top of page

ทำดอกไม้ง่าย ๆ จาก Flower Loom พร้อมวิธีทำเกสรสวย ๆ 6 แบบ


วิธีทำดอกไม้จาก Flower Loom

Flower Loom หรือ Bloom Loom เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์งานฝีมือที่ควรมีไว้ติดบ้าน วิธีใช้งานง่าย เพียงพันไหมรอบหมุดบนอุปกรณ์ แล้วปักเกสรตรงกลาง ก็จะได้ดอกไม้สวย ๆ มาใช้แล้วค่ะ

วัสดุอุปกรณ์

วิธีทำดอกไม้

 1. ติดปลายไหมที่ด้านข้างระหว่างหมุดใดก็ได้ เทปกาว โดยเหลือปลายไหมไว้ยาวประมาณ 5 นิ้ว

 2. โยงไหมขึ้นไปยังช่องตรงกันข้าม พันไหมรอบหมุดทางซ้าย

 3. โยงไหมลงมายังช่องด้านล่างที่ตรงกัน พันไหมรอบหมุดด้านล่างที่อยู่ทางซ้าย

 4. โยงไหมไปพันรอบหมุดบนทางขวาของหมุดแรก

 5. โยงไหมลงมาที่หมุดล่างที่ตรงกัน

 6. พันไหมรอบหมุดให้ครบทุกหมุด

 7. เมื่อพันไหมครบทุกหมุดแล้ว อาจพันไหมเพิ่มให้ได้จำนวนชั้นของกลีบดอกตามต้องการ

ถ้าเราต้องการทำเกสรด้วยไหมสีเดียวกัน ก็เหลือปลายไหมไว้ยาวประมาณ 36 นิ้วขึ้นไป แล้วเอาปลายไหมสอดลงระหว่างหมุด เพื่อให้ปลายไหมอยู่ด้านล่างสำหรับใช้ทำเกสรต่อไป

แต่ถ้าต้องการใช้ไหมพรมคนละสีในการทำเกสร ก็ตัดไหม เหลือไหมไว้ยาวประมาณ 5 นิ้ว จากนั้นเอาปลายไหมพรมทั้งสองเส้นสอดลงระหว่างหมุด แล้วมัดปลายไหมทั้งสองติดกันให้แน่น

อาจเหลือปลายไหมทั้งสองสำหรับมัดติดกับชิ้นงานอื่น หรือ จะตัดให้สั้นก็ได้ค่ะ

เกสรแบบที 1: ลายถอยหลัง (Back Stitch Centre)

 1. ใช้ไหมพรมยาวประมาณ 40 นิ้ว

 2. แทงเข็มจากล่างขึ้นบนระหว่างกลีบดอกหรือระหว่างหมุดใดก็ได้ เหลือปลายไหมไว้ด้านหลังยาวประมาณ 5 นิ้ว

 3. แทงเข็มลงระหว่างกลีบดอกทางด้านขวา โดยจับปลายไหมด้านหลังไว้ด้วย เพื่อไม่ให้ไหมหลุด

 4. ข้าม 1 ช่อง แทงเข็มขึ้นมาระหว่างกลีบดอก

 5. แล้วแทงเข็มลงในช่องที่เราข้ามไป โดยสอดเข็มใต้เส้นไหมด้านหลังเข้าไปด้านในด้วย

 6. แทงเข็มลงระหว่างกลีบดอกทางซ้ายที่ยังไม่ได้ปัก

 7. ย้อนกลับแทงเข็มลงในช่องที่ข้ามไป โดยสอดเข็มใต้เส้นไหมด้านหลังด้วย

 8. ทำซ้ำให้ครบทุกช่อง

 9. เมื่อปักครบรอบแล้ว อาจปักเพิ่มอีก 1 - 2 รอบเพื่อให้เส้นที่ปักดูชัดขึ้น โดยจะแทงระหว่างกลีบดอกหรือแทงเข็มที่กลางกลีบดอกก็ได้ ตามชอบ

 10. เมื่อปักจนได้จำนวนรอบตามต้องการ ตัดไหมเหลือปลายไว้ยาวประมาณ 5 นิ้ว

 11. มัดปลายไหมด้านหลังติดกัน

วิธีทำเกสรด้วยการปักลายเส้น Stem Stitch

เกสรแบบที่ 2: ลายเส้น (Stem Stitch Centre)

