top of page

บทที่ 4 ซองใส่ทิชชู่อัฟกันกับการเปลี่ยนสีไหมพรมริมด้านซ้าย


วิธีทำกระเป๋าใส่ทิชชู่ไหมพรม

เนื่องด้วยการถักอัฟกัน 1 แถว ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ถักไปซึ่งเป็นขั้นตอนเกี่ยวห่วงใส่เข็ม และขั้นตอนถักกลับเพื่อปลดห่วง จึงทำให้การเปลี่ยนสีไหมพรมที่ริมด้านซ้ายและริมด้านขวา ได้ผลที่ต่างกัน

วันนี้เรามาลองถักอัฟกันลายนิตแบบเปลี่ยน 2 สีที่ริมด้านซ้าย โดยทำเป็นกระเป๋าใส่ทิชชูกันค่ะ

วัสดุอุปกรณ์

 1. ไหมพรมเบบี้ซิลค์ สีเขียวพาสเทล เขียวใบไม้ และสีเขียวอมฟ้า

 2. ไม้อัฟกัน ขนาด 4, 4.5 mm

 3. เข็มโครเชต์ ขนาด 3.0 mm หรือ เบอร์ 5/0

ขนาดสำเร็จ

12 x 7 cm

ลายถักที่ใช้

1. โซ่ (Chain)

4. อัฟกันนิต (Simple Tunisian Crochet )

เริ่มต้นงาน

เริ่มด้วยใช้ไหมพรมสีเขียว กับ ไม้เข็มอัฟกัน ขนาด 4.0 mm ถักโซ่ฐาน จำนวน 22 โซ่ แล้วเปลี่ยนไปใช้ไม้อัฟกัน ขนาด 4.5 mm

แถวที่ 1

 1. (ถักไป)แทงเข็มที่โซ่ที่ 2 นับจากเข็ม เกี่ยวไหมผ่านโซ่ขึ้นมา

 2. แทงเข็มที่โซ่ถัดไป เกี่ยวไหมผ่านโซ่ขึ้นมา ทำต่อไปเรื่อย ๆ จนจบแถว โดยจำนวนห่วงบนเข็มของทุก ๆ แถว จะเท่ากับจำนวนโซ่เริ่มต้นแถวที่เราถักไว้ ซึ่งเราถักโซ่ไว้ 22 โซ่ จำนวนห่วงทั้งหมดบนเข็มในทุกแถวก็จะเท่ากับ 22 ห่วง

 3. ที่โซ่สุดท้าย แทงเข็มลงที่โซ่ จับปลายไหมสีใหม่ (สีเขียวใบไม้) ไว้ด้านหลังชิ้นงาน แล้วเกี่ยวไหมสีใหม่ผ่านโซ่ขึ้นมา

 4. (ถักกลับ)เกี่ยวไหม ผ่าน 1 ห่วงแรก ได้โซ่ 1

 5. ที่เหลือเกี่ยวไหมพรมสีใบไม้ผ่านทีละ 2 ห่วง จนจบแถวค่ะ

แถวที่ 2

 1. (ถักไป) ใช้ไหมพรมสีใบไม้ แทงเข็มใต้เส้นไหมแนวตั้งเส้นที่สอง จากนั้นเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา จะได้ 2 ห่วงบนเข็ม

 2. แทงเข็มใต้เส้นไหมแนวตั้งเส้นถัดไป เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา ทำซ้ำแบบนี้ทั้งแถว

 3. ที่หลักสุดท้าย แทงเข็มลงที่โซ่ 1 ของแถวที่แล้ว

 4. ปล่อยไหมพรมสีเขียวใบไม้ลง แล้วจับไหมสีเขียวพาสเทลขึ้นมา

 5. เกี่ยวไหมสีเขียวพาสเทลผ่านหลักสุดท้ายขึ้นมา

 6. (ถักกลับ) เกี่ยวไหมพรมสีเขียวพาสเทลผ่าน 1 ห่วง ได้โซ่ 1

 7. ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

แถวที่ 3

 1. (ถักไป) ใช้ไหมสีเขียวพาสเทล แทงเข็มใต้เส้นไหมแนวตั้งเส้นที่สอง

 2. แทงเข็มใต้เส้นไหมแนวตั้งเส้นต่อไป เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา ทำซ้ำทั้งแถว

