top of page

ถักซองใส่สมาร์ทโฟนแต่งเชอรี่


ซองใส่มือถือจากงานถักอัฟกัน ถักด้วยลาย “นิตในช่องว่าง” พร้อมแต่งขอบด้วยโครเชต์ ลาย “คธ” ตกแต่งด้วยโครเชต์เชอรี่สีสันสดใส ได้เป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์แบบง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้!

วัสดุอุปกรณ์

4. เข็มโครเชต์เบอร์ 6/0 หรือ ขนาด 3.5 mm, เบอร์ 4/0 หรือ ขนาด 2.5 mm 5. เข็มเย็บไหมพรม 4. กรรไกร

ลายถักที่ใช้

1. โซ่ (Chain)

2. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch)

3. อัฟกันนิตในช่องว่าง (Tunisian Crochet Full Stitch)

5. ควักธรรมดา หรือ คธ หรือ ลาย X แบบขายาว (Long Single Crochet)

ุ6. 1/2 พ1ค หรือ ลาย T (Half Double Crochet)

แพทเทิร์นซองใส่สมาร์ทโฟน

แถวเริ่มต้นงาน:

 1. ทำปมไหมหรือห่วงไหมพรม

 2. ถักโซ่จำนวนตามต้องการ (ยาวพอหุ้มโทรศัพท์)

 3. แทงเข็มที่โซ่ที่ 2, เกี่ยวไหมผ่านโซ่ขึ้นมา

 4. แทงเข็มที่โซ่ถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านโซ่ขึ้นมา

 5. ทำซ้ำข้อ 4. จนครบทุกโซ่

 6. ถักกลับด้วยการเกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง, ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

แถวเริ่มต้นงาน ซองใส่โทรศัพท์อัฟกัน

แถวที่ 1: ถักลายนิตในช่องว่าง

 1. แทงเข็มระหว่างในช่องว่างแรก(ระหว่างหลักที่ 1 กับหลักที่ 2) ของแถว, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 2. แทงเข็มในช่องว่างถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 3. ทำซ้ำข้อ 2 จนเหลือ 2 หลักสุดท้าย

 4. ข้ามช่องว่างสุดท้าย(ระหว่างสองหลักสุดท้าย)

 5. แทงเข็มที่เส้นไหมสองเส้นด้านข้างชิ้นงาน, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 6. (ถักกลับ) เกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง, ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

แถวที่ 1 ซองใส่สมาร์ทโฟนอัฟกัน

แถวที่ 2: ถักลายนิตในช่องว่าง

 1. ข้ามช่องแรก(ระหว่างหลักที่ 1 และหลักที่ 2) ,แทงเข็มในช่องว่างถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 2. แทงเข็มที่ช่องว่างถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 3. ทำซ้ำข้อ 2 ตลอดทั้งแถว (แทงเข็มที่ช่องว่างสุดท้ายด้วย)

 4. (ถักกลับ) เกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง, ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

 5. ทำซ้ำแถวที่ 1 - 2 จนได้ความยาวของชิ้นงานตามต้องการ

แถวที่ 2 ซองใส่โทรศัพท์อัฟกัน

วิธีปลดห่วงเพื่อจบงาน (ถักด้วยลายเลื่อนห่วง)

 1. แทงเข็มใต้เส้นไหมแนวตั้งเส้นที่ 2, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาและผ่านห่วงบนเข็ม

 2. แทงเข็มเส้นไหมแนวตั้งเส้นถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาและผ่านห่วงบนเข็ม

 3. ทำซ้ำข้อ 2 ตลอดทั้งแถว

 4. เกี่ยวไหมผ่านห่วง, ตัดไหม, ดึงไหมออก

วิธีปลดห่วงเพื่อจบงาน หมวกอัฟกัน

จากนั้นพับครึ่งชิ้นงานแล้วเย็บด้านข้างและด้านล่างชิ้นงานติดกัน

เย็บด้านข้างและด้านล่างของกระเป๋าโทรศัพท์ติดกัน

วิธีถักขอบกระเป๋า (ใช้ไหมพรมสีขาว กับเข็มโครเชต์เบอร์ 6/0 หรือ ขนาด 3.5 mm)

 1. ต่อไหมที่หลักติดกับตะเข็บของกระเป๋า

 2. ถักโซ่ 1, ถัก คธ ลงในหลักแรก

 3. ถัก คธ ขายาว ในหลักถัดไป

 4. ถัก คธ ในหลักถัดไป

 5. ทำซ้ำข้อ 3 - 4 ตลอดทั้งแถว

 6. ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก

 7. เกี่ยวไหมผ่านห่วง, ตัดไหม, ดึงไหมออก

วิธีถักเชอร์รี่ (ใช้ไหมพรมสีขาว กับเข็มโครเชต์เบอร์ 4/0 หรือ ขนาด 2.5 mm)

 1. ทำเมจิคริง

 2. ถักโซ่ 1, ถัก 1/2 พ1ค จำนวน 14 ครั้งในวงกลม

 3. ปิดห่วงเมจิคริง

 4. ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก

 5. เกี่ยวไหมผ่านห่วง, ตัดไหม, ดึงไหมออก

ถักโครเชต์เชอร์รี่

วิธีถักใบไม้ (ใช้ไหมพรมสีขาว กับเข็มโครเชต์เบอร์ 4/0 หรือ ขนาด 2.5 mm)

 1. ถักโซ่ 12

 2. เริ่มถักในโซ่ที่ 2 จากเข็ม, ถัก X, T, F, T, X, C

 3. ถัก X , T, F, T, X,

 4. ถักโซ่ 2, ถักที่อีกด้านของโซ่ฐาน; ถัก X, T, F, T, X, C

 5. X, T, F, T, X , ถักโซ่ 2, ถัก C ติดกับหลักแรก

 6. เกี่ยวไหมผ่านห่วง, ตัดไหม, ดึงไหมออก

 7. แทงเข็มที่ลูกเชอรี่, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา, ถักโซ่ 5

 8. ถักเชื่อมติดกับใบไม้; แทงเข็มที่กลางใบไม้, เกี่ยวไหมผ่านทุกห่วงบนเข็ม

 9. ถักโซ่ 6, ถักเชื่อมติดกับลูกเชอร์รี่อีกชิ้น; แทงเข็มลงที่ลูกเชอร์รี่, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา และผ่านห่วงบนเข็ม

 10. ตัดไหม, ดึงไหมออก และเก็บปลายไหม

ถักโครเชต์เชอร์รี่และใบไม้

ขอให้ทุกคนสนุกกับการถักอัฟกัน

ร่วมแชร์ภาพผลงานได้ที่ www.facebook.com/lollipopcrochetbybemochi

อัฟกันใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comentarios


โพสล่าสุด
bottom of page