top of page

กระเป๋าถือเชือกร่มลายทาง

กระเป๋าถือก้นกลมลายทาง ถักด้วยเชือกร่ม ขนาดกะทัดรัด ถักด้วยลายง่าย ๆ อย่างลายควักธรรมดา ใช้เวลาทำไม่นาน เหมาะสำหรับไว้ใช้ ไว้จำหน่าย หรือ เป็นของขวัญทำมือให้กับคนพิเศษก็ได้ค่ะ
ขนาดสำเร็จ:
ขนาดสำเร็จของกระเป๋าถือโครเชต์
กว้าง 30 cm, สูง 27 cm
วัสดุอุปกรณ์:

1. เชือกร่มพื้น จำนวน 2 สี สีละ 100 กรัม (สี A และ สี B)

ลายถักโครเชต์ที่ใช้
ขั้นตอนการถัก:
  1. ถักตัวกระเป๋า

  2. ถักหูกระเป๋า

  3. เย็บหูกระเป๋าติดกับปากกระเป๋า

แพทเทิร์นตัวกระเป๋า:
เริ่มด้วยเชือกสี A ทำเมจิคริงแบบ 1 ห่วง ตลอดทั้งตัวกระเป๋าถักสลับระหว่างเชือกสี A และสี B สีละ 4 แถว
แถวที่ 1: ถักคธ หรือ ลาย X จำนวน 6 ครั้งลงในเมจิคริง, ดึงปลายไหมเพื่อปิดห่วงเมจิคริง, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก​
แถวที่ 2: ถักโซ่ 1, ถัก X จำนวน 2 ครั้งลงในทุกหลัก, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 3: ถักโซ่ 1, *ถัก 1X ในหลักแรก, 2X ในหลักถัดไปหลักแรกถัก 1X * ทำทั้งหมด 6 ชุด, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 4: ถักโซ่ 1, ถัก 1X ในหลักแรก, หลักที่ 2 ถัก 2X ในหลักเดียวกัน, *1X ใน 2 หลัก, V ในหลักถัดไป*ทำทั้งหมด 5 ชุด,
หลักสุดท้ายถัก 1X, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 5: ใช้เชือกสี B, ถักโซ่ 1, *ถัก 1X ใน 3 หลัก, หลักถัดไปถัก V* ทำทั้งหมด 6 ชุด, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 6: ถักโซ่ 1, หลักแรกถัก 1X, หลักที่ 2 ถัก 2X ในหลักเดียวกัน, *ถัก 1X ใน 4 หลัก, V ในหลักถัดไป* ทำทั้งหมด 5 ชุด,
3 หลักสุดท้ายถัก 1X, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 7: ถักโซ่ 1, *ถัก 1X ใน 5 หลัก, หลักถัดไปถัก V* ทำทั้งหมด 6 ชุด, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 8: ถักโซ่ 1, ถัก 1X ใน 2 หลัก, หลักถัดไปถัก 2X ในหลักเดียวกัน, *ถัก 1X ใน 6 หลัก, V ในหลักถัดไป* ทำทั้งหมด 5 ชุด, 4หลักสุดท้ายถัก 1X, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 9: ใช้เชือกสี A, ถักโซ่ 1, *ถัก 1X ใน 7 หลัก, หลักถัดไปถัก V* ทำทั้งหมด 6 ชุด, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 10: ถักโซ่ 1, ถัก 1X ใน 3 หลัก, หลักถัดไปถัก 2X ในหลักเดียวกัน, *ถัก 1X ใน 8 หลัก, V ในหลักถัดไป* ทำทั้งหมด 5 ชุด,
5 หลักสุดท้ายถัก 1X, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 11: ถักโซ่ 1, *ถัก 1X ใน 9 หลัก, หลักถัดไปถัก V* ทำทั้งหมด 6 ชุด, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 12: ถักโซ่ 1, ถัก 1X ใน 4 หลัก, หลักถัดไปถัก 2X ในหลักเดียวกัน, *ถัก 1X ใน 10 หลัก, V ในหลักถัดไป* ทำทั้งหมด 5 ชุด, 5 หลักสุดท้ายถัก 1X, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 13: ใช้เชือกสี B, ถักโซ่ 1, *ถัก 1X ใน 11 หลัก, หลักถัดไปถัก V* ทำทั้งหมด 6 ชุด, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 14: ถักโซ่ 1, ถัก 1X ในทุกหลัก รวม 78X
แถวที่ 15: ถักโซ่ 1, *ถัก 1X ใน 12 หลัก, หลักถัดไปถัก V* ทำทั้งหมด 6 ชุด, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 16: ถักโซ่ 1, ถัก 1X ในทุกหลัก รวม 84X, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 17: ใช้เชือกสี A, ถักโซ่ 1, ถัก 1X ในทุกหลัก รวม 84X , ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 18: ถักโซ่ 1, *ถัก 1X ใน 13 หลัก, หลักถัดไปถัก V* ทำทั้งหมด 6 ชุด, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 19: ถักโซ่ 1, ถัก 1X ในทุกหลัก รวม 90X
แถวที่ 20: ถักโซ่ 1, ถัก 1X ในทุกหลัก รวม 90X
แถวที่ 21: ใช้เชือกสี B, ถักโซ่ 1, ถัก 1X ในทุกหลัก รวม 90X , ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 22: ถักโซ่ 1, *ถัก 1X ใน 14 หลัก, หลักถัดไปถัก V* ทำทั้งหมด 6 ชุด, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 23: ถักโซ่ 1, ถัก 1X ในทุกหลัก รวม 96X, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 24: ถักโซ่ 1, ถัก 1X ในทุกหลัก รวม 96X, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แถวที่ 25 - 48: ถักสลับระหว่างสี A และ B สีละ 4 แถว, ถักโซ่ 1, ถัก 1X ในทุกหลัก รวม 96X, ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก
แพทเทิร์นสายกระเป๋า: (ทำ 2 ชิ้น)
เริ่มด้วยเชือกสี A เริ่มด้วยโซ่จำนวน 61 โซ่
แถวที่ 1: ถัก 1X ในโซ่ที่ 2 จากเข็ม, ถัก 1X ลงในทุกโซ่ที่เหลือ, พลิกงาน
แถวที่ 2 - 3: ถักโซ่ 1, ถัก 1X ลงในทุกหลัก, พลิกงาน
แถวที่ 4: ถักโซ่ 1, ถัก 1X ลงในทุกหลัก, จบงานตัดไหม
แจกแพทเทิร์นกระเป๋าเชือกร่มลายทาง
ร่วมแชร์ภาพผลงานถักและเป็นกำลังใจให้บีได้ที่เพจ Lollipop Crochet ค่ะ
พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

コメント


โพสล่าสุด
bottom of page