top of page

ถักอัฟกันลายเมช


ลายถักอัฟกันที่บีจะแนะนำในวันนี้ มีชื่อว่าลายเมช (Tunisian Crochet Mesh Stitch) หรือ ลายนิตแบบพันหัวเข็ม 1 ครั้ง ข้าม 1 หลัก เป็นหนึ่งในลายถักที่สวยงามและถักง่ายมากค่ะ

ลายถักที่ใช้

วิธีถัก

1. ถักโซ่จำนวนรวมเป็นเลขคู่

2.เก็บห่วงในโซ่ที่ 2 และ และโซ่

3. ถักกลับด้วยการเกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง และที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

4. พันหัวเข็ม 1 ครั้ง, ข้ามเส้นแนวตั้ง 2 เส้นแรก, แทงเข็มในหลักถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านหลักนั้น

5. พันหัวเข็ม 1 ครั้ง, ข้าม 1 หลัก, แทงเข็มในหลักถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านหลักนั้น

ุ6. ทำซ้ำข้อ 5 จนครบทุกหลัก

ึ7. ทำซ้ำข้อ 4 - 5 จนได้จำนวนแถวตามต้องการ

ตัวอย่างผังลายอัฟกันเมช

ขอให้ทุกคนสนุกกับการถักอัฟกัน

อัฟกันใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comments


โพสล่าสุด
bottom of page