป
5. ทำซ้ำข้อ 2 - 4 อีกจำนวน 2 ครั้ง
6. ทำซ้ำข้อ 3 อีก 1 ครั้ง, โซ่ 1, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกของแถว
แถวที่ 4:
1. เลื่อนห่วงใต้ห่วงโซ่แรก, โซ่ 1, X ในห่วงโซ่เดียวกัน
2. ถักโซ่ 5, X บน F ที่ 2 ของแถวที่แล้ว
3. ถักโซ่ 5, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป, โซ่ 5, X ในห่วงโซ่เดียวกัน
4. ถักโซ่ 5, X บน F ที่ 3 ของแถวที่แล้ว
5. ถักโซ่ 5, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป
6. ทำซ้ำข้อ 2 - 5 อีกจำนวน 2 ครั้ง
7. ทำซ้ำข้อ 2 - 4 จำนวน 1 ครั้ง
8. ถักโซ่ 5, เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกของแถว

ผังลายโครเชต์สี่เหลี่ยม Granny Square
สี่เหลี่ยมชิ้นต่อ ๆ ไป เราจะถักเหมือนชิ้นแรก แถวที่ 1 – 3 ส่วนแถวที่ 4 เราจะถักเชื่อมติดกันค่ะ
โอกาสต่อไป บีจะทำแพทเทิร์นเสื้อถักจากโครเชต์สี่เหลี่ยมนี้ ฝากติดตามกันด้วยนะคะ
พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comments


โพสล่าสุด
bottom of page