top of page

โครเชต์หมีน้อยน่ารัก


สอนถักโครเชต์ตุ๊กตาหมี

หมีน้อยน่ารักใส่เสื้อสีแดงแต่งหัวใจเหลือง ถักด้วยไหมเบบี้ซัมเมอร์ ทำให้ได้งานถักที่ละเอียด ขนาดกำลังดี เหมาะไว้แต่งบ้่านหรือทำเป็นพวงกุญแจก็ได้ค่ะ

วัสดุอุปกรณ์:

1. เข็มโครเชต์ ขนาด 1.75 mm (เบอร์ 0)

2. ไหมเบบี้ซัมเมอร์ no.5 ประมาณ 30 กรัม, สีแดง no. ประมาณ 6 กรัม

4. ใยโพลีเอสเตอร์ ประมาณ 50 กรัม

5. จมูกน้ำตาล 11*14 cm

6. เข็ม และ ด้ายปักสีน้ำตาล เบอร์ 433ขนาดสำเร็จ:

สูงประมาณ 11 cm


ลายถักโครเชต์ที่ใช้

1. โซ่ (Chain) 2. คธ หรือ ควักธรรมดา หรือ X (Single Crochet) 3. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch)

4. V หรือ คธ 2 ครั้งในหลักเดียวกัน (Increase)

5. A หรือ คธ 2 หลักรวบห่วงพร้อมกัน (Decrease)

7. T หรือ 1/2 พ1ค (Half double crochet)
ส่วนหัว

ขึ้นต้น โซ่ 13

แถวที่ 1: X ในโซ่ที่ 2, 10X, 3X ในโซ่สุดท้าย, ถักอีกฝั่งของโซ่, 10X, V ในโซ่สุดท้าย

แถวที่ 2: V, 10X, 3V, 10X, 2V =32

แถวที่ 3: X, V, 10X, (X,V)*3, 10X, (X,V)*2= 38

แถวที่ 4: V, 12X, (V,2X)*3, 10X, (V, 2X)*2 = 44

แถวที่ 5: 3X, V, 10X, (3X,V)*3, 10X, (3X,V)*2= 50

แถวที่ 6: V, 14X, (V,4X)*3, 10X, (V, 4X)*2 = 56

แถวที่ 7-16: 56X

แถวที่ 17: X, A, 4X, A, 10X, (A,4X)*3, 14X, A, 3X=50

แถวที่ 18: X, A, 3X, A, 10X, (A,3X)*3, 13X, A, 2X=44

แถวที่ 19: X, A, 2X, A, 10X, (A,2X)*3, 12X, A, X=38

แถวที่ 20: A, X, A, 10X, (A,X)*3, 11 X, A, X=32


ขา ทำ 2 ชิ้น

ขึ้นต้น โซ่ 7

แถวที่ 1: X ในโซ่ที่ 2, 4X, 3X ในโซ่สุดท้าย, ถักอีกฝั่งของโซ่, 4X, V ในโซ่สุดท้าย

แถวที่ 2: 2T ในหลักเดียวกัน, 4T, 2T ในหลักเดียวกัน, 2V, 4X, 2V =20

แถวที่ 3: T, 2T ในหลักเดียวกัน, 4T, T, 2T ในหลักเดียวกัน, (X, V)*2, 4X, (X,V)*2= 26

แถวที่ 4: 2T, 2T ในหลักเดียวกัน, 4T, 2T, 2T ในหลักเดียวกัน, (2X, V)*2, 4X,

(2X, V)*2 = 32

แถวที่ 5 - 7 : 32X

แถวที่ 8: (X, A)*5, 17X

แถวที่ 9: 5A, 17X=22

แถวที่ 10 - 11: 22X

แถวที่ 12: 12X, A, 8X =21

แถวที่ 13 - 14: 21X
ลำตัว

ขึ้นต้น โซ่ 10

แถวที่ 1: X ในโซ่ที่ 2, 7X, 3X ในโซ่สุดท้าย, ถักอีกฝั่งของโซ่, 7X, V ในโซ่สุดท้าย

