top of page

รีวิวหวีถักนิตติ้ง Pocket Knitter


Pocket Knitter หรือ หวีถักนิตติ้ง อีกตัวช่วยที่ทำให้การถักนิตติ้งเป็นเรื่องที่ง่าย และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แม้ไม่มีพื้นฐานการถักนิตติ้งมาก่อน ก็สามารถทำผ้าพันคอ ถุงมือ กระเป๋า หมวกนิตติ้งได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งขนาดที่เล็กจึงสะดวกในการพกพาไปในที่ต่าง ๆ

ในบทความนี้บีจะอธิบายวิธีเริ่มต้นงาน วิธีถักลายนิต ลายเพิร์ล และวิธีปลดห่วงค่ะ​

ตัวของอุปกรณ์ทำมาจากพลาสติก มีลักษณะคล้ายหวีขนาดใหญ่ ด้านหนึ่งเรียบแบนส่วนอีกด้านมีหมุดอยู่ 2 ขนาด คือ หมุดขนาดใหญ่ทางด้านหน้าและหมุดขนาดเล็กทางด้านหลัง

Pocket Knitter หวีถักนิตติ้ง

วิธีเริ่มต้นงาน

 1. ทำห่วงไหมพรม

 2. จับอุปกรณ์ให้ด้านที่มีหมุดขนาดใหญ่หันเข้าหาตัว

 3. ใส่ห่วงที่หมุดแรกทางด้านขวา

 4. โยงไหมพรมไปด้านหลังของหมุดเล็กและหมุดใหญ่ถัดไปไป แล้วพันไหมรอบหมุดใหญ่

 5. ทำซ้ำข้อ 4 จนได้จำนวนหลักที่ต้องการ

 6. กดให้ห่วงไหมพรมลงด้านล่างของหมุด

วิธีถักลายนิต

 1. โยงไหมไปด้านหลังหมุดเล็ก และโยงมาด้านหน้าหมุดใหญ่ถัดไป

 2. ทำซ้ำข้อ 1. จนครบทุกหลัก

 3. เกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากทุกหมุด

 4. กดเส้นไหมลงด้านล่างหมุด

วิธีถักลายเพิร์ล

 1. โยงไหมด้านหลังหมุดเล็ก แล้วเอาไหมมาด้านหน้าและไว้ด้านล่างหมุดใหญ่

 2. ทำซ้ำข้อ 1. ให้ครบทุกหลัก

 3. แทงเข็มจากบนลงล่างที่ห่วงบน แล้วเกี่ยวห่วงล่างออกเพื่อเอาห่วงเดิมออกจากหมุด และเอาห่วงใหม่ที่ได้ใส่ในหมุดแทนที่ห่วงเดิม

 4. ทำซ้ำข้อ 3. ให้ครบทุกหมุด

วิธีปลดห่วง

 1. โยงมาด้านหน้าหมุดใหญ่ถัดไป

 2. เกี่ยวห่วงล่างออกจากหมุด

 3. ย้ายห่วงจากหมุดที่ 2 มาหมุดแรก

 4. เกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากหมุดแรก

 5. ย้ายห่วงจากหมุดแรกไปหมุดที่ 2 ที่ว่างอยู่

 6. ทำซ้ำข้อ 1 - 5 ตลอดทั้งแถว

 7. เกี่ยวห่วงสุดท้ายออกจากหมุด, ตัดไหม, เอาไหมสอดผ่านห่วง, ดึงไหมให้เกิดปมไหม

จะเห็นได้ว่า Pocket Knitter เป็นตัวช่วยที่ดีที่ทำให้การถักนิตติ้งเป็นเรื่องง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ หญิง หรือชาย ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ

ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานฝีมือ

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

สวัสดีค่ะ

Bemochi

Comments


โพสล่าสุด
bottom of page