top of page

ถักหมวกไหมพรมแบบปิดหู ด้วยบล็อกวงกลม

หมวกไหมพรม เป็นอีกไอเท็มที่ขาดไม่ได้สำหรับหน้าหนาว วันนี้บีก็มีวิธีถักหมวกแบบปิดหู จากบล็อกวงกลมมาฝากทุกคน

พร้อมวิธีปรับขนาดหมวกสำหรับบล็อกที่มีจำนวนหมุดต่างกันด้วยค่ะ​

ขนาดสำเร็จ: (สำหรับเด็ก 0 - 3 เดือน)

ความยาวรอบหมวก 35 cm

ความสูงของหมวก(ไม่รวมที่ปิดหู) 15 cm

วัสดุอุปกรณ์:

 1. ไหมพรมวีนัสวินนิด จำนวน 2 กลุ่ม

 2. บล็อกวงกลม 31 หมุด

 3. เข็มถักบล็อกไม้

 4. กรรไกร

 5. เข็มเย็บไหมพรม

 6. เข็มโครเชต์ เบอร์ 10/0 หรือ ขนาด 6 mm

 7. กระดาษแข็ง ความยาวประมาณ 17 cm

 8. ปอมปอมไหมพรม หรือ ลูกฟู จำนวน 3 ชิ้น

ลายถักที่ใช้

 1. ลายนิต

 2. ลายควักธรรมดา หรือ คธ หรือ ลาย X

 3. ลายเลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ ลาย C

ลำดับการถัก

 1. ถักที่ปิดหูชิ้นแรก

 2. เว้นจำนวนหมุดเท่าจำหนวนหมุดด้านหน้าหมวก (หรือจำนวนหมุดด้านหลังหมวก) แล้วถักที่ปิดหูอีกชิ้น​

 3. ถักตัวหมวกบนที่ปิดหูทั้งสองข้างที่ทำไว้​ และบนหมุดที่ว่างอยู่ จนได้ความสูงของหมวกตามต้องการ

 4. ติดปอมปอม ที่ปลายของเชือกทั้งสองด้าน และที่ด้านบนหมวก

เริ่มต้นงาน

 • แบ่งหมุดสำหรับทำที่ปิดหูด้วยการใส่ห่วงในหมุดที่ 7 (หมุดแรกคือหมุดทางขวาของหมุดด้านหน้าของบล็อก)

 • 6 หมุดแรก เป็นด้านหลังของหมวก

 • นับหมุดมาทางขวาอีก 7 หมุดแล้วใส่ห่วง

 • 8 หมุดตั้งแต่ห่วงที่ 1 กับห่วงที่ 2 เป็นบริเวณที่กว้างสุดของที่ปิดหูแรก

แบ่งหมุดสำหรับทำที่ปิดหูของหมวก

วิธีถักเชือก

 1. (เริ่มถักเชือกที่ 2 หมุดตรงกลางระหว่าง 2 ห่วงที่เราใส่ไว้) ใช้ไหมพรม 2 เส้นควบ ทำห่วงไหมพรม

 2. เอาห่วงไหมพรมใส่ลงที่หมุดทางซ้าย

 3. โยงไหมไปด้านหลังหมุดทางขวา แล้วพันไหมรอบหมุดนั้น

 4. โยงไหมไปด้านหลังหมุดซ้าย แล้วพันไหมรอบหมุดนั้น

 5. เกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากหมุดทางซ้าย

 6. พันไหมรอบหมุดขวา แล้วพันไหมรอบหมุดซ้าย

 7. เกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากทั้งสองหมุด

 8. ทำซ้ำข้อ 6 - 7 จนได้ความยาวของเชือกตามต้องการ

วิธีถักเชือกสำหรับแต่งที่ปิดหูของหมวกไหมพรม

วิธีถักที่ปิดหู

หลังจากได้เชือกความยาวตามต้องการแล้ว ใช้ไหมจากม้วนไหมพรมเดิมถักที่ปิดหู

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนหมุดหรือจำนวนหลักรวมของแถว

แถวที่ 1: โยงไหมไปหมุดทางซ้าย, ถักนิต 2 หลัก, โยงไหมไปที่หมุดทางขวาที่ว่างอยู่ (4)

แถวที่ 2: ข้ามหมุดแรก, ถักนิต 3 หลัก (4)

แถวที่ 3: ข้ามหมุดแรก, ถักนิต 3 หลัก (4)

แถวที่ 4: ข้ามหมุดแรก, ถักนิต 3 หลัก,โยงไหมไปที่หมุดทางซ้ายที่ว่างอยู่ (5)

