top of page

เปลี่ยนสีไหมพรมกลางชิ้นงาน กับหมอนข้างซานต้า


วิธีถักอัฟกันหมอนข้างซานต้า

จากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีไหมสำหรับงานถักอัฟกัน ที่ริมซ้ายและริมขวาของชิ้นงานกันไปแล้ว

วันนี้บีจะสาธิตวิธีเปลี่ยนสีไหมพรมกลางชิ้นงานเพื่อทำเป็นหมอนอิงรูปภาพซานต้า โดยใช้ลายอัฟกันนิตค่ะ

ขนาดสำเร็จ สำหรับหมอนขนาด 40x40 cm

วัสดุอุปกรณ์

1. ไหมพรมวีนัส Winnid สีแดง 4 กลุ่ม, สีขาว 3 กลุ่ม, สีครีม โอรส ชมพู ดำ เทา สีละ 1 กลุ่ม

2. ไม้อัฟกันขนาด 5 mm

3. เข็มโครเชต์เบอร์ 7/0 หรือ 4.0 mm

6. กระดุม 3.5 cm

ลายถักที่ใช้

1. โซ่ (Chain)

2. คธ หรือ ควักธรรมดา หรือ X (Single Crochet)

3. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch)

4. อัฟกันนิต (Simple Tunisian Crochet )

วิธีทำ

เริ่มด้วยการทำปมไหม แล้วถักโซ่ฐานจำนวน 53 โซ่ค่ะ

แถวที่ 1

ใช้ไหมพรมสีขาว

 1. แทงเข็มในโซ่ที่ 2 เกี่ยวไหมผ่านโซ่ขึ้นมา

 2. แทงเข็มในโซ่ถัดไป เกี่ยวไหมผ่านโซ่ขึ้นมา

 3. ทำซ้ำข้อ 2 จนครบทุกโซ่

 4. เกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วงบนเข็ม

 5. เกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม

 6. ทำซ้ำข้อ 5 จนครบทุกหลัก

แถวที่ 2

 1. แทงเข็มใต้เส้นไหมแนวตั้งเส้นที่ 2 แล้วเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 2. แทงเข็มใต้เส้นไหมแนวตั้งเส้นถัดไป เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 3. ทำซ้ำข้อ 2 จนครบทุกหลัก

 4. เกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วงบนเข็ม

 5. เกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม

 6. ทำซ้ำข้อ 5 จนครบทุกหลัก

แถวที่ 3 - 25

ัถักเหมือนแถวที่ 2

แถวที่ 26

ใช้ไหมพรม 3 สี คือ ขาว ครีม และดำ

 1. เก็บห่วงด้วยไหมสีขาวจำนวน 13 หลัก

 2. เปลี่ยนไปใช้สีครีมจำนวน 4 หลัก (ไม่ตัดไหมสีขาวทิ้ง)

 3. เปลี่ยนไปไหมสีขาวจำนวน 6 หลัก (ไม่ตัดไหมสีครีมทิ้ง)โดยไม่โยงไหมสีขาวจากม้วนเดิม แต่จะใช้ไหมสีขาวจากอีกม้วนหนึ่ง

 4. เปลี่ยนไปเก็บห่วงด้วยไหมสีดำทั้งหมด 7 หลัก (ไม่ตัดไหมสีขาวทิ้ง)

 5. เปลี่ยนไปใช้สีขาวจำนวน 5 หลัก (ไม่ตัดไหมสีดำทิ้ง) โดยใช้ไหมพรมจากม้วนใหม่อีกม้วนหนึ่ง

 6. เปลี่ยนเป็นไหมสีครีมอีกม้วนนึง (ไม่ตัดไหมสีขาวทิ้ง) ถักด้วยสีครีมทั้งหมด 4 หลักค่ะ

 7. ที่เหลืออีก 13 หลักถักด้วยไหมสีขาว (ไม่ตัดไหมสีครีมทิ้ง) โดยใช้ไหมพรมจากม้วนใหม่อีกม้วนหนึ่ง

 8. เกี่ยวไหมสีขาวผ่าน 1 ห่วง

 9. ที่เหลือเกี่ยวผ่านทีละ 2 ห่วง พอถึงตำแหน่งที่ห่วงบนเข็มเป็นคนละสีกัน เราก็จะเปลี่ยนไปใช้ไหมพรมสีที่เป็นห่วงด้านในเพื่อปลดห่วง

แถวที่ 27 - 53

ถักตามผังลายข้างนี้ค่ะ

ผังลายปลอกหมอนอัฟกันรูปซานต้าคลอส ด้านหน้า

หลังจากถักแถวที่ 53 เสร็จแล้ว ก็จบงานด้วยการถักเลื่อนห่วง จากนั้นเราจะต่อไหมสีแดงที่ด้านล่างเพื่อทำรังดุมค่ะ

 1. พลิกงานลง ให้ด้านถูกหันเข้าหาตัว

 2. แทงเข็มที่ไหมเส้นแรกของด้านข้าง

 3. จับไหมสีแดงไว้ด้านหลัง แล้วเกี่ยวไหมสีแดงผ่านขึ้นมา

 4. แทงเข็มในเส้นไหมแนวตั้งเส้นถัดไปแล้วเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 5. ทำซ้ำข้อ 4 ให้ครบทุกหลัก

 6. แล้วถักกลัย

 7. แถวที่ 2 – 3 ถักด้วยลายนิต

 8. แถวที่ 4 เก็บห่วงจนถึงตำแหน่งที่จะทำรังดุม

 9. ถักช่องกระดุมด้วยการถักเลื่อนห่วง จำนวนของเลื่อนห่วงขึ้นอยู่กับขนาดของกระดุมที่ใช้ โดยบีใช้กระดุมขนาด 3.5 cm

 10. เก็บห่วงต่อจนถึงตำแหน่งรังดุมถัดไป

 11. พอถึงตำแหน่งที่จะถักรังดุม ก็ถักเลื่อนห่วงเท่าขนาดของกระดุม

 12. เมื่อเก็บห่วงและถักรังดุมจนครบแล้ว ก็ถักกลับเพื่อปลดห่วงแล้ว โดยตำแหน่งที่ถักเลื่อนห่วงเราจะถักโซ่เท่าจำนวนที่ถักเลื่อนห่วงไว้

 13. แถวที่ 5 ถักลายนิต

 14. แถวที่ 6 ถักลาย X ด้วยเข็มโครเชต์เบอร์ 7/0 หรือ 4.0 mm ถักลงในทุกหลัก

ผังของปลอกหมอนชิ้นหลัง

ผังลายปลอกหมอนอัฟกัน ชิ้นหลัง

สำหรับวิธีเย็บชิ้นหน้าและหลังติดกัน เราจะประกบด้านถูกเข้าหากัน แล้วแทงเข็มใต้ห่วงเดียวของทั้งสองชิ้นที่ติดกัน

เหลือปลายไหมไว้เก็บทีหลัง แทงเข็มในหลักถัดไป ใต้เส้นไหมเส้นเดียว ไปหาห่วงเดียวอีกชิ้นในหลักที่ตรงกัน

เย็บแบบนี้ไปตลอดทั้ง 3 ด้านของปลอกหมอนค่ะ

ขอให้ทุกคนสนุกกับการถักอัฟกัน

อัฟกันใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comments


โพสล่าสุด
bottom of page