top of page

ลายอัฟกันนิตทแยง


ลายนิตทแยง เป็นลายถักง่าย ๆ ที่มีแพทเทิร์นเพียง 2 แถว โดยเราจะถักนิตรวบ 2 หลัก แล้วย้อนกลับมาถักนิตในไหมห่วงแรกที่รวบไว้ เกิดเป็นเส้นเฉียงทแยงไปทางซ้าย

ลายถักที่ใช้

วิธีถักแถวที่ 1:

1. แทงเข็มใต้ไหมแนวตั้ง 2 เส้นถัดไป (ข้ามเส้นไหมแนวตั้งเส้นแรก), เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

2. ย้อนกลับมาแทงเข็มใต้ไหมเส้นแรกที่รวบไว้ตามข้อ 1, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

3. แทงเข็มใต้ไหมแนวตั้ง 2 เส้นถัดไป , เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

4. ย้อนกลับมาแทงเข็มใต้ไหมเส้นแรกที่รวบไว้ตามข้อ 3, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

5. ทำซ้ำข้อ 3 - 4 จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย

ุ6. ถักอัฟกันนิตที่ 1 หลักก่อนหลักสุดท้าย

7. ที่หลักสุดท้ายแทงเข็มใต้ไหม 2 เส้น, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

8. ถักกลับด้วยการเกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง และที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วงจนสุดท้ายเหลือ 1 ห่วงบนเข็ม

อัฟกันลายนิตทแยง แถวที่ 1

วิธีถักแถวที่ 2:

1. ถักนิตที่หลักที่ 2 (ข้ามเส้นไหมแนวตั้งเส้นแรก)

2. แทงเข็มใต้ไหมแนวตั้ง 2 เส้นถัดไป , เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

3. ย้อนกลับมาแทงเข็มใต้ไหมเส้นแรกที่รวบไว้ตามข้อ 2, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

5. ทำซ้ำข้อ 4 - 5 จนเหลือหลักสุดท้าย

6. ที่หลักสุดท้ายแทงเข็มใต้ไหม 2 เส้น, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

7. ถักกลับด้วยการเกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง และที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วงจนสุดท้ายเหลือ 1 ห่วงบนเข็ม

8. ทำซ้ำแถวที่ 1 - 2 จนได้ความยาวตามต้องการ

อัฟกันลายนิตทแยง แถวที่ 2

ขอให้ทุกคนสนุกกับการถักอัฟกัน

อัฟกันใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Opmerkingen


โพสล่าสุด
bottom of page