top of page

เข็มกลัดดอกมะลิโครเชต์ ของขวัญทำมือเพื่อคุณแม่
วันแม่ใกล้เข้ามาแล้ว ใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะมอบของขวัญอะไรให้คุณแม่ดี วันนี้บีมีวิธีทำเข็มกลัดดอกมะลิ 2 ขนาด มาฝากค่ะ ไปติดตามวิธีทำกันเลยยยย


ขนาดสำเร็จ

มะลิดอกเล็ก 5 cm

มะลิดอกใหญ่ 7 cm


วัสดุอุปกรณ์:

 1. ไหม 4plysoft No.01, 25

 2. เข็มโครเชต์ เบอร์ 2/0 หรือ ขนาด 2.00 mm

 3. เข็มเย็บไหมพรม

 4. กรรไกรก้ามปู

 5. ผ้าสักหลาด เล็กน้อย

 6. แป้นเข็มกลัดลายถักโครเชต์ที่ใช้

 1. โซ่ (Chain)

 2. คธ หรือ ควักธรรมดา หรือ X (Single Crochet)

 3. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch)

 4. พ1ค หรือ F (Double Crochet)

 5. 1/2 พ1ค หรือ T (Half Double Crochet)

 6. พ2ค (Treble Crochet)

สอนถักโครเชต์เข็มกลัดดอกมะลิ ของขวัญวันแม่
เข็มกลัดดอกมะลิโครเชต์ 2 ขนาด ดอกเล็กและดอกใหญ่

มะลิดอกเล็ก

เริ่มด้วยเมจิคริง

แถวที่ 1: โซ่ 3, 9F, C = 10

แถวที่ 2: โซ่ 3, 9F, C = 10

แถวที่ 3: โซ่ 1, โซ่ 2, *ข้าม 1 หลัก, X, โซ่ 2* ทำซ้ำทั้งแถว, C

แถวที่ 4: โซ่ 3, *[T, F, พ2ค จำนวน 3 ครั้ง] ถักลงที่ห่วงโซ่ 2 ของแถวที่แล้ว* ทำซ้ำทั้งแถว, C

แถวที่ 5: ต่อไหมที่หลักที่เหลือไว้ของแถวที่ 2, โซ่ 1, X ในหลักเดิม, โซ่ 4, *X ที่หลักที่เหลือไว้ของแถวที่ 2, โซ่ 4* ทำซ้ำทั้งแถว, C

แถวที่ 6: โซ่ 1, X, โซ่ 1, [T, F, พ2ค จำนวน 3 ครั้ง] ถักลงที่ห่วงโซ่ 4 ของแถวที่แล้ว, โซ่ 1, X ที่ X ถัดไป, *โซ่ 1, [T, F, พ2ค จำนวน 3 ครั้ง] ถักลงที่ห่วงโซ่ 4 ของแถวที่แล้ว, โซ่ 1* ทำซ้ำทั้งแถว, C

มะลิดอกใหญ่

เริ่มด้วยเมจิคริง

แถวที่ 1: โซ่ 3, 11F, C = 12

แถวที่ 2: โซ่ 3, 11F, C = 12

แถวที่ 3: โซ่ 1, โซ่ 2, *ข้าม 1 หลัก, X, โซ่ 2* ทำซ้ำทั้งแถว, C

แถวที่ 4: โซ่ 3, *[T, F, พ2ค จำนวน 3 ครั้ง] ถักลงที่ห่วงโซ่ 2 ของแถวที่แล้ว* ทำซ้ำทั้งแถว, C

แถวที่ 5: ต่อไหมที่หลักที่เหลือไว้ของแถวที่ 2, โซ่ 1, X ในหลักเดิม, โซ่ 4, *X ที่หลักที่เหลือไว้ของแถวที่ 2, โซ่ 4* ทำซ้ำทั้งแถว, C

แถวที่ 6: โซ่ 1, X, โซ่ 1, [T, F, พ2ค จำนวน 3 ครั้ง] ถักลงที่ห่วงโซ่ 4 ของแถวที่แล้ว, โซ่ 1, X ที่ X ถัดไป, *โซ่ 1, [T, F, พ2ค จำนวน 3 ครั้ง] ถักลงที่ห่วงโซ่ 4 ของแถวที่แล้ว, โซ่ 1* ทำซ้ำทั้งแถว, C

แถวที่ 7: ต่อไหมที่กลางกลีบดอกถัดไป, โซ่ 1, X ในหลักเดิม, โซ่ 5, *X ที่กลางกลีบดอกถัดไป, โซ่ 5* ทำซ้ำทั้งแถว, C

แถวที่ 8: โซ่ 1, X, โซ่ 1, [T, F, พ2ค จำนวน 7 ครั้ง] ถักลงที่ห่วงโซ่ 5 ของแถวที่แล้ว, โซ่ 1, X ที่ X ถัดไป, *โซ่ 1, [T, F, พ2ค จำนวน 7 ครั้ง] ถักลงที่ห่วงโซ่ 5 ของแถวที่แล้ว, โซ่ 1* ทำซ้ำทั้งแถว, C


ใบไม้เล็ก

โซ่ 12

แถวที่ 1: X ในโซ่ที่ 2, T ใน 2 โซ่, F, พ2ค ใน 3 โซ่, F, T ใน 2 โซ่, 3X ในโซ่สุดท้าย

ถักอีกด้านของโซ่ฐาน, T ใน 2 โซ่, F, พ2ค ใน 3 โซ่, F, T ใน 2 โซ่, X ในหลักสุดท้าย, C


ใบไม้ใหญ่

โซ่ 14

แถวที่ 1: X ในโซ่ที่ 2, T ใน 2 โซ่, F, พ2ค ใน 5 โซ่, F, T ใน 2 โซ่, 3X ในโซ่สุดท้าย

ถักอีกด้านของโซ่ฐาน, T ใน 2 โซ่, F, พ2ค ใน 5 โซ่, F, T ใน 2 โซ่, X ในหลักสุดท้าย, C


ขอให้ผู้อ่านทุกท่านและคุณแม่มีความสุขกาย สบายใจ ในวันแม่ที่กำลังจะถึงนี้ และในทุก ๆ วันค่ะ

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะbottom of page