top of page

กล่องใส่ทิชชูขบวนการเคโรโระ


แจกฟรีแพทเทิร์นโครเชตกล่องใส่ทิชชู่

กล่องใส่ทิชชู่ทรงกลม ตกแต่งหน้าตาให้เป็นตัวละครกบบ๊อง 5 แบบ ที่มีความฝันเดียวกันคือ การครองโลก

มาดูวิธีทำกันเลยค่ะ

วัสดุอุปกรณ์:

5. ซิป

ลายถักโครเชต์ที่ใช้:

แพทเทิร์นกล่องทิชชู สิบโท Keroro

แพทเทิร์นโครเชต์กล่องใส่ทิชชูสิบโท Keroro

แพทเทิร์นตัวกล่องทิชชู่

ใช้ไหมพรมดาหลา 2 เส้นควบ สีเหลืองและเขียว กับ เข็มโครเชต์ 5/0

เริ่มต้นด้วยไหมพรมดาหลาสีเหลือง ถักโซ่ 30 หลัก แล้วถักลาย C ติดกับโซ่แรกเป็นวงกลม

แพทเทิร์นตัวกล่องทิชชู Keroror

ฐานกล่องทิชชู่

ใช้ไหมพรมดาหลาสีเขียว จำนวน 2 เส้นควบ กับเข็มโครเชต์ เบอร์ 5/0 ถักแบบก้นหอย

แพทเทิร์นฐานกล่องทิชชู Keroror

หู

ใช้ไหมไหมพรมดาหลา สีเหลือง จำนวน 1 เส้น กับ เข็มโครเชต์ 5/0 ขึ้นต้นด้วยโซ่ 11 หลัก

ผังลายหู Keroro1

ผังลายหู Keroro2

ตาดำ

ใช้ไหมพรมดาหลา สีดำ จำนวน 1 เส้น กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 4/0 ถักแบบก้นหอย

แพทเทิร์นตาดำ Keroro

ตาขาว

ใช้ไหมพรมดาหลา สีขาว จำนวน 1 เส้น กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 4/0 ถักแบบก้นหอย

แพทเทิร์นตาขาว Keroro

แพทเทิร์นกล่องทิชชู่พลทหาร Tamama

ตัวกล่อง ถักด้วยไหมพรมดาหลา สี เหลืองและกรมท่า ใช้แพทเทิร์นเดียวกับตัวกล่องของ Keroro

ฐานกล่อง ถักด้วยไหมพรมดาหลา สี กรมท่า ใช้แพทเทิร์นเดียวกับฐานกล่องของ Keroro

หู ถักด้วยไหมพรมดาหลา สีเหลือง ใช้แพทเทิร์นเดียวกับหูของ Keroro

หน้า

ใช้ไหมพรมดาหลา สีขาว จำนวน 1 เส้น กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 3/0

แจกฟรีแพทเทิร์นกล่องใส่ทิชชู่ทามามะ

ขึ้นต้นถักโซ่ จำนวน 4 หลัก

แถวที่ 1: ถัก x แรกในโซ่ที่ 2 ถัดจากหัวเข็ม, X, 5X ในโซ่เดียวกัน, V ,โซ่ 1 พลิกกลับ = 9 หลัก

แถวที่ 2: 3X , 3V, 3X ,โซ่ 1 กลับชิ้นงาน = 12 หลัก

แถวที่ 3: 3X, (XV)*3, 3X ,โซ่ 1 กลับชิ้นงาน = 15 หลัก

แถวที่ 4: 3X, (2XV)*3, 3X ,โซ่ 1 กลับชิ้นงาน = 18 หลัก

แถวที่ 5: 3X, (3XV)*3, 3X ,โซ่ 1 กลับชิ้นงาน = 21 หลัก

แถวที่ 6: 3X, (4XV)*3, 3X ,โซ่ 1 กลับชิ้นงาน = 24 หลัก

แถวที่ 7: 3X, (5XV)*3, 3X ,โซ่ 1 กลับชิ้นงาน = 27 หลัก

แถวที่ 8: 3X, (6XV)*3, 3X ,โซ่ 1 กลับชิ้นงาน = 30 หลัก

แถวที่ 9: 3X, (7XV)*3, 3X ,โซ่ 1 กลับชิ้นงาน = 33 หลัก

แถวที่ 10: 3X, (8XV)*3, 3X ,โซ่ 1 กลับชิ้นงาน = 36 หลัก

แถวที่ 11: 3X, (9XV)*3, 3X ,โซ่ 1 กลับชิ้นงาน = 39 หลัก

แถวที่ 12: 13X, C

แถวที่ 13: 12X, C ถักอีกฝั่งเหมือนกับแถวที่ 12 – 13

ตาขาวใหญ่

ใช้ไหมพรมดาหลา สีขาว จำนวน 1 เส้น กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 3/0 ถักแบบก้นหอย

