top of page

ถักโครเชต์เสื้อคลุมตัวสั้น Bolero


หมวกไหมพรมนุ่ม ๆ อุ่น ๆ 2 สี 2 ขนาด
แจกแพทเทิร์นเสื้อคลุมโครเชต์

โบเลโร เสื้อคลุมตัวสั้น ที่ใส่เข้ากันกับเดรส หรือ จะใส่คู่กับเสื้อกล้ามตัวโปรดก็ได้ค่ะ วันนี้เรามาถักเสื้อโบเลโรที่ถักง่ายแต่ความสวยไม่ธรรมดากันค่ะ


วัสดุอุปกรณ์:

1. เข็มโครเชต์ เบอร์ 3/0 หรือ ขนาด 2.2 mm

2. ไหมพรมเบบี้ซัมเมอร์ จำนวน 2 ม้วน (ใช้ประมาณ 190 กรัม)ขนาดสำเร็จ:

รอบอก: 40 นิ้ว

ความยาวเสื้อ: 14 นิ้ว


ลายถักโครเชต์ที่ใช้

1. โซ่ (Chain) 2. คธ หรือ ควักธรรมดา หรือ X (Single Crochet) 3. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch)

5. พ1ค หรือ T (Double Crochet)
แพทเทิร์นตัวเสื้อด้านซ้าย

โซ่ 114 (เป็นเลขคู่) ความยาวโซ่เท่ากับความยาวเสื้อด้านหลังที่เราต้องการ

แถวที่ 1: ถัก F ในโซ่ที่ 6, (โซ่ 1, ข้าม 1 หลัก, ถัก F) ทำซ้ำทั้งแถว

แถวที่ 2: โซ่ 1, X หลักแรก, (โซ่ 1, ข้ามโซ่, X ในหลักถัดไป)ทำซ้ำทั้งแถว

แถวที่ 3: โซ่ 4, ข้ามโซ่, ถัก F ในหลักถัดไป, (โซ่ 1, ข้าม 1 หลัก, ถัก F) ทำซ้ำทั้งแถว

แถวที่ 4-39: ทำซ้ำแถวที่ 2-3

แถวที่ 40: โซ่ 1, X หลักแรก, (โซ่ 1, ข้ามโซ่, X ในหลักถัดไป)ทำซ้ำรวม 25 ครั้ง

แถวที่ 41: โซ่ 4, ข้ามโซ่, ถัก F ในหลักถัดไป, (โซ่ 1, ข้าม 1 หลัก, ถัก F) ทำซ้ำรวม 24 ครั้ง

แถวที่ 42-47: ทำซ้ำแถวที่ 31-32

แถวที่ 48: โซ่ 1, X หลักแรก, (โซ่ 1, ข้ามโซ่, X ในหลักถัดไป)ทำซ้ำรวม 25 ครั้ง, โซ่ 63 แถวที่ 49: ถัก F ในโซ่ที่ 6, (โซ่ 1, ข้าม 1 หลัก, ถัก F) ทำซ้ำทั้งแถว

แถวที่ 50: โซ่ 1, X หลักแรก, (โซ่ 1, ข้ามโซ่, X ในหลักถัดไป)ทำซ้ำทั้งแถว

แถวที่ 51: โซ่ 4, ข้ามโซ่, ถัก F ในหลักถัดไป, (โซ่ 1, ข้าม 1 หลัก, ถัก F) ทำซ้ำทั้งแถว

แถวที่ 52-77: ทำซ้ำแถวที่ 50-51


แพทเทิร์นตัวเสื้อด้านขวา

ต่อไหมที่โซ่ฐานของตัวเสื้อด้านซ้าย

แถวที่ 1: โซ่ 1, X หลักแรก, (โซ่ 1, ข้ามโซ่, X ในหลักถัดไป)ทำซ้ำทั้งแถว

แถวที่ 2: โซ่ 4, ข้ามโซ่, ถัก F ในหลักถัดไป, (โซ่ 1, ข้าม 1 หลัก, ถัก F) ทำซ้ำทั้งแถว

แถวที่ 3-38: ทำซ้ำแถวที่ 1-2

แถวที่ 39: ต่อไหมบนลาย F ที่ 31, โซ่ 1, X หลักแรก, (โซ่ 1, ข้ามโซ่, X ในหลักถัดไป)ทำซ้ำรวม 25 ครั้ง

แถวที่ 40: โซ่ 4, ข้ามโซ่, ถัก F ในหลักถัดไป, (โซ่ 1, ข้าม 1 หลัก, ถัก F) ทำซ้ำรวม 24 ครั้ง

แถวที่ 41-46: ทำซ้ำแถวที่ 39-40

แถวที่ 47: โซ่ 60, X ในโซ่ที่ 2, (โซ่ 1, ข้าม 1 โซ่, X ในหลักถัดไป)ทำซ้ำทั้งแถว แถวที่ 48: โซ่ 4, ข้ามโซ่, ถัก F ในหลักถัดไป, (โซ่ 1, ข้าม 1 หลัก, ถัก F) ทำซ้ำทั้งแถว

แถวที่ 49: โซ่ 1, X หลักแรก, (โซ่ 1, ข้ามโซ่, X ในหลักถัดไป)ทำซ้ำทั้งแถว

แถวที่ 51-77: ทำซ้ำแถวที่ 48-49แพทเทิร์นริมแขนเสื้อ

แถวที่ 1: โซ่ 1, X ในทุกหลัก, C

แถวที่ 2: โซ่ 1, (3X, โซ่ 3, X ที่ X ตัวก่อนหน้า) ทำซ้ำทั้งแถว


แพทเทิร์นริมชายเสื้อ

แถวที่ 1-2: โซ่ 1, X ในทุกหลัก, C

แถวที่ 3: โซ่ 1, (3X, โซ่ 3, X ที่ X ตัวก่อนหน้า) ทำซ้ำทั้งแถวแพทเทิร์นเสื้อด้านหลัง


โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comments


bottom of page