top of page

ถักหมวกไหมพรมปิดหู 2 สี อุ่น ๆ นุ่ม ๆ


หมวกไหมพรมนุ่ม ๆ อุ่น ๆ 2 สี 2 ขนาด
แจกแพทหมวกไหมพรมนักบิน

หมวกถักกันหนาว แต่งซับในด้วยไหมขนแกะ เพิ่มความอุ่นนุ่ม มาด้วยกัน 2 ขนาด คือ ขนาดเด็กเล็ก และ เด็กโต

วัสดุอุปกรณ์:

1. เข็มโครเชต์ เบอร์ 7/0 และ 5/0

2. ไหมวีนัสวินนิด No.905 และ 928 จำนวน 3 ม้วน ทั้งสองขนาด

3. ไหมขนแกะ Velvet Yarn จำนวนประมาณ 1/2 ม้วน


ขนาดสำเร็จ:

หมวกใบเล็ก: เส้นรอบวง 18 นิ้ว, สูง 7 นิ้ว

หมวกใบกลาง: เส้นรอบวง 22 นิ้ว, สูง 8 นิ้ว


ลายถักโครเชต์ที่ใช้

1. โซ่ (Chain) 2. คธ หรือ ควักธรรมดา หรือ X (Single Crochet) 3. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch)

4. คธ 2 หลักรวบห่วงพร้อมกัน หรือ A (sctog)

5. ½ พ1ค หรือ T (Half Double Crochet)

6. Ldc หรือ ลาย F แบบแน่น (Link Double Crochet)แพทเทิร์นตัวหมวก ไซส์เล็ก

ใช้ไหมวินนิด 2 ½ ม้วน

แถวที่ 1: 2X, T, F, 8ldc = 12

แถวที่ 2: (2ldc ในหลักเดียวกัน)*12 = 24

แถวที่ 3: (ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*12 = 36

แถวที่ 4: (2ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*12 = 48

แถวที่ 5: (5ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*8 = 56

แถวที่ 6: 3ldc, 2l dc ในหลักเดียวกัน, (6ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*7, 3 ldc = 64

แถวที่ 7: (7ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*8 = 72

แถวที่ 8: 4ldc, 2l dc ในหลักเดียวกัน, (8ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*7, 4ldc = 80

แถวที่ 9 - 15: 80ldc = 80

แถวที่ 16: 77ldc, T, X, C


แพทเทิร์นหูหมวกขวา ไซส์เล็ก

แถวที่ 1: 21X บนห่วงหน้า

แถวที่ 2 - 6: 21X

แถวที่ 7: X, A, 15X, A, X = 19

แถวที่ 8 - 9: 19X

แถวที่ 10: X, A, 13X, A, X = 17

แถวที่ 11-12 : 17X

แถวที่ 13: X, A, 11X, A, X = 15

แถวที่ 14: 15X

แถวที่ 15: X, A, 9X, A, X = 13

แถวที่ 16: X, A, 7X, A, X = 11

แถวที่ 17: X, A, 5X, A, X = 9

แถวที่ 18: X, A, 3X, A, X = 7

แถวที่ 19: X, A, X, A, X = 5


ซับในหูหมวกขวา

ใช้เข็ม 5/0 ไหมขนแกะ ต่อไหมที่ห่วงที่เหลือของปีกหมวก แล้วถักด้วยแพทเดียวกับปีกหมวกขวา


แพทเทิร์นด้านหน้าหมวก ไซส์เล็ก

ต่อไหมที่หลักที่ติดกับหูหมวกขวา(ที่เป็นด้านหน้าหมวก)

แถวที่ 1: ถักบนห่วงหน้าเท่านั้น 28X

แถวที่ 2 – 9: 28X

แถวที่ 10: X, A, 22X, A, X = 26

แถวที่ 11: X, A, 20X, A, X = 24

แถวที่ 12: X, A, 18X, A, X = 22

แถวที่ 13:X, A, 16X, A, X = 20


ซับในด้านหน้าหมวก

ใช้เข็ม 5/0 ไหมขนแกะ ต่อไหมที่ห่วงที่เหลือของด้านหน้าหมวก แล้วถักด้วยแพทเดียวกับปีกด้านหน้าหมวก


หูหมวกซ้าย

ต่อไหมในหลักที่ติดกับด้านหน้าหมวก ถักเหมือนหูหมวกขวา


แพทเทิร์นตัวหมวก ไซส์กลาง

ใช้ไหมวินนิด 3 ม้วน

แถวที่ 1: 2X, T, F, 8ldc = 12

แถวที่ 2: (2ldc ในหลักเดียวกัน)*12 = 24

แถวที่ 3: (ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*12 = 36

แถวที่ 4: (2ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*12 = 48 – 4 นิ้ว

แถวที่ 5: (5ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*8 = 56 – 5 นิ้ว

แถวที่ 6: 3ldc, 2l dc ในหลักเดียวกัน, (6ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*7, 3 ldc = 64 – 6 นิ้ว

แถวที่ 7: (7ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*8 = 72 – 7 นิ้ว

แถวที่ 8: 4ldc, 2l dc ในหลักเดียวกัน, (8ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*7, 4ldc = 80 – 7 ½ นิ้ว

แถวที่ 9: (9ldc, 2ldc ในหลักเดียวกัน)*8 = 88 – 8 ¾ นิ้ว

แถวที่ 10 - 11: 88ldc = 88 – ใช้ไหม 1 ม้วน

แถวที่ 12 - 17: 88ldc

แถวที่ 18: 85ldc, T, X, C


แพทเทิร์นปีกหมวกขวา ไซส์กลาง

แถวที่ 1: 23X บนห่วงหน้า

แถวที่ 2 - 8: 23X

แถวที่ 9: X, A, 17X, A, X = 21

แถวที่ 10 - 12: 21X - ม้วนที่ 2

แถวที่ 13: X, A, 15X, A, X = 19

แถวที่ 14 : 19X - ม้วนที่ 2

แถวที่ 15- 16: 19X

แถวที่ 17: X, A, 13X, A, X = 17

แถวที่ 18: X, A, 11X, A, X = 15

แถวที่ 19: X, A, 9X, A, X = 13

แถวที่ 20: X, A, 7X, A, X = 11

แถวที่ 21: X, A, 5X, A, X = 9

แถวที่ 22: X, A, 3X, A, X = 7


แพทเทิร์นด้านหน้าหมวกไซส์กลาง

ต่อไหมที่หลักที่ติดกับหูหมวกขวา(ที่เป็นด้านหน้าหมวก)

แถวที่ 1: ถักบนห่วงหน้าเท่านั้น 30X

แถวที่ 2 – 11: 30X

แถวที่ 12: X, A, 24X, A, X = 28

แถวที่ 13: X, A, 22X, A, X = 26

แถวที่ 14: X, A, 20X, A, X = 24

แถวที่ 15: X, A, 18X, A, X = 22โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comments


โพสล่าสุด
bottom of page