แพทเทิร์นตาขาวใหญ่ของ Tamama

ตาขาวเล็ก

ใช้ไหมพรมดาหลา สีขาว จำนวน 1 เส้น กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 1/0 ถักแบบก้นหอย

แถวที่ 1: 6X ในเมจิคริง

ตาดำ

ใช้ไหมพรมดาหลา สีดำ จำนวน 1 เส้น กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 1/0 ถักแบบก้นหอย

แพทเทิร์นตาดำ ของ Tamama

แพทเทิร์นกล่องทิชชู่สิบตรี Giroro

ตัวกล่องถักด้วยไหมพรมดาหลา สี แดงเลือดหมูและสีแดง ใช้แพทเทิร์นเดียวกับตัวกล่องของ Keroro

ฐานกล่อง ถักด้วยไหมพรมดาหลา สี แดง ใช้แพทเทิร์นเดียวกับฐานกล่องของ Keroro

หู ถักด้วยไหมพรมดาหลา สีแดงเลือดหมู ใช้แพทเทิร์นเดียวกับหูของ Keroro

แจกฟรีแพทเทิร์นโครเชต์กล่องใส่ทิชชู่ Giroro

ตาขาว

ใช้ไหมพรมดาหลา สีขาว จำนวน 1 เส้น กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 4/0

แถวที่ 1: 6x พลิกถักวนกลับ = 6 หลัก

แถวที่ 2: 2X, 2V, 2X = 8 หลัก

แถวที่ 3: V, 6X, V = 10 หลัก

แถวที่ 4: 2X, V, X, 2V, X, V, 2X = 14 หลัก

แถวที่ 5: V, X, V, (2X, V)*3, X, V = 17 หลัก

ตาดำ

ใช้ไหมพรมดาหลา สีดำ จำนวน 1 เส้น กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 4/0

แถวที่ 1: 6x พลิกถักวนกลับ = 6 หลัก

แถวที่ 2: 2X, 2V, 2X = 8 หลัก

แพทเทิร์นกล่องทิชชู่สิบเอก Kururu

ตัวกล่องถักด้วยไหมพรมดาหลา สี เหลือง และ ไหมพรมอีเกิล No.230 ใช้แพทเทิร์นเดียวกับตัวกล่องของ Keroro

ฐานกล่อง ถักด้วยไหมพรมดาหลา สี แดง ใช้แพทเทิร์นเดียวกับฐานกล่องของ Keroro

ตาขาว

ใช้ไหมพรมดาหลา สีขาว จำนวน 2 เส้น กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 5/0 ถักแบบก้นหอย

แถวที่ 1: 6X ในเมจิคริง = 6 หลัก

แถวที่ 2: 6V = 12 หลัก

แถวที่ 3: (X, V)*6 = 18 หลัก

แถวที่ 4: (2X, V)*6 = 24 หลัก

สัญลักษณ์บนหัว

ใช้ไหมพรมดาหลา สีเหลือง จำนวน 2 เส้น กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 5/0 ถักแบบก้นหอย

แถวที่ 1: 6X ในเมจิคริง = 6 หลัก

แถวที่ 2: 6V = 12 หลัก

หู

ใช้ไหมพรมดาหลา สีขาวและเทา จำนวน 1 เส้น กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 3/0 ถักแบบก้นหอย

แพทเทิรนโครเชตหู Kururu

แพทเทิร์นกล่องทิชชู่สิบจัตวา Dororo

แจกฟรีแพทเทิร์นโครเชต์กล่องใส่ทิชชู่ Dororor

ตัวกล่องถักด้วยไหมพรมดาหลา สีเทาและสีฟ้า ใช้แพทเทิร์นเดียวกับตัวกล่องของ Keroro

ฐานกล่อง ถักด้วยไหมพรมดาหลา สีฟ้า ใช้แพทเทิร์นเดียวกับฐานกล่องของ Keroro

ตาฟ้า ถักด้วยไหมพรมดาหลา สีฟ้า ใช้แพทเทิร์นเดียวกับตาดำ Keroro

หมวก

ใช้ไหมพรมดาหลา สีขาวและเทา จำนวน 1 เส้น กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 3/0

ขึ้นต้นด้วยโซ่ 57 หลัก เริ่มถักหลักแรกในโซ่ที่ 2 จากเข็ม

ผังลายหมวกของ Dororo

ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถักโครเชต์ และการทำในสิ่งที่รัก

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comments


โพสล่าสุด
bottom of page