top of page

วิธีถักเพิ่มห่วงในนิตติ้งลูม

เพื่อให้ชิ้นงานมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เราก็ต้องเพิ่มห่วงหรือเพิ่มจำนวนหลักในแถว โดยการเพิ่มห่วงในนิตติ้งลูม แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ การเพิ่มห่วงที่ด้านข้างและการเพิ่มห่วงในชิ้นงาน​

1. วิธีเพิ่มห่วงที่ด้านข้างชิ้นงาน

บีขอยกตัวอย่างการเพิ่มห่วงที่ด้านข้างจำนวน 3 หลัก

1. ทำห่วงไหมพรม ด้วยการไขว้ไหมโดยให้เส้นไหมที่มาจากม้วนไหมพรมอยู่นอกชิ้นงาน

2. เอาห่วงที่ได้ใส่ในหมุดถัดไป

3. ทำซ้ำข้อ 1 - 2 อีก 1 ครั้ง

วิธีเพิ่มห่วงที่ด้านข้างชิ้นงานในนิตติ้งลูม 1

4. ทำห่วงไหมพรม ด้วยการไขว้ไหมโดยให้เส้นไหมที่มาจากม้วนไหมพรมอยู่ในชิ้นงาน

5. เอาห่วงที่ได้ใส่ในหมุดถัดไป

6. จากนั้นถักกลับ ด้วยลายถักที่ต้องการ

วิธีเพิ่มห่วงที่ด้านข้างชิ้นงานในนิตติ้งลูม 2

2.วิธีเพิ่มห่วงในชิ้นงาน สำหรับการถักเพิ่มห่วงในชิ้นงาน ทำได้ 3 วิธี คือ เพิ่มห่วงด้วยการพันไหม yo, เพิ่มห่วงด้วยการบิดไหม M1 และ เพิ่มห่วงด้วยการถักนิตหน้าหลัง KFB

2.1 วิธีเพิ่มห่วงด้วยการถัก yo (Yarn Over) เป็นการเพิ่มห่วงด้วยการพันไหม สมมติ แพทเทิร์นระบุว่าถักนิต 2 หลักแล้วถัก yo

1. ย้ายห่วงแรกมาหมุดที่ติดกัน

2. ย้ายห่วงที่ 2 มาหมุดที่ว่างอยู่

วิธีเพิ่มห่วงในนิตติ้งลูม ด้วยการถัก yo (1)

3. ถักนิตที่ 2 หมุดแรก

4. โยงไหมไปหลังหมุดที่ว่างอยู่ แล้วพันไหมรอบหมุดนั้น

5. ถักหมุดที่เหลือด้วยลายถักที่ต้องการ

วิธีเพิ่มห่วงในนิตติ้งลูม ด้วยการถัก yo (2)

2.2 วิธีเพิ่มห่วงด้วยการถัก M1 (Make 1) เป็นการเพิ่มห่วงด้วยการบิดไหม สมมุติแพทเทิร์นระบุว่าถักนิต 2 หลัก แล้วถัก M1

1. ย้ายห่วงแรกมาหมุดที่ติดกัน

2. ย้ายห่วงที่ 2 มาหมุดที่ว่างอยู่

3. ถักนิตที่ 2 หมุดแรก

4. เกี่ยวเส้นไหมทางด้านหลังของหมุดที่ว่างอยู่ ดึงให้เส้นไหมยาวขึ้นแล้วบิดไหม

วิธีเพิ่มห่วงด้วยการถัก M1

5. เอาห่วงใส่ในหมุดที่ว่างอยู่

6. ถักลายที่ต้องการที่หมุดในข้อ 5

7. ถักหมุดที่เหลือด้วยลายถักที่ต้องการ

2.3 วิธีเพิ่มห่วงด้วยการถัก KFB (Knit front and back) เป็นการเพิ่มห่วงด้วยการถักนิต 2 ครั้งในหลักเดียวกัน

1. ย้ายห่วงแรกมาหมุดที่ติดกัน

2. ถักนิตที่หมุดแรก

3. พาดไหมด้านหน้าหมุดที่ 3 ให้เส้นไหมอยู่เหนือห่วงบนหมุด

4. สอดเข็มเกี่ยวจากด้านล่าง เกี่ยวไหมลง ดึงให้ได้ห่วงยาว

5. เอาห่วงไหมพรมจากข้อ 4. ใส่ลงในหมุดที่ว่าง

วิธีเพิ่มห่วงด้วยการถัก KFB

6. ถักนิตในหมุดตามข้อ 5

7. ถักลายถักที่ต้องการในหมุดที่เหลือ

ุเราจะเลือกใช้การถักเพิ่มห่วงวิธีไหน ก็ขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นระบุ หรือ ตามการออกแบบชิ้นงานค่ะ

หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้และมีความสุขกับการถักนิตติ้งลูม

นิตติ้งลูม.... ใคร ๆ ก็ทำได้

Bemochi

Comments


โพสล่าสุด
bottom of page