top of page

ลายถักลายเลื่อนห่วง


ลายเลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ ลาย C (Slip Stitch/ sc) เป็นลายถักที่ไม่มีความสูง ลายถักที่ได้จะอยู่ด้านหน้าของแถวก่อนหน้า ซึ่งต่างจากลายถักกอื่น ๆ ที่ตัวของลายจะอยู่ด้านบนของแถวก่อนหน้า

ลายเลื่อนห่วง มักใช้ถักเชื่อมกับหลักแรกให้เป็นวงกลมในงานถักวงกลม เช่น ตุ๊กตาโครเชต์ ใช้ถักเชื่อมกับโซ่แรกเป็นวงกลม และใช้ถักเป็นลวดลายลูกโซ่บนชิ้นงาน หรือ ใช้ข้ามหลักเพื่อถักในตำแหน่งอื่น เช่น ต้องการข้าม 4 หลัก แล้วจึงถักลายต่อไป ก็สามารถทำได้ด้วยการถักเลื่อนห่วงเป็นจำนวน 4 หลัก แล้วจึงถักลายที่ต้องการในหลักที่ 5 และหลักต่อ ๆ ไป

ตัวอย่างผังลายของลายเลื่อนห่วง

วิธีถักลายเลื่อนห่วงในงานพลิกกลับ

1. เมื่อถักชิ้นงานจนจบแถวแล้ว ให้พลิกงาน

2. แทงเข็มลงบนหลักแรก

3. เกี่ยวไหมผ่านหลักและผ่านห่วงบนเข็ม

4. ได้เลื่อนห่วง 1 หลัก

5. ถักเลื่อนห่วงในหลักต่อ ๆ ไป ตามต้องการ

วิธีถักเลื่อนห่วงเพื่อปิดแถวในงานถักวงกลม

1. เมื่อถักชิ้นงานครบแถวแล้ว แทงเข็มลงบนหลักแรก

2. เกี่ยวไหมผ่านหลักและผ่านห่วงบนเข็ม

3. เสร็จการถักเลื่อนห่วงเพื่อปิดแถว

วิธีถักลาย C บนชิ้นงานเพื่อทำเป็นลวดลาย
วิธีถักเลื่อนห่วงบนชิ้นงาน เพื่อตกแต่งให้เป็นลวดลาย
วิธีถักโครเชต์เลื่อนห่วงบนชิ้นงาน1
1. วางปมไหมไว้หลังชิ้นงาน

2. แทงเข็มจากด้านหน้าไปด้านหลังชิ้นงาน ดึงไหมให้ห่วงเล็กลง แต่ไม่ต้องแน่นเข็ม

3. เกี่ยวไหมขึ้นมา

4. แทงเข็มตรงหลักถัดไปจากด้านหนัาไปด้านหลังชิ้นงาน

วิธีถักโครเชต์เลื่อนห่วงบนชิ้นงาน2

5. เกี่ยวไหมพรมทางด้านหลังของชิ้นงาน

6. ดึงไหมมาด้านหน้า จะได้ 2 ห่วง

7. ดึงห่วงที่ได้จาก 6 ผ่านห่วงแรกจะได้เลื่อนห่วง 1 หลัก

8. ถักต่อไปเรื่อย ๆ ตามต้องการ

Special Tips:

  • จบการถักเลื่อนห่วงด้วยการตัดไหมให้ยาวพอสำหรับการเก็บปลายไหม แล้วดึงไหมผ่านห่วงสุดท้ายมาทางด้านหน้า อย่าลืมเก็บปลายไหมไว้หลังชิ้นงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะ

  • การถักลูกโซ่เป็นรูปต่าง ๆ ทำได้ง่าย ๆ แค่ตัดกระดาษเป็นรูปที่เราต้องการ แล้ววางบนด้านหน้างานโครเชต์ จากนั้นลงมือถักลูกโซ่รอบกระดาษนั้นได้เลยค่ะ​

ขอให้ทุกคนสนุกกับการถักโครเชต์

โครเชต์.....ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comments


โพสล่าสุด
bottom of page