 1. ใช้ไหมพรมยาวประมาณ 40 นิ้ว

แทงเข็มขึ้นมาระหว่างกลีบดอกใดก็ได้ เหลือปลายไหมไว้ด้านหลังยาวประมาณ 5 นิ้ว

 1. ข้าม 1 ช่อง แทงเข็มลงระหว่างกลีบดอกทางด้านซ้าย จับปลายไหมด้านหลังไว้

 2. แทงเข็มขึ้นมาในช่องที่เราข้ามไป โดยสอดเข็มใต้เส้นไหมด้านบนด้วย

 3. ข้ามช่องที่เราเย็บไว้แล้ว แทงเข็มลง

 4. แทงเข็มขึ้นมา ในช่องเดิมที่เราข้ามไป สอดเข็มใต้เส้นไหมด้านบน

 5. เมื่อเย็บครบแล้ว ข้าม 1 ช่อง แทงเข็มลงที่ช่องถัดไป

 6. แล้วมัดปลายไหมด้านหลังติดกัน

วิธีทำเกสร Open Centre

เกสรแบบที่ 3: Open Centre

 1. ใช้ไหมพรมยาวประมาณ 50 นิ้ว แทงเข็มขึ้นมาที่ช่องตรงกลาง เหลือปลายไหมไว้ยาวประมาณ 5 นิ้ว

 2. แทงเข็มลงระหว่างหมุดใดก็ได้

 3. แทงเข็มขึ้นมาที่ช่องตรงกลาง

 4. แทงเข็มลงระหว่างหมุดถัดไป

 5. ปักให้ครบทุกช่อง

 6. อาจปักเพิ่มอีก 1 รอบ โดยปักที่กลางกลีบดอก

 7. ผูกปมไหมไว้ด้านหลังชิ้นงานให้แน่น

วิธีทำเกสร oversewn centre

เกสรแบบที่ 4: Oversewn Centre

 1. ใช้ไหมพรมยาวประมาณ 50 นิ้ว แทงเข็มขึ้นมาระหว่างกลีบดอกใดก็ได้ เหลือปลายไหมไว้ด้านหลังประมาณ 5 นิ้ว

 2. แทงเข็มลงระหว่างกลีบดอกตรงกันข้าม

 3. แทงเข็มขึ้นมาในช่องระหว่างกลีบดอกที่ติดกับช่องแรกที่ปัก

 4. แทงเข็มลงในช่องตรงข้าม

 5. แทงเข็มขึ้นมาระหว่างกลีบดอกช่องถัดไป แล้วแทงเข็มลงในช่องตรงข้าม

 6. ปักให้ครบทุกช่อง

 7. อาจปักเพิ่มอีก 1 รอบ โดยแทงเข็มที่กลางแต่ละกลีบดอก

เกสรแบบที่ 5: ปักทึบ (Satin stitch Centre)

วิธีทำเกสร Satin stitch

 1. ปักถอยหลังเพื่อตีกรอบเป็นรูปวงกลมกลางดอกไม้

 2. ใช้เข็มเย็บไหมพรมแบบปลายแหลม แทงเข็มขึ้นมาที่กลางของเส้นไหมที่ปักไว้ตามข้อ 1.

 3. แทงเข็มลงกลางเส้นไหมที่ปักไว้ เส้นล่างที่ตรงข้ามกัน

 4. แทงเข็มขึ้นมาที่เส้นไหมด้านบนให้ติดกับเส้นไหมที่เราปักไว้

 5. แทงเข็มลงกลางเส้นไหมที่ปักไว้ เส้นล่างที่ตรงข้ามกัน

 6. ปักครึ่งวงกลมแรกให้เต็ม

 7. ปักอีกครึ่งวงกลมให้เต็ม

 8. อาจปักเดินเส้นรอบวงกลมด้วยการปักลาย stem stitch

เกสรแบบที่ 6: Rosebud Centre

 1. พันไหมพรมสีที่จะใช้ทำเกสร รอบหมุดในจำนวน 2 รอบ

 2. ปักลายถอยหลังตีกรอบเป็นวงกลมด้วยไหมพรมสีเดียวกัน

 3. เอาดอกไม้ออกจากอุปกรณ์ Flower Loom

 4. ใช้ไหมสีเดียวกัน สอดเข็มผ่านกลีบดอกที่ได้ตามข้อ 1. จากในไปนอก เหลือปลายไหมไว้ประมาณ 5 นิ้ว

 5. แทงเข็มผ่านกลีบดอกถัดไป จากในไปนอก

 6. ทำให้ครบทุกกลีบดอก

 7. ดึงเพื่อปิดห่วง แล้วมัดไหมติดกับปลายไหมตอนเริ่ม

 8. เก็บปลายไหมด้านหลังดอกไม้

ดอกไม้ที่ได้อาจใช้สำหรับตกแต่งชิ้นงานอื่น ๆ หรือจะถักโครเชต์รอบดอกไม้ แล้วต่อกันเป็นผืนใหญ่ทำเป็นผ้าพันคอ คลุมไหล่ หรือกระเป๋าสไตล์หวาน ๆ ก็ได้ค่ะ

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์...ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Kommentit


bottom of page