top of page

วิธีเย็บปิดชิ้นส่วนตุ๊กตาโครเชต์


สอนถักตุ๊กตาไหมพรม

Penguin pattern by Happie Scrappie

หลังจากที่เราเริ่มถักตุ๊กตาไหมพรมกันมาสักพันแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องวิธีเย็บปิดชิ้นส่วนตุ๊กตาถัก ทั้งการปิดแบบวงกลม และแบบแบนกันค่ะ

การเย็บปิดชิ้นงานแบบวงกลม

เป็นการปิดชิ้นงานที่ใช้บ่อย ๆ เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการรูปทรง เช่น การถักไข่ หัวตุ๊กตา ตัวลูกไก่ หรือแพนกวิน วิธีทำมีดังนี้ค่ะ

 1. ถักชิ้นงานตามแพทเทิร์นจนชิ้นงานเหลืออีก 8 หลักหรือน้อยกว่า เหลือปลายไหมไว้ประมาณ 8 นิ้ว

 2. สอดปลายไหมเข้าในเข็มเก็บไหมพรม แล้วแทงใต้ห่วงหน้าของหลักถักไป และห่วงหน้าของทุก ๆ หลัก จนครบ

 3. ดึงปลายไหมจนรูปิดสนิท

 4. แทงเข็มใต้ห่วงที่ใกล้กับรูที่เราปิดไว้

 5. แทงเข็มลงช่องที่ใกล้กับข้อ 4 ให้ทะลุชิ้นงานไปไกลอีกด้านหนึ่ง

 6. แทงเข็มกลับเข้าไปในชิ้นงานอีก 2 -3 ครั้ง แล้วจึงตัดปลายไหมที่เหลือ และจัดรูปทรงของชิ้นงานให้ได้รูปทรงสวยงาม

การเย็บปิดชิ้นงานแบบแบน

สำหรับชิ้นส่วนตุ๊กตาที่ต้องการให้ปลายชิ้นงานออกมาแบน อย่างเช่น แขน ขา หู หรือ หัวของนกฮูก ซึ่งวิธีปิดงานแบบแบนสามารถทำได้ 2 วิธี คือ ด้วยการเย็บ และ ด้วยการถักปิดชิ้นงาน มาดูแบบเย็บกันก่อนนะคะ

 1. หลักจากถักชิ้นงานเสร็จแล้ว ตัดไหมพรมให้เหลือปลายพอสำหรับการเย็บปิดชิ้นงาน

 2. สอดปลายไหมลงในเข็มเก็บปลายไหม แล้วแทงเข็มลงใต้หลักแรกจากด้านหน้าทะลุไปหลักสุดท้ายของแถวสุดท้าย แล้วดึงไหมให้แน่น

 3. แทงเข็มใต้หลักถัดไปจากด้านหน้าไปด้านหลัง แล้วจึงดึงไหมให้แน่น

 4. ทำตามข้อ 3 จนครบทุกหลัก

 5. เก็บปลายไหมที่เหลือให้เรียบร้อย

ส่วนการปิดชิ้นงานแบบแบนด้วยการถักนั้น ให้เริ่มด้วยการทำปมไหมบนเข็ม แล้วแทงเข็มลงตรงปลายชิ้นงานทะลุไปยังด้านหลัง แล้วทำการถักลายที่ต้องการปิดชิ้นส่วน เช่น ถักลาย X หรือ ลาย T จนสุดชิ้นงาน ตัดไหมและเก็บปลายไหมในชิ้นงานให้เรียบร้อย

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์.....ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Commentaires


โพสล่าสุด
bottom of page