top of page

How to ถักเสื้อกันหนาว Top Down Sweater

สวัสดีเพื่อน ๆ Lollipop Crochet ทุกคนค่ะ วันนี้บีมีวิธีถักเสื้อกันหนาวแบบที่ 3 ของหนาวนี้มาฝากค่ะ โดยแบบถักในวันนี้ขอบอกว่าถักตามได้ง่ายมาก และที่สำคัญปรับขนาดได้ง่ายสุด ๆ เลยล่ะค่ะ เป็นเสื้อแบบ Top Down ก็คือเริ่มถักจากคอเสื้อลงด้านล่างนั่นเองค่ะ
ขนาดสำเร็จ:
รอบอกเสื้อ 39 นิ้ว เสื้อยาว 26.5 นิ้ว แขนยาว 23.5 นิ้ว
วัสดุอุปกรณ์:

1. ไหมเบบี้ซิลค์ ประมาณ 850 กรัม 2. เข็มโครเชต์เบอร์ 5/0 หรือ ขนาด 3.0 mm และ เบอร์ 4/0 หรือ ขนาด 2.5 mm 3. เข็มเย็บไหมพรม 4. กรรไกร

ลายถักโครเชต์ที่ใช้
้แพทเทิร์นตัวเสื้อ

ถักโซ่ 120 โซ่

แถวที่ 1: โซ่ 4, F ในโซ่แรก, 15F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 43F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

15F , (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 43F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 2: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 17F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 45F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

17F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 45F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 3: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 19F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 47F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

19F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 47F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 4: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 21F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 49F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

21F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 49F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 5: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 23F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 51F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

23F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 51F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 6: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 25F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 53F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

25F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 53F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 7: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 27F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 55F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

27F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 55F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 8: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 29F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 57F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

29F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 57F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 9: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 31F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 59F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

31F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 59F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 10: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 33F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 61F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

33F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 61F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 11: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 35F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 63F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

35F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 63F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 12: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 37F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 65F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

37F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 65F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 13: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 39F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 67F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

39F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 67F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 14: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 41F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 69F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

41F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 69F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 15: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 43F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 71F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

43F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 71F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 16: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 45F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 73F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

45F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 73F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 17: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 47F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 75F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

47F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 75F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 18: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 49F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 77F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

49F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 77F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 19: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 51F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 79F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

51F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 79F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 20: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 53F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 81F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

53F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 81F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 21: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 55F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 83F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

55F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 83F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 22: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 57F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 85F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

57F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 85F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 23: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 59F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 87F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

59F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 87F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 24: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 61F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 89F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

61F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 89F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 25: โซ่ 4, F ในช่องเดียวกัน, 63F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 91F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน,

63F, (F, โซ่ 1, F) ในหลักเดียวกัน, 91F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 26: โซ่ 5, ข้ามช่วงแขน 63 หลัก, F ที่โซ่, 91F, F ที่โซ่, โซ่ 2, ข้ามช่วงแขน 63 หลัก, F ที่โซ่, 91F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 27: โซ่ 3, F ใน 2 โซ่, 91F, F ใน 2 โซ่, 91F, C ที่โซ่ที่ 3

แถวที่ 28 - 61: โซ่ 3, F ในทุกหลัก, C ที่โซ่ที่ 3

แจกแพทเทิร์นเสื้อแขนยาวโครเชต์

แพทเทิร์นแขนเสื้อ

แถวที่ 1: ต่อไหมที่ด้านล่างวงแขนเสื้อ ถักโซ่ 2, T, ถัก F จนเหลือหลักสุดท้าย, F ในหลักสุดท้าย, T, C

แถวที่ 2 - 5 : โซ่ 2, F ในทุกหลัก, C

แถวที่ 6: โซ่ 2, A, 63F, A

แถวที่ 7 - 10: โซ่ 2, F ในทุกหลัก, C

แถวที่ 11: โซ่ 2, A, 61F, A

แถวที่ 12 - 15: โซ่ 2, F ในทุกหลัก, C

แถวที่ 16: โซ่ 2, A, 59F, A

แถวที่ 17 - 20: โซ่ 2, F ในทุกหลัก, C

แถวที่ 21: โซ่ 2, A, 57F, A

แถวที่ 22 - 23: โซ่ 2, F ในทุกหลัก, C

แถวที่ 24: โซ่ 2, A, 55F, A

แถวที่ 25 - 26: โซ่ 2, F ในทุกหลัก, C

แถวที่ 27: โซ่ 2, A, 53F, A

แถวที่ 28: โซ่ 2, F ในทุกหลัก, C

แถวที่ 29: โซ่ 2, A, 51F, A

แถวที่ 30: โซ่ 2, F ในทุกหลัก, C

แถวที่ 31: โซ่ 2, A, 49F, A

แถวที่ 32: โซ่ 2, F ในทุกหลัก, C

แพทเทิร์นขอบเสื้อ

ทั้งขอบชายเสื้อ ขอบแขน และคอเสื้อ จะถักด้วยแพทเทิร์นเดียวกัน

ใช้เบอร์ 4/0 ถักโซ่จนได้ความยาวเท่าขอบเสื้อที่ต้องการ

แถวที่ 1: X ในโซ่ที่ 2 จากเข็ม, 11X, C ที่ตัวเสื้อ, พลิกกลับ

แถวที่ 2: 12X บนห่วงหลัง, โซ่ 1, พลิกกลับ

แถวที่ 3: 12X บนห่วงหลัง, C ที่ตัวเสื้อ, พลิกกลับ

ทำซ้ำแถวที่ 2 – 3 จนครบรอบเสื้อ

แขนเสื้อเสื้อกันหนาวไหมพรม

ร่วมแชร์ภาพผลงานเสื้อถักและเป็นกำลังใจให้บีได้ที่เพจ Lollipop Crochet
พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comentarios


โพสล่าสุด
bottom of page