โครเชต์ดอกไม้ถักอารมณ์ดี

ดอกไม้ถักสีสันสดใส ตกแต่งหน้าตาให้น่ารัก มาพร้อมกระถางใบเล็ก เหมาะสำหรับตกแต่งบ้านหรือจะมอบเป็นของขวัญแทนใจให้คนพิเศษก็เข้าที

วัสดุอุปกรณ์
  1. ไหมพรมวีนัส Soffur, สำหรับถักดอกไม้ และ ไหมพรมดาหลา สำหรับถักกระถางดอกไม้

  2. เข็มโครเชต์เบอร์ 5/0 หรือ ขนาด 3.00 mm, และเข็มโครเชต์เบอร์ 6/0 หรือ ขนาด 3.50

  3. เข็มเย็บไหมพรม

  4. ใยโพลีเอสเตอร์

  5. ก้านลูกโป่ง

  6. กรวดปลา

ลายถักโครเชต์ที่ใช้

วิธีถักดอกไม้

ใช้ไหมพรมวีนัส Soffur กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 5/0

วิธีถักกระถางดอกไม้

ใช้ไหมพรมดาหลา กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 6/0

วิธีถักดิน

ใช้ไหมพรมดาหลา กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 6/0


เริ่มด้วยโซ่ 8 แล้วเลื่อนห่วงให้เป็นวงกลม แถวที่ 1: 15 X ลงในวงกลม แถวที่ 2: (4X, V)*3 = 18 แถวที่ 3: (2X, V)*6 = 24 แถวที่ 4: (3X, V)*6 = 30 แถวที่ 5: (4X, V)*6 = 36 แถวที่ 6: (5X, V)*6 = 42 แถวที่ 7: (6X, V)*6 = 48

วิธีถักก้านดอกไม้

ใช้ไหมพรมดาหลา กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 6/0

  1. ตัดก้านลูกโป่งให้ได้ความยามตามต้องการ

  2. ขึ้นต้นงานแบบวงกลม ถัก 6X ให้ได้ความสูงเท่าก้านลูกโป่ง แล้วเย็บติดกับดอกไม้

  3. นำก้านที่ได้จาก 2. สอดเข้าไปในดินที่ถักไว้

  4. ใส่กรวดปลาไว้ที่ฐานกระถาง แล้วยัดใยโพลีเอสเตอร์ ให้เต็ม

วิธีถักใบไม้ใหญ่

ใช้ไหมพรมดาหลา กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 6/0

แถวที่ 1: 6X =6 แถวที่ 2: 6V = 12 แถวที่ 3: 12X = 12 แถวที่ 4: (X, V)*6 = 18

แถวที่ 5 - 8: 18X = 18 แถวที่ 9: (X, A)*6 = 12 แถวที่ 10 - 13: 12X = 12 แถวที่ 14: (X, A)*4 = 8 แถวที่ 15 - 16: 8X = 8

วิธีถักใบไม้เล็ก

ใช้ไหมพรมดาหลา กับ เข็มโครเชต์เบอร์ 6/0

แถวที่ 1: 6X = 6 แถวที่ 2: 6V = 12 แถวที่ 3 - 7: 2X = 12 แถวที่ 4: (X, A)*4 = 8 แถวที่ 5: 8X = 8

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