top of page

ลายถักโครเชต์ พ1ค


วิธีถักลายโครเชต์ ลาย พ1ค หรือ ลาย F

พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (พ1ค) หรือ ลาย F (Double Crochet) เป็นลายถักยอดนิยมอีกลายหนึ่งในการถักโครเชต์เป็นลายถักที่มีความสูงมากกว่าลาย X ลายถัก F มักถูกใช้ในการถักงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น ผ้าห่ม ผ้าพันคอ หมวก เสื้อผ้า หรือแม้แต่กระเป๋าค่ะ

วิธีถักลาย T

วิธีถักลาย พ1ค ในแถวแรก

1. เริ่มด้วยโซ่ฐาน 18 โซ่ (Foundation Chain)

2. พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo)

3. แทงเข็มลงในโซ่ที่ 4 จากเข็ม (ตามรูป Bemochi แทงเข็มลงตรงห่วงหลังค่ะ) โซ่ 3 โซ่แรกเป็น Turning Chain (โซ่สำหรับพลิกงาน)

4.พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo)

5. ดึงไหมพรมผ่านโซ่ฐาน จะได้ 3 ห่วงบนเข็ม

วิธีถักลาย F ในแถวแรก 2

6. พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo)

7. ดึงไหมพรมผ่าน 2 ห่วงแรกบนเข็ม จะเหลือ 2 ห่วงบนเข็ม

8. พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo)

9. ดึงไหมผ่าน 2 ห่วงสุดท้าย จะได้ 1 F ถักต่อไปให้ครบแถว

วิธีถักโครเชต์ลาย F ในแถวที่ 2 และแถวต่อ ๆ ไป
วิธีถัก พ1ค ในแถวที่สองและแถวต่อ ๆ ไป

1. ถักโซ่ 3 (Turning Chain) แล้วกลับชิ้นงาน ให้นับ Turning Chain เป็น F แรกของแถวใหม่ด้วย

2. ถัก F แรกในหลักที่ 2 คือให้ข้ามหลักแรกไป เพราะเรามีโซ่ 3 (Turning Chain) เป็น F แรกของแถวใหม่แล้ว โดยแทงเข็มลงใต้ไหมพรมรูปตัว V ด้านบนลาย F ในแถวที่แล้ว

3. ถักต่อไปจนสุดแถว หลักสุดท้ายให้ถัก F ลงบนโซ่ 3 ของแถวก่อน(Turning Chain) โดยการแทงเข็มลงใต้ห่วงหน้าและห่วงหลังของโซ่(รูปตัว V)

ผังลายโครเชต์ของลาย T

ขอให้ทุกคนสนุกกับการถักโครเชต์

โครเชต์.....ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Kommentare


โพสล่าสุด
bottom of page