top of page

ถักถุงมือโครเชต์อุ่น ๆ เรียบ แต่ไม่เอาท์!


หมวกไหมพรมนุ่ม ๆ อุ่น ๆ 2 สี 2 ขนาด
แจกแพทเทิร์นถุงมือไหมพรมโครเชต์

จากบทความที่แล้วเราได้ถักมวกไหมพรมแบบรัสเซียกันไป ในวันนี้ก็ยังอยู่ซี่รีย์งานถักไหมพรมกันหนาวค่ะ โดยจะเป็นชิ้นงานไม่ใหญ่ อย่างถุงมือคู่นี้ค่ะ ลายถักในส่วนของตัวถุงมือ จะใช้ลายถักพื้นฐานอย่างลาย คธ และ ลายครึ่ง พ1ค แต่จะถักที่ห่วงหลังห่วงเดียว ทำให้เหลือห่วงหน้าเป็นเส้นตรง ได้เป็นลายถักที่ดูเรียบง่ายแต่ไม่เอ้าท์ค่ะ

วัสดุอุปกรณ์:

1. เข็มโครเชต์ เบอร์ 7/0

2. ไหมวีนัสวินนิด No.926 จำนวน 2 ม้วนขนาดสำเร็จ:

ยาว: 21.5 cm

กว้าง: 9.5 cm


ลายถักโครเชต์ที่ใช้

1. โซ่ (Chain) 2. คธ หรือ ควักธรรมดา หรือ X (Single Crochet) 3. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch)

4. คธ 2 หลักรวบห่วงพร้อมกัน หรือ A (sctog)

5. ½ พ1ค หรือ T (Half Double Crochet)

6. T รวบสองหลักเป็นหนึ่งหลัก
ข้อมือ

โซ่ 11

แถวที่ 1: X ในโซ่ที่ 2 และทุกโซ่ที่เหลือ = 10

แถวที่ 2: โซ่ 1, X ที่ห่วงหลังทุกหลัก = 10

แถวที่ 3 - 32 : ทำซ้ำแถวที่ 2


ตัวถุงมือข้างขวา

แถวที่ 1: 32X

แถวที่ 2: 32T บนห่วงหน้า

แถวที่ 3: 32X บนห่วงหน้า

แถวที่ 4 - 7: ทำซ้ำ แถว 2 - 3

แถวที่ 8: 15T บนห่วงหน้า, โซ่ 7 ข้าม 7 หลัก, 10T บนห่วงหน้า

แถวที่ 9 : 32X บนห่วงหน้า

แถวที่ 10: ถักบนห่วงหน้า (6T, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4

แถวที่ 11: 28X บนห่วงหน้า

แถวที่ 12: 28T บนห่วงหน้า

แถวที่ 13 – 16: ทำซ้ำแถวที่ 11-12

แถวที่ 17: ถักบนห่วงหน้า (5X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4

แถวที่ 18: 24T บนห่วงหน้า

แถวที่ 19: ถักบนห่วงหน้า (4X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4

แถวที่ 20: ถักบนห่วงหน้า (3T, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4

แถวที่ 21: ถักบนห่วงหน้า (2X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4 = 12


นิ้วโป้ง

ต่อไหม

แถวที่ 1: 7T, A รวบด้านข้างแถวและหลักถัดไป, 5T, A รวบด้านข้างแถวและหลักถัดไป = 14

แถวที่ 2: 14X บนห่วงหน้า

แถวที่ 3: 14T บนห่วงหน้า

แถวที่ 4 - 5: ทำซ้ำแถวที่ 2 - 3

แถวที่ 6: ถักบนห่วงหน้า (5X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*2 = 12

แถวที่ 13:ถักบนห่วงหน้า (2T, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*3 = 9ตัวถุงมือข้างซ้าย

แถวที่ 1: 32X

แถวที่ 2: 32T บนห่วงหน้า

แถวที่ 3: 32X บนห่วงหน้า

แถวที่ 4 - 7: ทำซ้ำ แถว 2 - 3

แถวที่ 8: 8T บนห่วงหน้า, โซ่ 7 ข้าม 7 หลัก, 17T บนห่วงหน้า

แถวที่ 9 : 32X บนห่วงหน้า

แถวที่ 10: ถักบนห่วงหน้า (6T, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4

แถวที่ 11: 28X บนห่วงหน้า

แถวที่ 12: 28T บนห่วงหน้า

แถวที่ 13 – 16: ทำซ้ำแถวที่ 11-12

แถวที่ 17: ถักบนห่วงหน้า (5X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4

แถวที่ 18: 24T บนห่วงหน้า

แถวที่ 19: ถักบนห่วงหน้า (4X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4

แถวที่ 20: ถักบนห่วงหน้า (3T, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4

แถวที่ 21: ถักบนห่วงหน้า (2X, A หลักรวบห่วงพร้อมกัน)*4 = 12โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comentarios


โพสล่าสุด
bottom of page