แยกทางชั่วคราว เปลี่ยนเป็นชั่วนิรันดร์

ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