 3. ที่หลักสุดท้าย แทงเข็มที่โซ่สีเขียวพาสเทลที่ถักไว้

 4. จากนั้นปล่อยไหมสีเขียวพาสเทล แล้วจับไหมใบไม้ขึ้นมา เพื่อเกี่ยวผ่านหลักขึ้นมา

 5. (ถักกลับ) เกี่ยวไหมสีเขียวใบไม้ผ่าน 1 ห่วง ได้โซ่ 1

 6. ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

 7. ถักสลับระหว่างสีเขียวพาสเทลและเขียวใบไม้ จนถึงแถวที่ 22

วิธีปลดห่วงเมื่องานเสร็จ หรือการถักเลื่อนห่วง (Slip Stitch Bind Off) :

 1. เปลี่ยนไปใช้ไม้อัฟกันขนาด 4.5 นิ้ว เพือให้ลูกโซ่จากลายถักที่ได้มีขนาดใกล้เคียงกับโซ่ตอนเริ่มงาน

 2. แทงเข็มใต้เส้นไหมแนวตั้งเส้นที่สอง เกี่ยวไหมผ่านหลักขึ้นมา และผ่านห่วงบนเข็ม

 3. แทงเข็มใต้เส้นไหมแนวตั้งเส้นเส้นถัดไป เกี่ยวไหมหลักขึ้นมา และผ่านห่วงบนเข็ม

 4. ทำซ้ำข้อ 3. ทั้งแถว

 5. ที่หลักสุดท้าย แทงไหมใต้ไหม 2 เส้น จากนั้นเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาและผ่านห่วงบนเข็ม

 6. เกี่ยวไหมผ่านห่วงและตัดไหม ดึงไหมออก

ถักลายริม

 1. .ใช้ไหมสีเขียวอมฟ้า โดยใช้เข็มโครเชต์เบอร์ 5/0 หรือ 3.00 mm จับไหมไว้ด้านหลังชิ้นงาน แล้วแทงเข็มใต้หลักแรก เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา ถักโซ่ 1

 2. ถัก X ลงในหลักเดิม จากนั้นถักโซ่ 3 แล้วถักเลื่อนห่วงลงที่ตัว X ที่เพิ่งถักไป

 3. **ถัก 1X ลงใน 2 หลักถัดไป, ถัก โซ่ 3 , เลื่อนห่วงที่ตัว X ที่เพิ่งถักไป**

 4. ทำซ้ำ ** ตลอดทั้งแถว

 5. อีกฝั่งหนึ่งก็ต่อไหมแล้วถักด้วยวิธีเดียวกันนี้

ถักด้านข้างกระเป๋าติดกัน

 1. พับชิ้นงานเข้าหากัน ให้ซ้อนทับกันด้านละ 2 แถว โดยแถวหนึ่งเป็นโครเชต์ลายริมสีฟ้าอมเขียว กับอีกแถวเป็นแถวสุดท้ายของอัฟกัน ก็คือ ให้แถวสุดท้ายของอัฟกันทั้งสองฝั่งตรงกัน

 2. นับไปอีก 10 แถว แล้วกลัดเข็มกลัดห่วงไหมพรมในแถวที่ 11

 3. อีกด้านก็ทำเหมือนกัน

 4. ต่อไหมในแถวที่ 5 นับจากเข็มกลัด ด้วยการแทงเข็มใต้ไหม 2 เส้นของด้านหน้า และใต้ไหมสองเส้นของด้านหลัง

 5. เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา และถักโซ่ 1

 6. ถัก X ในช่องเดียวกัน ด้วยการแทงเข็มใต้ไหมของทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะ

 7. หลักต่อไปก็ถัก X ด้วยการแทงเข็มไปที่ด้านหลังในหลักที่ตรงกัน

 8. ถัก X ในหลักถัดไป

 9. หลักต่อไป ก่อนที่จะถึงเข็มกลัด ถัก X โดยถัก 3 ชั้นติดกัน คือ ด้านหน้า ตรงกลาง และด้านหลัง

 10. หลักต่อไปก็ยังถัก 3 ชั้นติดกัน ด้วยการแทงเข็มที่ข้างของลายริม ไปที่ชั้นกลาง และชั้นหลังสุด

 11. ที่เหลือจะถักแค่ 2 ชั้นติดกัน

 12. ถักอีกฝั่งหนึ่งด้วยวิธีการเดียวกัน

บทเรียนต่อไปของอัฟกันก็ยังคงอยู่กับหัวข้อการเปลี่ยนสีไหมพรม แต่จะเป็นการเปลี่ยนสีไหมพรมกลางชิ้นงานให้เป็นรูปภาพ

ขอให้ทุกคนสนุกกับการถักอัฟกัน

อัฟกันใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comments


โพสล่าสุด
bottom of page