แถวที่ 2: V, 7X, 3V, 7T, 2V =26

แถวที่ 3: X, V, 7X, (X,V)*3, 7T, (X,V)*2= 32

แถวที่ 4: V, 2X, 7X, (V,2X)*3, 7T, 2T ในหลักเดียวกัน, T, X, V, 2X = 38

แถวที่ 5: 18X, 3X, V, 12T, V, 3X = 40

แถวที่ 6: 24X, (3T, 2T ในหลักเดียวกัน)*3, 4X = 43

แถวที่ 7: X, (7X, V)*5, 2X = 48

แถวที่ 8: (7X, V)*6 = 54

แถวที่ 9: 34X, (X,A)*4, 8X = 50

แถวที่ 10-11: 50X

แถวที่ 12: 32X, (X,A)*4, 6X = 46

แถวที่ 13-16: 46X

แถวที่ 17: X, (9X, A)*2, X, (9X, A)*2= 42

แถวที่ 18-19: 42X

แถวที่ 20: (5X, A)*6 = 36

แถวที่ 21: (7X, A)*4 =32


แขน ทำ 2 ชิ้น

ขึ้นต้น เมจิคริง

แถวที่ 1: 6X ในเมจิคริง

แถวที่ 2: 4V, 2X = 10

แถวที่ 3: 3[VX], 4X = 13

แถวที่ 4: 2[3XV], 5X = 15

แถวที่ 5: 3[2XV], 6X = 18

แถวที่ 6 - 7: 18X

แถวที่ 8: 4[2XA], 2X = 14

แถวที่ 9 - 11: 14X

แถวที่ 12: 2A,10X = 12

แถวที่ 13 - 16 :12X

แถวที่ 17 : 4C, 4T, C

หู ทำ 2 ชิ้น

ขึ้นต้น เมจิคริง

แถวที่ 1: 8X ในเมจิคริง

แถวที่ 2: 8V = 16

แถวที่ 3: (X, V)*8 = 24

แถวที่ 4 - 7 : 24X

จมูก ทำ 1 ชิ้น

ขึ้นต้น เมจิคริง

แถวที่ 1: 6X ในเมจิคริง

แถวที่ 2: 6V = 12

แถวที่ 3: (X, V)*6 = 18

แถวที่ 4 - 5 : 18X

เสื้อ ทำ 1 ชิ้น

ขึ้นต้นโซ่ 41

แถวที่ 1: X ในโซ่ที่ 2, X ใน 39 โซ่, โซ่ 8 , C ในโซ่แรก

แถวที่ 2: โซ่ 1, (7X, V)*5 = 45

แถวที่ 3: โซ่ 1, 7X, โซ่ 7, ข้าม 8 หลัก, 15X, โซ่ 7, ข้าม 8 หลัก, 7X = 43

แถวที่ 4 : โซ่ 1, 14X, (4X, V)*3, 14X = 46

แถวที่ 5: 46X, โซ่ 8 , C ในโซ่แรก

แถวที่ 6: (22X, V)*2 = 48

แถวที่ 7: (11X, V)*4 = 52

แถวที่ 8: 52X

แถวที่ 9: (12X, V)*4 = 56

แถวที่ 10: 56X


แขนเสื้อ ทำ 2 ชิ้น

แถวที่ 1: (2X, V)*5 = 20

แถวที่ 2 – 3 : 20X

วิธีประกอบ

1. ติดตาระหว่างแถวที่ 9-10 ของหัว ห่างกัน 8 หลัก (เริ่มห่างจากหลักแรกของแถว 11 หลัก)

2. ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ในหัวจนเต็ม

3. เย็บจมูกติดระหว่างตาทั้งสองข้าง โดยใส่ใยเล็กน้อย

4. ปักปากเป็นรูปยิ้ม

5. ติดจมูกพลาสติกตรงกลางจมูกด้วยกาว

6. เย็บหูติดบนหัวทั้งสองข้าง

7. ใส่ใยในตัวและเย็บติดกับหัว

8. ใส่ใยในแขนเล็กน้อยแล้วเย็บติดที่ข้างลำตัว
พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะComments


โพสล่าสุด
bottom of page