แถวที่ 5: ข้ามหมุดแรก, ถักนิต 4 หลัก,โยงไหมไปที่หมุดทางขวาที่ว่างอยู่ (6)

แถวที 6: ข้ามหมุดแรก, ถักนิต 5 หลัก (6)

แถวที่ 7: ข้ามหมุดแรก, ถักนิต 5 หลัก (6)

แถวที่ 8: ข้ามหมุดแรก, ถักนิต 5 หลัก,โยงไหมไปที่หมุดทางซ้ายที่ว่างอยู่ (7)

แถวที่ 9: ข้ามหมุดแรก, ถักนิต 6 หลัก,โยงไหมไปที่หมุดทางขวาที่ว่างอยู่ (8)

แถวที่ 10: ข้ามหมุดแรก, ถักนิต 7 หลัก(8)

แถวที่ 11: ข้ามหมุดแรก, ถักนิต 7 หลัก(8) ตัดไหม เหลือปลายไหมไว้

ถ้าต้องการใช้บล็อกขนาดอื่น จำนวนหลักที่ใช้ของที่ปิดหมวก ด้านหน้าและด้านหลังหมวกจะต่างออกไปจากแพทเทิร์นนี้ ซึ่งทำได้โดยแบ่งจำนวนหมุดได้ตามตารางต่อไปนี้ค่ะ

ตารางแบ่งจำนวนหมุดสำหรับทำหมวกปิดหูสำหรับบล็อกขนาดต่าง ๆ

จำนวนหมุดของที่ปิดหูตามตารางนี้ หมายถึง บริเวณที่กว้างที่สุดของที่ปิดหูค่ะ

จากนั้นทำที่ปิดหูอีกข้าง ใส่ห่วงที่หมุดสุดท้าย (หมุดทางซ้ายของหมุดด้านหน้าบล็อก) นับไปอีก 7 หมุดแล้วใส่ห่วง

หมุดทั้ง 8 ระหว่าง 2 ห่วง จะเป็นบริเวณที่กว้างสุดของที่ปิดหูอีกชิ้นค่ะ

แบ่งหมุดสำหรับทำที่ปิดหูของหมวกชิ้นที่ 2

จากนั้นทำเชือกเส้นที่ 2 เริ่มที่ 2 หมุดกลางระหว่าง 2 ห่วง โดยจะถักเหมือนกับที่ปิดหูแรกแต่ไม่ต้องตัดไหม เราจะใช้ถักตัวหมวกต่อค่ะ

วิธีถักตัวหมวก

แถวที่ 1: หลังจากถักที่ปิดหูชิ้นที่ 2 เสร็จแล้ว, พันไหมรอบทุกหมุดถัดไป, บริเวณที่ปิดหู แต่ละหมุดจะมีไหม 2 ห่วง, เกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากหมุด

แถวที่ 2 - 20: ถักนิตในทุกหมุด

วิธีจบงาน/วิธีปลดห่วง

 1. พันไหมรอบบล็อก 1 รอบ แล้วตัดไหม

 2. จับไหมไว้ใต้ห่วงของหลักแรก, เกี่ยวไหมผ่านห่วงขึ้นไป

 3. คล้องไหมด้านหลังหมุดถัดไป

 4. จับไหมไว้ใต้ห่วงของหลักถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านห่วงขึ้นไป

 5. ทำซ้ำข้อ 3 - 4 จนครบรอบบล็อก

 6. เกี่ยวเฉพาะห่วงที่เราเกี่ยวไหมผ่านไว้ออกจากหมุด

 7. พันไหมรอบบล็อก 1 รอบ แล้วตัดไหม

 8. เกี่ยวไหมผ่านหมุดแรกที่มีไหมพรมอยู่ อาจมัดไหมติดกับหมุดด้านหน้าเพื่อไม่ให้ไหมหลุด

 9. เกี่ยวไหมผ่านทุกหมุดที่มีไหมให้ครบ

 10. เกี่ยวห่วงไหมทั้งหมดออกจากหมุด

 11. ดึงปลายไหมทั้งหมด เพื่อปิดด้านบนหมวก

 12. มัดปลายไหมติดกันที่ด้านในหมวก และเก็บปลายไหมไว้ในชิ้นงาน

หลังจากนั้นเย็บปอมปอมติดที่ด้านบนหมวกและมัดปอมปอมติดที่เชือกทั้งสองข้างค่ะ

บีหวังว่าทุกคนจะชอบหมวกปิดหูใบนี้ ขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ Lollipop Crochet

ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการถักนิตติ้งลูม

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

นิตติ้งลูม.... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comments


bottom of page