top of page

ถักลายนิต 4 แบบ บนนิตติ้งลูม

วิธีถักลายนิตบนนิตติ้งลูม

หลังจากที่เราขึ้นต้นงานบนนิตติ้งลูมเป็นกันแล้ว วันนี้เรามาหัดถักลายแรก คือ ลายนิตกันค่ะ

ซึ่งมีวิธีถักลายนิตถึง 4 แบบ โดยบีเรียงลำดับจากวิธีที่ได้ลายถักที่หลวมมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดค่ะ

1. วิธีถักลายนิตด้วยการพันไหมรูปตัว e (E - Wrap Stitch)

การถักลายนิตวิธีนี้ใช้วิธีเดียวกับการขึ้นต้นงานด้วยการพันไหมรูปตัว e ซึ่งจะได้ลายถักที่หลวมมากที่สุด อาจเรียกลายถักนี้ว่า ลายนิตแบบบิด (Twisted Knit Sitch) ลายถักที่ได้เป็นรูปตัว y ซึ่งต่างจากการถักลายนิตอีก 3 วิธี ที่ได้ลายถักเป็นรูปตัว v ค่ะ

วิธีถักการถักแบบวน

 1. พันไหม 1 ครั้ง รอบทุกหมุด (แต่ละหมุดมีไหมพรม 2 เส้น)

 2. หลังจากพันไหมครบทุกหมุดแล้ว ทำห่วงไหมพรม แล้วเอาใส่ในหมุดด้านข้าง

 3. เกี่ยวไหมเส้นล่างออกจากหมุด

 4. ทำซ้ำข้อ 3 ให้ครบทุกหมุด

 5. กดเส้นไหมลงด้านล่างหมุด เพื่อเตรียมสำหรับพันไหมรอบถัดไป

วิธีถักการถักแบบวน

 1. โยงไหมมาด้านหน้าหมุดแรก

 2. โยงไหมไปด้านหลังหมุดถัดไป แล้วพันไหมรอบหมุดนั้น

 3. ทำซ้ำข้อ 2 จนครบทุกหมุด

 4. เกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากหมุด

 5. ทำซ้ำข้อ 4 ให้ครบทุกหมุด

 6. กดห่วงไหมพรมลงด้านล่างของหมุด เพื่อเตรียมสำหรับพันไหมรอบถัดไป

2. วิธีถักลายนิต True Knit (Classic Knit stitch)

การถักนิตด้วยวิธีนี้ จะได้ลายถักที่หลวมเป็นอันดับสอง ลายถักที่ได้เป็นรูปตัว V

วิธีถักลายนิต True Knit stitch

 1. พันไหมรอบหมุดแรก

 2. สอดเข็มใต้ห่วงล่าง แล้วเกี่ยวไหมเส้นบน ดึงไหมให้เกิดห่วง

 3. เอาห่วงเดิมออกจากหมุดและเอาห่วงใหม่ที่ได้ใส่ลงไปแทน

 4. ดึงไหมเพื่อลดขนาดของห่วงบนหมุด

 5. พันไหมผ่านด้านหน้าของหมุดถัดไป

 6. สอดเข็มใต้ห่วงล่าง เกี่ยวไหมเส้นบน ดึงไหมให้เกิดห่วง

 7. เอาห่วงเดิมออกจากหมุดและเอาห่วงใหม่ที่ได้ใส่ลงไปแทน

 8. ดึงไหมเพื่อลดขนาดของห่วงบนหมุด

 9. ทำซ้ำข้อ 5 - 8 ให้ครบทุกหมุด

3. วิธีถักลายนิตด้วยการพันไหมรูปตัว U (U Wrap stitch)

การถักนิตด้วยวิธีนี้ ได้ลายถักที่มีความแน่นเป็นอันดับสองรองจากการถักนิตวิธีสดท้ายค่ะ

 1. พันไหมรอบหมุดแรก ได้เส้นไหมคล้ายตัว U

 2. เกี่ยวไหมเส้นล่างออกจากหมุด

 3. พันไหมรอบหมุดถัดไปเป็นรูปตัว U แล้วเกี่ยวไหมเส้นล่างออกจากหมุด

 4. ทำซ้าข้อ 3 ให้ครบทุกหมุด

4. วิธีถักลายนิตด้วยการพาดไหมหน้าหมุด (Flat stitch)

ลายนิตแบบสุดท้าย ลายถักที่ได้มีความแน่นมากที่สุด เนื่องจากไม่มีการพันไหมรอบหมุดเลย เพียงแค่พาดไหมด้านหน้าหมุดเท่านั้นค่ะ

 1. จับไหมไว้ให้ไหมด้านหน้าหมุดแบบหลวม ๆ

 2. เกี่ยวห่วงล่างออกจากทุกหมุด

WATCH NOW: วิธีถักลายนิต 4 แบบ บนนิตติ้งลูม

เราจะเลือกใช้วิธีถักนิตแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นกำหนด หรือตามความต้องการของเราว่าต้องการได้ลายถักที่หลวมมากหรือหลวมน้อย เช่นต้องการลายนิตที่แน่น ๆ ก็เลือกถักนิตด้วยการพาดไหมหน้าหมุดค่ะ

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

นิตติ้งลูม.... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Commentaires


โพสล่าสุด
bottom of page