top of page

ถักผ้าพันคอลายสม็อค เรียบ หรู ดูแพง!!


ลายสม็อก (Smock Stitch) เป็นลายถักที่มีลวดลายคล้ายการทำสม็อกผ้า ลายถักที่ได้เป็นรูปตัว V นูนขึ้นมาจากเนื้อผ้า ความมีมิติของลายทำให้ผ้าพันคอที่ได้ ออกมาเรียบ หรู ดูดีค่ะ​

ขนาดสำเร็จ

ความยาว 175 cm

ความกว้าง 10 cm

วัสดุอุปกรณ์

5. กระดาษแข็ง ความยาว 17 cm

ลายถักที่ใช้

1. โซ่ (Chain)

2. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch)

3. อัฟกันนิต (Tunisian Simple Stitch)

4. อัฟกัน A (Tunisian Simple Stitch 2 Together )

แพทเทิร์นผ้าพันคอ

แถวเริ่มต้นงาน: ใช้ไหมพรม 2 เส้นควบ

 1. ทำปมไหมหรือห่วงไหมพรม

 2. ถักโซ่จำนวน 14 (อาจปรับเพิ่มลดตามขนาดของผู้พันคอที่ต้องการ โดยจำนวนของโซ่ทั้งหมดต้องเป็นเลขคู่)

 3. แทงเข็มที่โซ่ที่ 2, เกี่ยวไหมผ่านโซ่ขึ้นมา

 4. แทงเข็มที่โซ่ถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านโซ่ขึ้นมา

 5. ทำซ้ำข้อ 4. จนครบทุกโซ่

 6. ถักกลับด้วยการเกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง, ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

แถวเริ่มต้นงาน ผ้าพันคออัฟกันลายสม็อก

แถวที่ 1:

 1. ข้ามห่วงแรก, เอาเข็มไว้ด้านหลังไหม, จับไหมบนเข็มไว้

 2. (ถักอัฟกัน A) แทงเข็มใต้ห่วงแนวตั้ง 2 ห่วงถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านทั้งสองห่วง

 3. เอาเข็มไว้ด้านหลังไหม, จับไหมบนเข็มไว้

 4. แทงเข็มใต้ห่วงแนวตั้ง 2 ห่วงถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านทั้งสองห่วง

 5. ทำซ้ำข้อ 3 - 4 ตลอดทั้งแถว

 6. ที่ปลายของแถว, เอาเข็มไว้ด้านหลังไหม, แทงเข็มใต้เส้นไหม 2 ห่วงด้านข้างแถว, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 7. (ถักกลับ) เกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง, ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

แถวที่ 1 ผ้าพันคออัฟกันลายสม็อก

แถวที่ 2:

 1. ข้าม 2 ห่วงแรก, แทงเข็มใต้ห่วงถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 2. เอาเข็มไว้ด้านหลังไหม, จับไหมาบนเข็มไว้

 3. (ถักอัฟกัน A)แทงเข็มใต้ 2 ห่วงถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 4. ทำซ้ำข้อ 2 และ 3 จนเหลือ 1 ห่วง กับห่วงข้างแถว

 5. เอาเข็มไว้ด้านหลังไหม, แทงเข็มใต้ 1 ห่วงถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 6. แทงเข็มใต้ 2 ห่วงที่ข้างแถว, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 7. (ถักกลับ) เกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง, ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

แถวที่ 2 ผ้าพันคออัฟกันลายสม็อก

แถวที่ 3:

 1. ข้าม 2 ห่วงแรก, เอาเข็มไว้ด้านหลังไหม, จับไหมบนเข็มไว้

 2. (ถักอัฟกัน A) แทงเข็มใต้ห่วงแนวตั้ง 2 ห่วงถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านทั้งสองห่วง

 3. เอาเข็มไว้ด้านหลังไหม, จับไหมบนเข็มไว้

 4. แทงเข็มใต้ห่วงแนวตั้ง 2 ห่วงถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านทั้งสองห่วง

 5. ทำซ้ำข้อ 3 - 4 ตลอดทั้งแถว

 6. ที่ปลายของแถว, เอาเข็มไว้ด้านหลังไหม, แทงเข็มใต้เส้นไหม 2 ห่วงด้านข้างแถว, เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมา

 7. (ถักกลับ) เกี่ยวไหมผ่าน 1 ห่วง, ที่เหลือเกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วง

 8. ทำซ้ำแถวที่ 2 และ 3 จนได้ความยาวของผ้าพันคอที่ต้องการ

วิธีถักผ้าพันคออัฟกันลายสม็อก

วิธีปลดห่วงเพื่อจบงาน (ถักด้วยลายเลื่อนห่วง)

 1. ข้าม 2 ห่วงแรก, แทงเข็มใต้ห่วงถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านทั้งสองห่วงบนเข็ม

 2. แทงเข็มใต้ห่วงถัดไป, เกี่ยวไหมผ่านทั้งสองห่วงบนเข็ม

 3. ทำซ้ำข้อ 2 ตลอดทั้งแถว

 4. แทงเข็มใต้ 2 ห่วงที่ข้างแถว, เกี่ยวไหมผ่านทุกห่วง

 5. เกี่ยวไหมผ่านห่วง, ตัดไหมเหลือยาวประมาณ 17 cm, แล้วดึงไหมออก

วิธีปลดห่วงเพื่อจบงาน ผ้าพันคออัฟกันลายสม็อก

วิธีทำพู่ไหมพรม

 1. เตรียมกระดาษแข็งความยาว 17 cm

 2. จับไหม 2 เส้นควบ, พันไหมรอบกระดาษตามยาว

 3. ตัดไหมที่ด้านล่างของกระดาษทั้งหมด

 4. แทงเข็มที่มุมของผ้าพันคอจากด้านหลังไปหน้า

 5. จับไหมพรม 2 เส้นพับครึ่ง, แล้วคล้องไหมด้ายเข็มโครเชต์ผ่านหลักลงมา จะได้ห่วงไหมพรม

 6. เอาปลายไหมทั้งหมดผ่านห่วง, ดึงไหมจนได้ปมไหม

 7. ทำซ้ำข้อ 4 - 6 จนครบทุกหลักของปลายผ้าพันคอทั้งสองด้าน

ก็ได้มาแล้วกับผ้าพันคออัฟกันลายสม็อค ชิ้นงานนี้ทำง่าย ใครที่ไม่เคยถักอัฟกันมาก่อน ก็สามารถทำตามได้

ลมหนาวก็เริ่มมาแล้ว ยังไงก็มาถักผ้าพันคอกันดีกว่าค่ะ

ขอให้ทุกคนสนุกกับการถักอัฟกัน

ร่วมแชร์ภาพผลงานได้ที่ www.facebook.com/lollipopcrochetbybemochi

อัฟกันใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Comments


โพสล่าสุด
bottom of page