top of page

ถักโครเชต์เสื้อสเวตเตอร์ผู้ชาย | Part 1

ถักเสื้อสเวตเตอร์ดีไชน์เรียบ ไว้เป็นของขวัญหนุ่ม ๆ จะถักให้คุณแฟน คุณพ่อ คุณลุงคุณอา หรือ คุณเพื่อน ก็ได้ค่ะ ตัวเสื้อถักด้วยลายถักง่าย ๆ ลาย 1/2 พ1ค แต่งขอบเสื้อด้วยการถักลายลูกฟูกค่ะ
ขนาดสำเร็จ:
รอบอก 98 cm เสื้อยาว 63.5 cm​
แขนยาว 53.5 cm
วัสดุอุปกรณ์:

ลายถักโครเชต์ที่ใช้
้แพทเทิร์นเสื้อชิ้นหลัง
ถักโซ่ฐานยาวเท่าครึ่งหนึ่งของรอบอกเสื้อที่ต้องการ เสื้อตัวนี้บีต้องการให้รอบอกยาว 98 cm บีก็จะถักโซ่จนได้ความยาว 49 cm ได้จำนวนโซ่ทั้งหมด 87 โซ่ ค่ะ
แถวที่ 1: ถักโซ่ 2 (นับเป็นหลักแรกของแถว), ถัก T ทุกโซ่, พลิกงาน
แถวที่ 2: ถักโซ่ 2, ถัก T ทุกหลัก, พลิกงาน
ทำซ้ำแถวที่ 2 จนตัวเสื้อยาว 37 cm

วงแขนเสื้อชิ้นหลัง

เราจะเว้นด้านข้างไว้ข้างละ 6 cm (2 หลัก)

แถวที่ 1: ข้ามหลักเข้ามา 12 หลัก, โซ่ 2, T ทุกหลักจนปลายแถวเหลือ 12 หลัก
แถวที่ 2: โซ่ 2, T ทุกหลัก

ทำซ้ำแถวที่ 2 จนตัวเสื้อยาว 59 cm

ไหล่ขวา เสื้อชิ้นหลัง

แถวแรกของไหล่เสื้อแต่ละข้างกว้าง 9 cm (14 หลัก)

แถวที่ 1: โซ่ 2, ถัก T ใน 13 หลัก
แถวที่ 2: โซ่ 2, hdc2tog, ถัก T ใน 11 หลัก
แถวที่ 3: โซ่ 2, ถัก T ในทุกหลัก

ไหล่ซ้าย เสื้อชิ้นหลัง

แถวที่ 1: ต่อไหมในหลักที่ 14 จากวงแขนเสื้อ, โซ่ 2, ถัก T ทุกหลัก
แถวที่ 2: โซ่ 2, T (11 หลัก) ในทุกหลักจนเหลือ 2 หลักสุดท้าย , hdc2tog
แถวที่ 3: โซ่ 2,ถัก T ในทุกหลัก

ตัวเสื้อชิ้นหน้า ไหล่ขวา

ตัวเสื้อชิ้นหน้าก็จะถักเหมือนชิ้นหลังเลยค่ะ แต่จะถักจนเสื้อยาวประมาณ 50 cm แล้วก็จะทำช่วงไหล่เลยค่ะ
ไหล่แถวแรกจะถักข้างละ 18 หลักค่ะ
แถวที่ 1: โซ่ 2, ถัก T ใน 17 หลัก
แถวที่ 2: ถัก C ใน 3 หลัก, โซ่ 2, T ในทุกหลัก
แถวที่ 3: โซ่ 2, T ในทุกหลักจนเหลือ 2 หลักสุดท้าย
แถวที่ 4: โซ่ 2, hdc2tog, T ในทุกหลัก
แถวที่ 5: โซ่ 2, T ในทุกหลัก
ทำซ้ำแถวที่ 5 จนตัวเสื้อยาวเท่าเสื้อชิ้นหลัง

ตัวเสื้อชิ้นหน้า ไหล่ซ้าย

ข้าม 17 หลักจากฝั่งวงแขนเสื้อแล้วต่อไหม
แถวที่ 1: โซ่ 2, ถัก T ใน 17 หลัก
แถวที่ 2: โซ่ 2, T ในทุกหลักจนเหลือ 2 หลักสุดท้าย
แถวที่ 3: ถัก C ใน 3 หลัก, โซ่ 2, T ในทุกหลัก
แถวที่ 4: โซ่ 2, T ในทุกหลักจนเหลือ 2 หลักสุดท้าย
แถวที่ 5: โซ่ 2, T ในทุกหลัก
ทำซ้ำแถวที่ 5 จนตัวเสื้อยาวเท่าเสื้อชิ้นหลัง
บทความต่อไปเราจะถักส่วนแขน ประกอบตัวเสื้อ และถักลายขอบเสื้อค่ะ
ร่วมแชร์ภาพผลงานเสื้อถักและเป็นกำลังใจให้บีได้ที่เพจ Lollipop Crochet
พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

댓글


โพสล่าสุด
bottom of page