top of page

ถักหมวกเบบี้สวย ด้วยบล็อกวงกลม

วิธีถักหมวกด้วยนิตติ้งลูม

วันนี้เรามาถักหมวกใบเล็กสำหรับเด็กแรกเกิดด้วยบล็อกวงกลม ใช้แค่ลายถักเดียว คือ ลายนิต (สต็อกกิ้งนิตบิด)

ชิ้นงานนี้จึงเหมาะสำหรับมือใหม่หัดถักนิตติ้งลูมค่ะ

เพื่อให้การพันไหมรอบหมุดทำได้ง่ายขึ้น บีจะใส่ไหมพรมลงในหลอดดูดน้ำ เวลาที่เราพันไหม ตัวของหลอดดูดจะสามารถเข้าไประหว่างหมุดได้ง่าย ซึ่งจากการใช้มือพันไหม ที่มือเราไปมักติดกับหมุด ทำให้พันไหมไม่ค่อยถนัดค่ะ

วัสดุอุปกรณ์

วิธีถักหมวก

 1. ทำปมไหม ด้วยการพันไหมรอบนิ้วชี้ 2 ครั้ง แล้วเอาห่วงในทับห่วงนอก และเอาห่วงในออกจากนิ้ว แล้วดึงไหมให้เกิดปมไหม

 2. เอาห่วงใส่ลงตรงกลางบล็อก แล้วคล้องห่วงที่หมุดด้านข้าง

 3. ดึงไหมลดขนาดของห่วง

 4. พันไหมรอบหมุดแรกจากขวาไปซ้าย

 5. โยงไหมไปด้านหลังหมุดถัดไป แล้วพันไหม

 6. ทำซ้ำข้อ 5 จนครบทุกหลัก

 7. พันไหมแบบเดิมอีก 1 รอบ จนทุกหมุดมีไหม 2 เส้น

 8. ทำห่วงไหมพรม แล้วคล้องห่วงที่หมุดด้านข้าง

 9. เกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากหมุดแรก

 10. เกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากทุกหมุด

 11. กดให้ห่วงไหมบนหมุดลงด้านล่างของหมุด

 12. เอาไหมที่พันหมุดด้านข้างออก

 13. ทำซ้ำข้อ 7 - 11 จนได้งานถักยาวประมาณ 2 นิ้ว

 14. พับครึ่งงานเพื่อทำขอบหมวก ด้วยการเอาห่วงที่ฐานของงาน ใส่ลงที่หมุด

 15. เกี่ยวห่วงล่างออกจากทุกหมุด

 16. ทำซ้ำข้อ 7 - 11 จนได้งานถักยาวประมาณ 5 ½ นิ้ว

 17. ตัดไหมยาวกว่าความยาวรอบบล็อกเล็กน้อย

 18. พาดไหมบนหมุดในตำแหน่งล่างของห่วง

 19. สอดเข็มเกี่ยวจากบนลงล่าง แล้วเกี่ยวไหมพรมออก

 20. ทำซ้ำข้อ 18 - 19 ให้ครบทุกหมุด

 21. เอาห่วงออกจากทุกหมุด

 22. ดึงไหมเพื่อปิดช่อง เอาปลายไหมใส่ลงด้านในและพลิกด้านในออก

 23. ดึงไหมให้แน่น แล้วทำปมไหม

 24. ตัดไหม

 25. อาจติดปอมปอมที่ด้านบนหมวกเพื่อเพิ่มความน่ารักของชิ้นงาน

ขอให้ทุกคนสนุกกับการถักหมวกนิตติ้งลูม

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

นิตติ้งลูม.... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Kommentare


โพสล่าสุด
bottom of page